Level 30 Level 32
Level 31

24/11/2014


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
un défi
предизвикателство
défier (qqn.)
предизвиквам (някого)
joindre
прибавям; свързвам
rejoindre
отивам на определено място; достигам до
ramasser
събирам (за дърва, плодове, цветя)
anéantir
унищожавам из основи/изцяло; съсипвам
un rappel
повикване; напомняне, припомняне
un budget
бюджет
une astuce
хитрина, тънкост
un féculent
продукт, който съдържа нишесте, скорбяла
un riz
ориз
une (plante) légumineuse
бобово растение
cru
суров; необработен
cuit
варен; печен
cuire
варя; пека
une cuisson
варене; печене
un sachet
чувалче, торбичка, пакетче
râper
стържа; настъргвам
une betterave
цвекло
une compote
компот
un stock
наличен запас от стоки на склад; (разг.) резерви, запаси
un thon
риба тон
une biscotte
сухар
une semoule
грис
une moutarde
горчица
des fines herbes
подправки (магданоз и под.)
sainement
здравословно
une protéine
протеин
un micro-ondes
микровълнова
un commerce
търговия, търгуване; магазин
surgelé
дълбоко замразен
réchauffé
претоплен, затоплен
un aneth
копър
un basilic
босилек
une ciboulette
планински лук
agrémenter
(букв. и прен.) крася, украсявам, кича
haché
кълцан, накълцан
un gruyère
вид краве швейцарско сирене с дупки
des crudités
сурови плодове/зеленчуци
une sauce
сос
foncer sur
нахвърлям се, налитам на
mouliner
меля, смилам
une brique
тухла
il est souhaitable
желателно е
une crêpe
палачинка
une graisse
сланина, мазнина
un four
фурна
un entretien
разговор, беседа; поддържане
au juste
точно, всъщност
se comporter avec naturel
държа се непринудено
un paysage
пейзаж, изглед
maladroit
несръчен, (прен.) глупав
susceptible
(прен.) докачлив, обидчив; податлив
précis
точен, прецизен; определен
un racontar
празни приказки; клюки
soit
като се предположи, като се има предвид
confondre
смесвам; не правя разлика
en apparence
привидно, наглед
une légion
легион; (прен.) безчетно множество; навалица
orgueuilleux
горделив, надменен, високомерен
une étrangeté
странност, чудноватост
des moeurs
нрави, обичаи; навици
remonter à
датирам от, възлизам на
sauvage
див, нецивилизован, примитивен
un tant soit peu
колкото и малко да е
éloigné
отдалечен (епоха, разстояние, страна)
invivable
който е труден за живот; невъзможен, непоносим
se confiner
затварям се (букв. и прен.), ограничавам се
un brigandage
разбойничество; грабителство
un brigand
разбойник
de/en/par surcroît
освен това
des bêtes fauves
диви, свирепи животни
à fond
издъно, основно, напълно
un berger
овчар
affreux
ужасен, гаден, отвратителен (престъпление, война, дреха, картина)
dérober
крада, ограбвам
une cargaison
товарене; товарът (на кораб)
une pile
опака страна (на монета)
équivaloir
равностоен съм, отговарям напълно
une vendetta
вендета, кръвно отмъщение
une tuerie
убийство, клане, сеч; кланица
une raison futile
неоснователна, неуважителна причина
naguère
(лит.) неотдавна, наскоро, преди малко
bercer
люлея; приспивам
une roucoulade
гукане
mener
водя, карам; ръководя
contradictoire
противоречив
réfracter
пречупвам, отразявам (лъчи)
valider
утвърждавам, узаконявам
un brave homme
добър човек
brave
(пред същ.) добър; любезен, услужлив; (след същ.) храбър, смел
attaché
вързан, завързан, привързан
un bienfait
полза, облага
écrasant
смазващ, изтощителен
une plaque
плоча (паметна; каменна)
une imprimerie
печатарство; печатница
laid
грозен; неприятен
se froisser
(прен.) обиждам се, оскърбявам се
froisser
намачквам (дреха), смачквам (хартия)