Level 91 Level 93
Level 92

881 - 890


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Jeg bruker Memrise
I use Memrise
Det er flott. Hvordan virker det?
That is great. How does it work?
Det er for å lære ting med repetisjon.
It is for learning things with repetition.
Har du ofte reise?
Do you often travel?
ja, jeg liker å reise
yes, I like to travel
Neste år jeg går til Brasil
Next year I go to Brazil
Nei, jeg har ikke nok penger
No, I do not have enough money
Jeg dro til Japan forrige måned
I went to Japan last month
Du liker fotball trenger?
Do you like football?
Ja, jeg liker fotball
Yes, I like football