Level 8 Level 10
Level 9

Ceacht Daichead a Seacht - Crops and Seasons


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an t-earrach
the spring
an samhradh
the summer
an fómhar
the autumn
an geimhreadh
the winter
an coirce
the oats
na prátaí
the potatoes
an chruithneacht
the wheat
curtha
sown / put
bainte
reaped / cut
déanta
done / made
caite
spent / wasted / thrown
imithe
gone away
briste
broken
tá an t-earrach ann anois. tá na prátaí curtha
it is spring now. the potatoes are sown
tá an fómhar ann anois. tá na prátaí bainte
it is autumn now. the potatoes are reaped
tá an t-earrach ann anois. tá an chruithneacht curtha
it is spring now. the wheat is sown
tá an fómhar ann anois. tá an chruithneacht bainte
it is autumn now. the wheat is reaped
tá an t-earrach ann anois. tá an coirce curtha
it is spring now. the oats are sown
tá an fómhar ann anois. tá an coirce bainte
it is autumn now. the oats are reaped
tá an samhradh imithe anois
summer is gone now (gone away)
níl an geimhreadh caite fós
winter isn't gone yet (spent)
an bhfuil an carr briste ort?
is the car broken on you?
nach bhfuil tú imithe abhaile?
aren't you gone home?
níl an cáca déanta fós
the cake isn't made yet
tá an obair go léir déanta agam
I have all the work done
cosúil le
similar to / like
aimsir shamhraidh
summer weather
cuid mhór
a large share / a good deal
an obair
the work
an talamh
the ground
rófhliuch
too wet
tirim go maith
well dry
tá sé déanta agat
you have done it
níl siad bainte ag aon duine
no one has them dug
Dia duit, a Shéamais. Tá an aimsir go maith anois
Good day, Séamas. The weather is good now
Tá sé go hálainn; tá sé cosúil le haimsir shamhraidh
It's beautiful; it's like the summer (weather)
Is dócha go bhfuil an obair go léir déanta agat?
I suppose that you have done all the work?
Tá cuid mhór déanta. Ach níl na prátaí go léir bainte agam
There is a lot done. But I haven't all the potatoes dug
Níl siad bainte ag aon duine fós. Bhí an talamh rófhliuch
No one has them dug yet. The ground was too wet.
Bhí, ach tá sé tirim go maith anois
It was, but it's well dry now
Tá, buíochas le dia
It is, thank God