Level 34 Level 36
Level 35

08/12/2014


71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
être consideré comme
считан/смятан съм за
doué
надарен, даровит
une marge
поле на страница
être en marge de
встрани/изолиран съм от
gifler
удрям плесница (обидно; може и в прен. смисъл)
une gifle
плесница, шамар (по-силно)
une fessée
пердах по задните части
des fesses
задни части
une surface
повърхност
une envie folle
лудо желание
une patience d'ange
ангелско търпение
un ange
ангел
une queue
опашка (всякакъв вид - пред магазин, като прическа, на животно)
raccrocher
прекратявам телефонен разговор
une dette
дълг (паричен); задължение
un trouble
безпокойствие, тревога, смущение
une vigilance
бдителност, зоркост
quasi, quasiment
почти, приблизително
attentif
внимателен; прилежен, усърден
instaurer
учредявам, основавам; установявам
une contrainte
принуда; задръжка
un aménagement
подреждане, нареждане, обзавеждане
un endormissement
заспиване
bannir
заточавам; отстранявам; отхвърлям
se leurrer
хващам се в капан; самоизмамвам се от илюзия
propice
благоприятен, изгоден; благосклонен
une tisane
билков чай
faire appel à
позовавам се на, обръщам се към
une sophrologie
лечение на психическите неразположения (с цел те да се преодолеят)
apaiser
успокоявам (страстите); усмирявам; омиротворявам
lésiner
проявявам скъперничество, скъпя се
faire la grasse matinée
излежавам се до късно
décaler
измествам, размествам в пространството и времето
répercuter
отразявам; имам за последица
fraîchement
наскоро, отскоро; враждебно, хладно
être reçu fraîchement
приет съм хладно
améliorer
подобрявам
briser
чупя, разбивам; (прен.) съсипвам, смазвам
un itinéraire
предначертан път; маршрут; пътепис; пътеводител
une formation
образуване, формиране; образование
une errance
(лит.) скитане, блуждаене
précaire
нестабилен, несигурен; нетраен; временен
un discours
реч, слово; разсъждения
écrasé
смачкан, смазан
une conquête
завоюване, завладяване
enfantin
детски, детински
un investissement
инвестиция; (псих.) отдаване напълно
prévoyant
предвидлив; проницателен
niais
глупав, простоват
nicher
вия гнездо
un interstice
малък интервал, междина, празнина между нещо
caché
скрит, невидим, таен
une légèreté
лекота
une insouciance
безгрижие, лекомислие, нехайство
vertueux
добродетелен, морален
garantir
гарантирам
condamnable
осъдителен
échouer
не сполучвам, не успявам, пропадам
trahir
изменям, предавам; изневерявам
un accomplissement
изпълнение, осъществяване, сбъдване
renoncer à
отказвам се от
un joujou
играчка; *мн.ч. - х
un hibou
бухал; *мн.ч. - х
un pou
въшка; *мн.ч. - х
un caillou
камъче; *мн.ч. - х
un chou
зеле; *мн.ч. - х
un bijou
бижу; *мн.ч. - х
un genou
коляно; *мн.ч. - х
un saut à la perche
овчарски скок
un matelas
дюшек, матрак
des échecs
шах