275 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fahren
ajaa, mennä, matkustaa, viedä, kuljettaa
denken
ajatella
senken
alentaa
anfangen
alkaa, aloittaa
schießen
ampua
verdienen
ansaita
geben
antaa
verzeihen
antaa anteeksi
schätzen
arvostaa
setzen
asettaa
legen
asettaa makaavaan asentoon
stellen
asettaa seisovaan asentoon
wohnen
asua
öffnen
avata
leben
elää
misslingen
epäonnistua
sich irren
erehtyä
hindern
estää
suchen
etsiä
riechen
haistaa
holen
hakea
üben
harjoitella
besorgen
hankkia
bemerken
havaita
werfen
heittää
wecken
herättää
aufwachen
herätä
behandeln
hoitaa
verlieren
hukata
merken
huomata
rufen
huutaa
verlassen
hylätä
lächeln
hymyillä
springen
hypätä
anerkennen
hyväksyä
angreifen
hyökätä
verschwinden
häipyä, hävitä, kadota
stören
häiritä
sich schämen
hävetä
verlieren
hävitä pelissä
sich wundern
ihmetellä
erscheinen
ilmaantua, tulla näkyviin
anmelden
ilmoittaa
lösen
irrottaa
kündigen
irtisanoa
sitzen
istua
weinen
itkeä
teilen
jakaa
aushalten
jaksaa
fortsetzen
jatkaa
sich fortsetzen
jatkua
führen
johtaa
trinken
juoda
laufen
juosta
lassen
jättää
bleiben
jäädä
gießen
kaataa nestettä
fallen
kaatua
graben
kaivaa
vermissen
kaivata
tragen
kantaa
wachsen
kasvaa
brechen
katkaista, katketa
ansehen
katsella
fernsehen
katsoa tv:tä
bereuen
katua
loben
kehua
kochen
keittää, kokata
entwickeln
kehittää
entdecken
keksiä
wiederholen
kerrata
berichten
kertoa
sammeln
kerätä
unterbrechen
keskeyttää
sich konzentrieren
keskittyä
aushalten
kestää
ablehnen
kieltäytyä
verbieten
kieltää
interessieren
kiinnostaa
sich beeilen
kiiruhtaa
klettern
kiivetä
schreiben
kirjoittaa
probieren
koittaa, kokeilla
reparieren
korjata
ersetzen
korvata
berühren
koskea, koskettaa
gehen
kulkea, mennä
sterben
kuolla
hören
kuulla
gehören
kuulua jhk
zuhören
kuunnella
sich vorstellen
kuvitella
baden
kylpeä
fragen
kysellä
leiden
kärsiä
besuchen
käydä jossakin
einkaufen
käydä kaupassa
handeln
käydä kauppaa
sich benehmen
käyttäytyä
anwenden
käyttää
biegen
kääntyä, kääntää
laden
ladata, lastata
leihen
lainata
einschalten
laittaa päälle (laite, valo, lämpö)
sortieren
lajitella
zählen
laskea
abnehmen
vähentyä, laskea
singen
laulaa
schneiden
leikata
spielen
leikkiä, pelata
backen
leipoa
fliegen
lentää
sich bewegen
liikkua
hinzufügen
lisätä
zunehmen
lisääntyä
aufhören
lopettaa
lesen
lukea
abschließen
lukita
schaffen
luoda
vertrauen
luottaa
glauben
luulla, uskoa jotakuta
versprechen
luvata
verkürzen
lyhentää
schlagen
lyödä
schicken
lähettää
wärmen
lämmittää
finden
löytää
liegen
maata
kosten
maksaa
verlieren
menettää
bedeuten
merkitä
jagen
metsästää
gefallen
miellyttää
nachdenken
miettiä
messen
mitata
sich erinnern
muistaa
ändern
muuttaa
sich ändern
muuttua
verkaufen
myydä
sich verspäten
myöhästyä
befehlen
määrätä
lachen
nauraa
genießen
nauttia
nennen
nimittää
steigen
nousta
schlafen
nukkua
sehen
nähdä
zeigen
näyttää, osoittaa
warten
odottaa
sein
olla
heißen
olla nimeltään
sich leisten
olla varaa
gelten
olla voimassa
omistaa
haben
gelingen
onnistua
lernen
opetella
studieren
opiskella
teilnehmen
osallistua
können
osata
kaufen
ostaa
nehmen
ottaa
drücken
painaa, puristaa
braten
paistaa
scheinen
paistaa (aurinko)
packen
pakata
zwingen
pakottaa
verbrennen
palaa
frieren
palella
einstellen
palkata
merken
panna merkille
bessern
parantaa
bedecken
peittää
retten
pelastaa
sich fürchten
pelottaa
erschrecken
pelästyä, pelästyttää
erben
periä
absagen
perua
gründen
perustaa
sich waschen
peseytyä
waschen
pestä
betrügen
petkuttaa
festhalten
pidellä
verlängern
pidentää
verstecken
piilottaa
zeichnen
piirtää
verderben
pilaantua, pilata
zusehen
pitää huoli
stimmen
pitää paikkansa
behalten
säilyttää
achten
tarkkailla, pitää silmällä
halten
pitää, pidellä, pysähtyä
löschen
poistaa (delete)
treten
potkia, potkaista
fallen
pudota
sprechen
puhua
sich anziehen
pukea päälleen, pukeutua
wiegen
punnita
verteidigen
puolustaa
abreißen
purkaa
beißen
purra, puraista
fehlen
puuttua
bleiben
pysyä, jäädä
parken
pysäköidä
wischen
pyyhkiä
bitten
pyytää
beschränken
rajoittaa
bauen
rakentaa
bestrafen
rankaista
beruhigen
rauhoitella, rauhoittaa
hängen
riippua
ausziehen
riisua
reichen
riittää
brechen
rikkoa
bekommen
saada
ergreifen
saada kiinni
ankommen
saapua
ausschalten
sammuttaa laite
sagen
sanoa
geschehen
tapahtua
stehen
seistä
erklären
selittää
sich klären
selvitä
folgen
seurata
aushalten
sietää
bewegen
siirtää
putzen
siivota
liegen
sijaita
enthalten
sisältää
binden
sitoa, solmia
sich anpassen
sopeutua
schließen
sulkea
schützen
suojella, suojata
empfehlen
suositella
planen
suunnitella
sich ärgern
suuttua
essen
syödä
zerbrechen
särkeä, rikkoa
sparen
säästää
kämpfen
taistella
töten
tappaa
anbieten
tarjota
brauchen
tarvita
treffen
tavata
tun
tehdä
grüßen
tervehtiä
prüfen
testata
kennen
tietää
bestellen
tilata
hoffen
toivoa
sich gewöhnen
tottua
zerstören
tuhota
kommen
tulla
erkennen
tunnistaa
bringen
tuoda
kennen lernen
tutustua
füllen
täyttää
schwimmen
uida
vergessen
unohtaa
schaden
vahingoittaa
wechseln
vaihtaa
wählen
valita
stehlen
varastaa
empfangen
vastaanottaa
vergleichen
verrata
ziehen
vetää
hassen
vihata
unterhalten
viihdyttää
gewinnen
voittaa
mieten
vuokrata
abnehmen
vähentyä
missbrauchen
väärinkäyttää
verbinden
yhdistää
verstehen
ymmärtää
versuchen
yrittää
aussprechen
ääntää