Level 45 Level 47
Level 46

28/01/2015


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
une mutuelle
здравна застраховка
une baguette
пръчка, пръчица; жезъл; франзела
un empire
империя, царство; власт, господство
un sorcier
магьосник, вълшебник
contenir
съдържам, побирам
féerique
вълшебен, очарователен, фееричен
un univers
вселена, свят
une idole
идол; кумир
replonger
потапям отново (във вода)
un éventail
ветрило; (прен.) избор, разнообразие
s'alourdir
ставам тежък, натежавам
un tournage
снимане на филм
une équipe
екип
frotter
търкам, трия; разтърквам
un sortilège
магия, вълшебство
authentifier
(юр.) заверявам, удостоверявам
noircir
черня, почерням
énième
от енти порядък; енти
un chêne
дъб
un noyer
орех (дърво)
un peuplier
топола
assombrir
затъмнявам, помрачавам; натъжавам, наскърбявам
un vernis
лак; политура
jaunir
пожълтявам
un deuil
траур; траурни дрехи
exécuter
изпълнявам, извършвам
une répercussion
(прен.) отражение, влияние, последица
un passage
преминаване; преход; пасаж
un environnement
заобикаляне (обкръжение, околност); околна среда
au sein de
в недрата/сърцето на
angoissante
вълнуващ, тревожен
par-delà
оттатък, отвъд, нататък
un globe-trotter
околосветски пътешественик