Level 26 Level 28
Level 27

Health


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de hand
hand
het oog
eye
de gezondheid
health
zorgen voor
to take care of
het lichaam
body
het hoofd
head
gezond
healthy
ziek
sick, ill
de zorg
care, healthcare
de hulp
help
het gezicht
face
het noodgeval
emergency
de behandeling
treatment, handling
het hart
heart
het medicijn
medicine
het bloed
blood
de koorts
fever
de griep
flu
het ziekenhuis
hospital
de ambulance
ambulance
de ziekte
illness, sickness, disease
de patiënt
patient
de patiënte
patient (female)
de operatie
operation, surgery
het haar
hair
de huid
skin
de voet
foot
de pijn
pain
pijn doen
to hurt, to ache
de arts
physician, doctor, therapist
het virus
virus
het dieet
diet
het geneesmiddel
medication, remedy, drug
het zicht
sight, vision, view
de arm
arm
de mond
mouth
het been
leg
de nek
neck
het ongeluk
accident
de hersenen
brain
de vinger
finger
het oor
ear
de tand
tooth
de tong
tongue
de borst
chest, breast
de neus
nose
de lip
lip
de rug
back (body part)
de toestand
state, condition
de afspraak
appointment
de verpleegkundige
nurse