Level 2
Level 1

Time


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zgjoj
to wake up
Në ç'orë zgjohesh?
At what time do you wake up?
Unë zgjohem vonë.
I wake up late
Kur shkon në punë?
When do you go to work?
Filloj punë në nëntë e gjysëm
I start work at 9:30
mbaroj
to finish
Në çfarë ore mbaron punë?
At what time do you finish work?
Mbaroj punë në …
I finish work at …
Më pas
then
Pas
after
fle
to sleep
Kur flini?
When do you sleep?
Kur hani darkë?
When do you eat dinner?
shkoj në … prapë
I go back to …
Nga ora 1 deri ne orën 2
From 1 to 2 o'clock
A shjojmë bashkë?
Shall we go together?
luaj
to play
A hamë diçka?
Shall we eat something?
në rregull
ok
rreth
around
gjatë
during
kështu që
so
vakt
meal
zyrë
office