Level 92 Level 94
Level 93

891 - 900


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ja, jeg praktiserer tennis i fire år.
Yes, I practise tennis for four years.
Du utøve idrett Do?
Do you practise a sport?
Nei, jeg trenger ikke øve noen sport.
No, I do not practise any sport.
Liker du å gå på kino?
Do you like going to the cinema?
Ja jeg liker actionfilmer
Yes I like action movies
Hva liker du å gjøre i løpet av fritiden?
What do you like to do during your spare time?
Nei, det er for dyrt i Oslo
No, it is too expensive in Oslo
Jeg liker å lese bøker og spille på internett
I like to read books and play on the internet
Flott. Har du en e-post adresse, for å holde kontakten?
Great. Do you have an email adress to stay in touch?
Ja selvfølgelig. Her er det.
Yes of course. Here it is.