Level 2
Level 1

Ceacht Daichead a hAon – Relatives


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bhí X ag Seán
Seán had X
bhí X ag an bhfear
the man had X
bhí X aige
he had X
bhí X acu
they had X
an raibh X agat?
had you X?
deartháir
a brother
deirfiúr
a sister
uncail
an uncle
aintín
an aunt
mac
a son
iníon
a daughter
bhí deartháir aige
he had a brother
bhí deirfiúr aige
he had a sister
bhí uncail aige
he had an uncle
bhí aintín aige
he had an aunt
bhí mac aige
he had a son
bhí iníon aige
he had a daughter
nach bhfuil aon deartháir agat?
haven't you a brother?
ní raibh mac aige
he had no son
tá deirfiúr amháin aige, cibé ar bith
he has one sister, anyway
an bhfuil deartháir ag Tomás
has Tomás a brother
nach bhfuil mac ag do dheartháir anois
hasn't your brother a son now
bhí iníon acu
they had a daughter
is dóigh liom
I think so / I suppose
nach é?
isn't he/it?
cé hé?
who is? (c)
uair éigin eile
some other time
níl aithne agam air
I don't know him
cad as dó
where is he from?
laethanta saoire
holidays
Cé hé an duine sin thall le Mícheál?
Who is that fellow yonder with Mícheál?
A uncail, is dóigh liom, nach é?
His uncle, I think so, isn't he?
Níl a fhios agam, níl aithne agam air
I don't know, I don't know him
Sin é go deimhin. Chonaic mé anseo uair éigin eile é.
That's it indeed. I saw him here some other time.
Ní fhaca mise riamh é. Cad as dó?
I (e) never saw him (before). Where is he from?
Baile Átha Cliath, sílim. Tá sé ar a laethanta saoire is dócha.
Dublin, I think. He's on his holidays, probably
Ó, tuigim
Oh, I understand