Level 6 Level 8
Level 7

Ceacht Daichead a Sé – I must


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
caithfidh mé
I must / I will have to
caithfidh tú
you must / you will have to
caithfidh sé
he must / he will have to
caithfidh sí
she must / she will have to
caithfidh an fear
the man must
caithfidh siad
they must
léamh
to read
scríobh
to write
caithfidh tú é a dhéanamh anois
you must do it now
caithfidh tú é a fháil anois
you must get it now
caithfidh tú é a ithe anois
you must eat it now
caithfidh tú é a ól anois
you must drink it now
caithfidh tú é a léamh anois
you must read it now
caithfidh tú é a scríobh anois
you must write it now
caithfidh siad an t-airgead a fháil
they will have to get the money
an gcaithfidh mé a bheith ann?
will I have to be there?
ní chaithfidh tusa teacht go dtí an scoil
YOU won't have to come to the school
caithfidh mé dul go dtí an stáisiún
I must go to the station
nach gcaithfidh Seán teacht liom, a mhamaí?
won't Seán have to come with me, Mammy?
caithfidh sé a chóta a chur air
he must put on his coat
anuraidh
last year
le dhá bhliain
for two years past
chuaigh thart
went by
dhá bhliain is an tseachtain seo
two years ago this week
go tapa
quickly
go luath
soon
a cheannach
to buy
Caithfidh mé cóta nua a fháil
I must get a new coat
Cóta nua! Tá an ceann sin go han-mhaith
A new coat! That one's very good
Níl maise. Tá sé agam le dhá bhliain anois
Indeed it isn't. I have it two years now
Dhá bhliain! Anuraidh a cheannaigh tú é, nach ea?
Two years! Last year you bought it, wasn't it?
Ní hea; dhá bhliain is an tseachtain seo.
No (c); two years ago this week.
Chuaigh an dá bhliain sin thart go tapa!
That two years went by quickly.
Nach ndeachaigh anois? Caithfidh mé ceann nua a fháil go luath
Didn't it (go by) now? I must get a new one soon.