Level 90 Level 92
Level 91

09/12/2015


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
une course
надбягване, търчане
feutré
мек (за материя/глас), тих и спокоен (за атмосфера)
gésir
(лит.) лежа прострян; почивам (в смисъл на умирам)
ci-gît
тук почива (за надгробен надпис)
ne pas tourner en rond
(работата) не върви добре; върви на зле
gronder qqn.
карам се на някого, мъмря; ръмжа
une brûlure
рана (от изгаряне), изгорено (на плат и др.)
précoce
преждевременен; ранен; ненавременен
prématuré
(нег.) прекалено ранен, по-ранен отколкото е трябвало
empester
развонявам, увонявам; (прен.) развращавам
pentu
полегат, наклонен
empocher
прибирам, слагам в джоба; взимам пари
corser
(лит.) украсявам/усложнявам (фабула); подсилвам, ароматизирам (вино)
un parcours du combattant
(прен.) серия от трудности при изпълнението на дадена дейност
une jungle
джунгла
performant
(техн.) чиито електронни системи дават високи резултати
complexe
сложен
un modèle
модел; образец, макет
(se) caser
подреждам се, настанявам се, уреждам; (разг.) женя се
un plâtre
гипс
un pâtre
пастир, овчар
un gaucher
който си служи с лявата ръка; левак
un droitier
който си служи с дясната ръка
communément
общо, изобщо, въобще
une attribution
предоставяне, приписване; (в мн.ч.) права, функции, власт
se nommer
наричам се, именувам се
résolument
без колебание, смело, решително
faire table rase
заличавам всичко и започвам отново
ras
остриган до кожата; който е с къса козина
statuer
поставям, издавам постановление
parer
украсявам, разкрасявам, обличам
(un) coupable
виновен, престъпен; виновник
déplorablement
плачевно, печално, окаяно
un rendement
доход, добив; производителност, продуктивност; полезен ефект
tout court
просто, без (да добавя) нищо повече
un stratagème
(военна) хитрост, измама, уловка, ловък похват
un subterfuge
заобикалка, извъртане, хитруване, измъкване от трудно положение
un expédient
средство, способ, начин за преодоляване на пречка
expédient
полезен, удобен, уместен (за дадения случай)
redoutable
страшен, опасен
détestable
отвратителен, омразен
civique
граждански; патриотичен
vicier
(юр.) анулирам, правя недействителен; замърсявам (въздуха); опорочавам, развалям
pervertir
развращавам, покварявам
une prévision
предвиждане; прогноза; предположение, догадка
néfaste
злополучен, пагубен, гибелен
(un) comprimé
пристегнат; сплеснат; (ост.) потиснат, сподавен; (апт.) хапче
un recueil
сборник, сбирка
une abomination
гнусота, отвращение, кощунство, осквернение
adultérer
подправям, фалшифицирам
emmagasiner
прибирам в склад, складирам; (прен.) събирам, натрупвам