Level 46 Level 48
Level 47

02/02/2015


96 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ruer
ритам, хвърлям къч (за кон или магаре)
une bouffée
дъх, полъх
se dresser
ставам; възправям се; издигам се
un sommet
връх
se mettre à table
сядам на масата
des volailles
домашни птици
à priori
на пръв поглед, по начало
un gène
(биол.) ген
une gêne
срам, притеснение
un étal, un étalage
щанд, стелаж
étaler
излагам на показ; разгъвам, разстилам
un biais
околен път, заобикалка
par le biais de
чрез (по околен път)
à l'encontre de
против, срещу, в разрез с
détruire
разрушавам, събарям; унижощавам
un fléau
бедствие, напаст
un âne
магаре
nu
гол
un glaçon
къс, бучка лед
une souris
мишка
un hérisson
таралеж
tisser
тъка; шия
une chouette
кукумявка
un sucre semoule
пудра захар
un rhum
ром
un noeud
възел
un couteau
нож
une fourchette
вилица
trempé
потопен, натопен; намокрен
une écorce
кора (на дърво)
un congé
отпуск
prendre congé de qqn.
сбогувам се с някого
des fringues
лични вещи, дрехи
des étrennes
новогодишен подарък
affriander
(лит.) възбуждам апетит; привличам, примамвам
emmêler
заплитам, забърквам
effleurer
докосвам, допирам леко нещо; (прен.) засягам бегло
un boudin
кървавица
un mont
връх; планина
un élan
лос; засилване, затичване
prendre son élan
засилвам се
s'élancer
спускам се, хвърлям се стремително, устремявам се
un virage
вираж (завой с наклоняване на едната страна)
à mon gré, à ma guise
по мой вкус; по мое виждане
un hockey sur gazon
хокей на трева
un sabre
сабя
manier
боравя, употребявам, служа си с нещо
une glissade
пързаляне, пързалка
franchir
преминавам; прескачам (праг, граница)
sombre
тъжен, мрачен; тъмен (за цвят)
sitôt
още от; току-що
être en vigueur
в сила съм, използвам се
une unanimité
единодушие, единомислие
à l'unanimité
единодушно
un cordon ombilical
пъпна връв
un cordon
шнур; лента; редица
entraver
поставям букаи; спъвам; преча, възпрепятствам
maintenir
задържам, поддържам
strident
остър, скърцащ, пронизителен
un hurlement
рев, вой, виене
acerbe
кисел и стипчив; (прен.) остър, горчив, нараняващ (критика)
émettre
(физ.) изпускам, излъчвам; (прен.) изказвам; изразявам
stigmatiser
оставам белег, следа; жигосвам; (прен.) публично заклеймявам
un échange
обмяна, размяна, замяна
un pépin
(мод.) неприятност, трудност
procurer
снабдявам; причинявам/нося
s'ensuivre
следвам; произлиза, произтича
lucide
който вижда, разбира ясно нещата, прозорлив
mettre au point
уточнявам, довършвам (по-използвано)
parfaire
(ост.) уточнявам, довършвам (не толкова използвано), усъвършенствам
déborder
подавам се, стърча
futé
(разг.) хитър, лукав
un endroit
място, населено място
une maisonnée
домочадие, цялото домакинство
atterrir
кацам, приземявам се; (прен., разг.) стигам, пристигам
un bouillonnement
кипене; (прен.) разпаленост, разгорещеност
un tuyau
тръба; цилиндър
un carrefour
кръстопът
un pont
мост
un bonhomme de neige
снежен човек
une suite
продължение, развитие; следствие, последствие
traverser au feu rouge
пресичам на червено
écraser
смазвам, смачквам, сплесквам
un front
чело
s'avancer
напредвам, пристъпвам напред, приближавам се
confortable
удобен, уютен, комфортен
un collier
огърлица, колие
dépasser, doubler
изпреварвам (кола)
un trèffle
детелина
un fer à cheval
подкова
un écharpe
шал
un cil
мигла
un sourcil
вежда
un poumon
бял дроб
une chèvre
коза
un cochon
свиня, прасе