Level 61 Level 63
Level 62

29/04/2015


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
un chignon
кок (за коса)
ingrat
неблагодарен
féliciter qqn. de
поздравявам някого за
consister à
състоя се в това да (+ глагол)
consister en
състоя се в (+ същ. име)
(un) millième
хиляден; хилядна част
retenir
задържам, удържам
archaïque
старинен; остарял, архаичен
universel
универсален
tourmenter
измъчвам, изтезавам
miser
залагам (в игра)
quiconque
всеки който
la fine fleur (de la société)
най-отбраната част на обществото
un fifre
пиколо (малка флейта); музикант, който свири на пиколо
ronflant
шумен, гръмък, силен
éternel
вечен
infect
вонящ, смрадлив
pincer
щипя, ощипвам; стискам; свивам
un pinard
(арго) вино
journalier
всекидневен, ежедневен
un percolateur
кафе-машина (с филтър) за приготвяне на кафе
dégueulasse
нечист, мръсен; отвратителен
un repreneur
човек, който откупува предприятие
un boui-boui
(разг.) долнопробно кафене, кръчма, ресторант
rafraîchir
разхлаждам, охлаждам, освежавам
une suée
обилна пот
mesdames et messieurs
дами и господа
un massif
(геогр.) масив
une fleuve
голяма река
un affluent
приток (на река)
cambrioler
обирам (квартира, жилище) чрез взлом