Level 2 Level 4
Level 3

Ceacht Daichead a Trí – Servings at the dinner tab


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mór
big
beag
small
an pláta mór
the big plate
an taephota mór
the big teapot
an crúiscín mór
the big jug
an pláta beag
the small plate
an taephota beag
the small teapot
an crúiscín beag
the small jug
píosa
a piece
tabhair dom
give me
ná tabhair dom
don't give me
taispeáin dom
show me
ná taispeáin dom
don't show me
faigh dom
get me
ná faigh dom
don't get me
tabhair dom an pláta mór
give me the big plate
tabhair dom an taephota mór
give me the big teapot
tabhair dom an crúiscín mór
give me the big jug
tabhair dom an pláta beag
give me the small plate
tabhair dom an taephota beag
give me the small teapot
tabhair dom an crúiscín beag
give me the small jug
ná tabhair dom an píosa mór
don't give me the big piece
taispeáin dom an ceann beag
show me the small one
tabhair dom an rud beag sin thall
give me that little thing over there
faigh dom an gúna beag sin
get that small dress for me
ná faigh bosca mór anois
don't get a big box now
ba mhaith liom an t-úll mór sin
I would like that big apple
cáca
cake
ar mhaith leat?
would you like?
chomh maith
as good / as well
a bheith agat
you to have
Rómhaith
Too good
Ar mhaith leat cuid den cháca seo, a Cháit?
Would you like some of this cake, Cáit?
Sea, tabhair dom píosa beag, más é do thoil é
Yesl, give me a small piece, please
Tá sé chomh maith agat píosa mór a bheith agat. Seo duit.
You might as well have a large piece. Here you are.
Go raibh maith agat. An ndearna tú féin é?
Thanks. Did you make it yourself?
Rinne. An maith leat é?
I did (make). Do you like it?
Is maith liom go deimhin. Tá sé an-deas.
I do like (it) indeed. It's very nice.
Maise, níl a fhios agam. Níl sé rómhaith ar chor ar bith
Well (indeed), I don't know. It's not too good at all.