Level 21 Level 23
Level 22

Dator-Datåvrrå


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sjärmma
dataskjerm
datåvrrå
datamaskin
boallobievdde
tastatur
sjnjierrá
mus (data)
CD-skierro
CD-plate
diskähtta
diskett
stivran
styrespak
gåvvålåhkke
skanner
tjuorggambievdde
tegnebrett
tjálle
skriver