Level 67 Level 69
Level 68

08/06/2015


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arrière
назад
mettre en garde
предупреждавам
entrouvrir
открехвам, отварям малко
une fouille
разкопка
une place forte
укрепление
éveiller
будя, събуждам, пробуждам; (прен.) възбуждам (завист, желание и др.)
bourratif
засищащ (за храна)
un caviar
хайвер
une aubergine
патладжан
une lamelle
малка пластинка, люспица; ламел
une paille
слама
clapoter
плискам (за вълни)
se volatiliser
изветрявам; (прен.) изчезвам
un pilotis
основа (конструкция) от колове
un pilot
дебел кол
deviner
откривам, предсказвам, отгатвам
essaimer
роя се, изроявам се; (прен.) разпръсквам се, разпространявам се
assumer
поемам (върху себе си); изпълнявам; понасям (отговорност/функция/условие)
braver
нападам смело, дръзко
une fusion
топене, стопяване; (прен.) сливане, смесване
induire
заключавам, правя извод
une connivence
съучастие; тайно споразумение
gommer
изтривам с гума; (прен.) преиначавам, отслабвам характерните черти на
un fossé
ров, канавка; (прен.) трудност/несъгласие/пропаст в отношенията
rabâcher
(разг.) излишно предъвквам, преповтарям
prôner
хваля, възхвалявам, превъзнасям; проповядвам
balbutiant
който заеква, говори неясно; (прен.) който е в началото си (за наука, изследване)
un engouement
(прен.) захлас, възторг
fautif
погрешен; виновен; пълен с грешки
un forçat
каторжник; (прен.) мъченик
un col
проход, клисура, теснина
robuste
здрав, як, силен
un pari
облог, бас, обзалагане; заложена, обещана сума при облог