Level 138 Level 140
Level 139

1351 - 1360


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å svelge
to swallow
kode
code
å beholde
to retain
minne (av en bestemt hendelse eller faktisk)
memory (of a specific event or fact)
å erklære
to declare
av
of
å telle
to count
å sette tilbake, å legge, å sette
to put back, to lay, to put
å sjekke
to check
tilgjengelig
available