Level 100 Level 102
Level 101

971 - 980


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tom
empty
gjennom
through
midten
middle
overalt
everywhere
utenfor
outside
innsiden
inside
fullt
full
å gå tilbake, for å være en del av, til retur
to go back, to be part of, to return
å forlate
to leave
å flykte, å rømme, for å unngå
to flee, to escape, to avoid