Level 56 Level 58
Level 57

23/03/2015


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
s'effondre
(букв. и прен.) сривам се, рухвам (напр. сграда; надежди)
à l'occasion
при случай
projeter
възнамерявам; проектирам; прожектирам
grossier
груб (за плат; маниери)
sillonner
браздя; кръстосвам; снова
autrui
другиму; друг, другите
en entier
напълно, изцяло
tout entier
напълно цял
accueillant
приветлив, мил; гостоприемен
une cordée
вързоп, сноп, товар, който се връзва с въже
supplier
моля настоятелно, умолявам
consolider
затвърдявам, заздравявам, правя по-здрав
figé
скован; замръзнал, застинал
outre que
не само, но; освен че
inépuisable
неизчерпаем
un dérèglement
повреждане, разваляне (на машина, механизъм и др.)
dès lors
оттогава
certes
(лит.) сигурно, несъмнено, без друго; разбира се, наистина
indéniable
неоспорим
renouvelable
възобновим
un barrage
преграждане; бент (на река); язовир
une cuisse
бедро; бут, кълка
un os
кост, кокал
un malaise
неразположение; (прен.) безпокойство, притеснение, тревога
une courbe
(геом.) крива, крива линия; извивка
une minceur
тънкост, грациозност, финес
furtivement
потайно, скришом, крадешком
un cachet
печат; хапче
mûrir
зрея, узрявам; прен. достигам зрелост, ставам по-разумен
mûr
зрял
mûri
узрял
redémarrer
тръгвам, потеглям (за спрян автомобил и др.); (прен). потръгвам, възраждам
en dépit de
въпреки, напук на
en dépit du bon sens
абсурдно, невероятно
un dépit
раздразнение, яд, разочарование
s'emballer
въодушевявам се, увличам се
emballer
опаковам