Level 26 Level 28
Level 27

10/11/2014


57 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tendre
обтягам, опъвам
tendre la main
протягам ръка (за да хвана друга ръка); прося; помагам
une tension
напрежение; налягане
être détendu
спокоен съм, почивам си
une ère
ера
numérique, numérisé
числен, цифров
un bandeau
обложка на книга с рекламен текст
ceindre
опасвам
formel
формален; точен, категоричен, ясен
mensonger
лъжлив, лъжовен
une carrière
кариера
jusqu'alors
до този момент, дотогава
affirmer
потвърждавам; твърдя
devoir
трябва; дължа; длъжен съм
un rôle clé
ключова роля
incontestablement
неоспоримо, безспорно
faire partie de
част съм от нещо
un clavier
клавиатура
télécharger (d'Internet)
свалям (от Интернет)
greffer
присаждам (растение), трансплантирам (орган)
dévorer
поглъщам
patenté
специализиран, специалист, титулован
insipide, fade
безвкусен, блудкав
vulgaire
вулгарен
coudre
шия, ушивам
cousu
шит, ушит
être cousu de fil blanc
съшито е с бели конци (на френски - в ед. ч.)
un lectorat
сбор от читатели
en phase avec qqn.
в добри отношения съм с някого, разбирам се с някого
échapper
избягвам, изплъзвам се
traditionnel
традиционен
une recette
приход; готв. рецепта
à outrance
докрай, безпощадно, безмилостно
constamment
постоянно
être à l'affût de
дебна (някого/нещо)
une mouche
муха
un semblable
равен, подобен (за човек, животно)
une vocation
призвание; наклонност, предразположение
pulluler
размножавам се бързо; гъмжа, изобилствам
tout comme
също както, точно както
un coude
лакът; завой
sous le coude
в очакване
prétendu
предполагаем, мним, привиден
communautaire
който се отнася до живота в общност
un marché
пазар, тържище, борса
parcourir
преглеждам, прочитам набързо; оглеждам, обхождам набързо
lourd
(букв.) тежък
un ouvrage
работа, изделие, произведение
mince
слаб, строен; оскъден, незначителен
bondé
препълнен с хора; изпълнен догоре
une poignée
дръжка; шепа
ajustable
регулируем
un caractère
характер; знак; буква
défiler
изнизвам; минавам един след друг
attitré
който е приет/признат/избран
apprécier
оценявам; одобрявам
se soucier
интересувам се, грижа ме е