Level 52 Level 54
Level 53

09/03/2015


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
conduire
карам (кола)
se conduire
държа се (оценяване на поведението; ученически) *добре/зле/по някакъв начин
se comporter
държа се, постъпвам, отнасям се (изразява отношение към нещо)
une conduite
поведение (като оценка; ученически) *добро/лошо
un comportement
държане, поведение (като отношение) *приятелско/високомерно
hautain
високомерен
préliminaire
предварителен (рядко използвано)
préalable
предварителен (по-често използвано)
une malchance
липса на късмет
une défaite
(воен.) поражение, разгом
essuyer une défaite
претърпявам поражение
faire du bien
правя добро; предизвиквам добър ефект, отразявам се добре
visé
към който са се прицелили; визиран
contre
до (физически контакт)
mettre de
трябва ми повече (време) от нормалното
effacer
трия, изтривам
arracher
изскубвам, изтръгвам, изваждам (зъб)
répondre de qqn.
отговарям за някого
un citoyen
гражданин (по-използвано)
un citadin
гражданин (по-букв.; набляга се на разликата между селото и града)
échanger
(лит.) разменям
troquer
(разг.) разменям
bouger, remuer
мърдам, шавам, движа се