Level 89 Level 91
Level 90

02/12/2015


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
une retombée
последствие; падане (след издигане)
tirer les marrons du feu
върша черната работа на някого; възползвам се от нещо
trépidant
бурен, развълнуван; треперещ, трептящ
brumeux
мъглив; мрачен
pointer
посочвам; регистрирам се на влизане/излизане от работа
une ruche
кошер
une trompette
тромпет
une notoriété
явност, общоизвестност; слава, известност
ingénu
наивен (напр. отговор)
rassasié
наситен, нахранен; преситен, задоволен
détenir
задържам (в затвор); присвоявам, обсебвам
une toge
тога
une hermine
(зоол.) хермелин, сибирска белка
recueilli
съсредоточен, вглъбен, концентриран
un apparat
разкош, блясък, великолепие; тържество
pester
кълна, проклинам; плюя; негодувам
évanoui
изчезнал; в безсъзнание
concourir à
участвам в (конкурс); съдействам, способствам за
sévir
строго наказвам, репресирам; (прен.) вилнея; върлувам, опустошавам
un vide
празнота, празнина
une boussole
компас
perdre la boussole
обърквам се, губя представа
un saumon
сьомга
en rond
в кръг
un empêcheur
(разг.) човек, който пречи, създава пречки
un empêcheur de danser en rond
човек, който пречи на забавлението
illico
(разг.) тутакси, веднага
un repli sur soi-même
затваряне в себе си
une occurrence
случай, обстоятелство
en l'occurrence
в случая, в дадения случай
tonique
(прен.) ободрителен, стимулиращ
en travers
нашир; напречно
une morosité
начумереност, мрачност, опечаленост
une dénonciation
съобщаване; обявяване; донос; издаване
une impuissance
безсилие, немощ
flagrant
явен, очевиден (напр. несправедливост); неоспорим
prendre en flagrant délit
хващам в крачка (на местопрестъплението)
un dépassement
изпреварване (за прев. средства); надминаване, надхвърляне
un apôtre
апостол, проповедник (на учение); (прен.) будител
un cortège
шествие; свита, ескорт
indemniser
обезщетявам; компенсирам (разходите на някого)
exonérer
освобождавам, избавям от задължение, данък
à bon droit
с пълно право, справедливо
fustiger
бия, удрям, шибам (с пръчка, тояга, камшик); (прен.) бичувам
une désagrégation
разпадане, раздробяване
un ressort
пружина; (прен.) енергия; подбуда, мотив
une aune
елха
régir
управлявам, ръководя, завеждам
une caste
каста; обособена социална група
un civisme
гражданска доблест, съзнание
expliciter
правя ясен, точен, изяснявам
un rouage
зъбчато колело; (прен.) звено, механизъм (на система)
une atténuation
смекчаване, намляване, облекчаване
perplexe
който обърква, затруднява; труден
se lamenter
ридая, плача, оплаквам се