Level 75 Level 77
Level 76

72-PO Verkiezingen & De Nederlandse Politiek


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
De volksvertegenwoordiging
The parliament
De volksvertegenwoordiger
The member of parliament
De parlementariër
The parliamentarian
De zetel
The seat
Het lid
The member
De bestuurslaag
The administrative layer
De regering
The government
De provincie
The province
De gemeente
The municipality
Het waterschap
The water authority
Het bestuur
The governing board
De verantwoordelijkheid
The responsibility
De verkiezing
The election
De zege
The victory
De politieke partij
The political party
De beweging
The movement
Het standpunt
The viewpoint
De kandidaat
The candidate
De stem
The vote
Het affiche
The poster
Het bord
The board
Het gordijn
The curtain
Het lokaal
The hall
Het stembiljet
The ballot paper
Het stemhokje
The voting booth
Het stempotlood
The voting pencil
De peiling
The poll
De formatie
The formation
De samenstelling
The composition
Het beleid
The policy
De wetgeving
The legislation
De wet
The law
Beslissen
To decide
Debatteren
To debate
Discussiëren
To discuss
Kiezen
To choose
Leveren
To supply
Regeren
To govern
Stemmen
To vote
Tellen
To count
Verliezen
To loose
Vertegenwoordigen
To represent
Voorstellen
To propose
Vormen
To form
Onderhandelen
To negotiate