Level 74 Level 76
Level 75

13/07/015


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
un moral
дух, настроение, самочувствие, кураж
une aberration
глупост, ненормалност; (прен.) заблуда, лутане; отвращение, силна погнуса
s'attaquer à
атакувам, нахвърлям се на
précariser
правя нещо несигурно, нетрайно (превръщам го)
une précarité
несигурност; нетрайност, краткотрайност
une cartouche
патрон; пълнител (мастило)
toussoter
покашлям
entrer en réunion
влизам на събрание
virulent
(прен.) злобен, язвителен, жлъчен; остър (вирус, отрова, разговор)
un recensement
преброяване (на населението)
un excédent
излишък
une donne
даване, раздаване (в игра на карти)
préconiser
хваля, възхвалявам; препоръчвам горещо
relativiser
съотнасям, имам връзка, аналог с; сравнявам с
un dépérissement
отслабване, линеене, западане, упадък
une sinécure
синекура (абсолютен покой)
démissionner
подавам си оставката
imputer
приписвам, вменявам; обвинявам; отдавам
raccourcir
скъсявам (напр. дреха), съкращавам (напр. статия)
montrer patte blanche
(разг.) давам знак, казвам паролата, за да мина
fi!
пфу!
faire fi de qqch./qqn.
презирам, пренебрегвам нещо/някого
avoir les chevilles enflées
(разг.) претенциозен съм
enfler
надувам, издувам; подувам
une nourrice
дойка, кърмачка (на малко дете); (прен.) учител, наставник
rétorquer
репликирам, възразявам
un conjoint
съпруг
adjurer
заклинам, умолявам
un tort
вина, грешка; вреда, пакост
donner tort à qqn.
виня, обвинявам някого
sourciller
мръщя се, намръщвам се
une grisaille
сивота; унилост, униние