Level 50 Level 52
Level 51

23/02/2015


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
entretenir
поддържам (в някакъв вид), държа, издържам (семейство)
soutenir
поддържам, подкрепям (някого; идея)
viser (à)
целя
envisager de
имам намерение (цел) да, възнамерявам да
dévisager
(ост.) оглеждам (от горе до долу), разглеждам, гледам втренчено
rigoureux
як, здрав, суров
une rigueur
сила, строгост
austère
(по-скоро морално, принципно) суров, строг, лишен от веселост
radieux
лъчезарен, сияен (по-скоро за настроение)
rayonnant
лъчезарен, сияен (когато има източник, който сияе)
économiser
пестя, спестявам
user
използвам, изхабявам, изтърквам
utiliser
използвам
un usage
употреба (което се използва, което е в ход/действие - израз, правило)
un éclaircissement
прояснение (на небето; в главата на някого)
ne ... que
само
en bas
долу (напр. слизам долу)
rabattre des oreilles
надувам ушите (на някого)
une demi-heure
половин час
une heure et demie
час и половина
une tare
(прен.) недостатък, петно, порок
un décès
(юр.) смърт
trinquer
чукам се (при пиене); (разг.) пия, много пия
d'après
според, по, от; по-късно