Level 2
Level 1

Level 1


2596 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
proszę powtórzyć za nauczycielem
please repeat after the teacher (m)
proszę posłuchać nauczyciela
please listen to the teacher
proszę przeczytać
please read
proszę przeczytać z kolegą dialogi
please read the dialogue with your classmate (m)
proszę przeczytać z koleżanką dialogi
please read the dialogue with your classmate (f)
proszę ułożyć dwa dialogi
please put in order/arrange two dialogues
proszę zapytać kolegę
please ask a colleague (m)
proszę zapytać koleżankę
please ask a colleague (f)
proszę uzupełnić dialogi
please complete the dialogues
proszę pracować z kolegą
please work with a colleague (m)
proszę pracować z koleżanką
please work with a colleague (f)
proszę przeczytać odpowiedzi na głos
please read the answers aloud
proszę odpowiedzieć na pytania
please answer the questions
gdzie jest akcent?
where is the stress?
nie rozumiem
I don't understand
proszę mówić wolniej
please speak slowly
mam pytanie
I've got a question
nie wiem
I don't know
gdzie jest toaleta
where is the toilet?
gdzie są słowa?
where are the words?
proszę wpisać brakujące litery
please complete the missing letters
dzień dobry
good day!
proszę
please, here you go
do widzenia
goodbye
na razie
see you later
do zobaczenia
see you later (z)
dziękuję
thank you
cześć
hi, bye
dobry wieczór
good evening
dobranoc
good night
jestem Warren
I'm Warren
Polska wymowa jest bardzo trudna
Polish pronunciation is very difficult
skąd jestes?
where are you from? (ty)
skąd pani jest?
where are you from? (f)
skąd pan jest?
where are you from? (m)
on jest z Polski
he's from Poland
ona jest z Polski
she's from Poland
jestem z Anglii
I'm from England
on jest z Francji
he's from France
ona jest z Francji
she's from France
on jest z Rosji
he's from Russia
on jest z Niemiec
he's from Germany
ona jest z Niemiec
she's from Germany
on jest z Hiszpanii
he's from Spain
ona jest z Hiszpanii
she's from Spain
on jest z Ameryki
he's from America (USA)
ona jest z Ameryki
she's from America (USA)
on jest z Japonii
he's from Japan
ona jest z Japonii
she's from Japan
on jest z Włoch
he's from Italy
ona jest z Włoch
she's from Italy
skąd oni są?
where are they from?
skąd jest Lech Wałesa?
Where is Lech Wałesa from?
Wojtek jest z Polski
Wojtek is from Poland
Wojtek mieszka we Wrocławiu
Wojtek lives in Wroclaw
czy wiesz?
do you know? (ty)
czy pan wie?
Do you know? (m)
czy pani wie?
Do you know? (f)
Jestem głodny
I'm hungry
Jestem zmęczony
I'm tired
Jestem znudzony
I'm bored
Jestem nakręcony
I'm pumped/excited
Jestem spragniony
I'm thirsty
Jestem gotowy
I'm ready
Jestem najedzony
I'm full
Mam dość
I've had enough
Jest mi zimno
I'm cold
przepraszam
I'm sorry / excuse me
gdzie mieszkasz?
where do you live? (ty)
gdzie pani mieszka?
where do you live? (f)
gdzie pan mieszka?
where do you live? (m)
gdzie on mieszka?
where does he live?
gdzie ona mieszka?
where does she live?
on mieszka w Poznaniu
he lives in Poznan
ona mieszka w Londynie
she lives in London
on mieszka w Paryżu
he lives in Paris
on mieszka w Moskwie
he lives in Moscow
ona mieszka w Berlinie
she lives in Berlin
on mieszka w Barcelonie
he lives in Barcelona
ona mieszka w Nowym Jorku
she lives in New York
on mieszka w Tokio
he lives in Tokyo
on mieszka w Rzymie
he lives in Rome
mam problem
I've got a problem
oni mają problem
they have a problem
mamy dom w Krakowie
We have a house in Krakow
mam dom we Wrocławiu
I have a house in Wroclaw
on ma nowe auto
he has a new car
mamy nowe auto
we have a new car (a)
oni mają komputer
they have a computer
mam komputer
I have a computer
teraz mieszkam w Krakowie
now I live in Krakow
ona mieszka w Gdańsku
she lives in Gdansk
oni mieszkają we Wrocławiu
they live in Wroclaw
Udanego wieczoru!
Have a good evening!
smacznego!
enjoy your meal!
Warren, jesteś rodowitym Anglikiem?
Warren, are you native English?
ale moja mama jest z Malty
but my mum is from Malta
Ulice miasta są bardzo brudne
the city streets are very dirty
Jak leci?
How's it going?
Co słychać?
What's up? / How's it going? (cs)
Czy wszystko w porządku?
How's it going / everything ok?
jak się masz?
how are you? (ty)
jak się pan ma?
how are you? (m)
jak się pani ma?
how are you (f)
dobry wieczór
good evening
Alexandra mieszka w Londynie
Alexandra lives in London
Ignatio mieszka w Barcelonie
Ignatio lives in Barcelona
bardzo mi miło
really nice to meet you
miło mi
nice to meet you
świetnie
excellently, brilliantly
bardzo dobrze
very well
dobrze
well
tak sobie
so-so
źle
not good, bad
bardzo źle
very bad
fatalnie
awful
To była po prostu pomyłka.
it was simply a mistake
On jest po prostu zbyt arogancki
He's simply too arrogant
Ten laptop jest po prostu za drogi.
This laptop is simply too expensive
Po prostu idź i ją przeproś'
Just go and apologise to her
Czy naprawdę chcesz tam iść?
Do you really want to go there?
On naprawdę nie miał tego na myśli.
He really didn't mean that
Czy ona naprawdę tak powiedziała?
Did she really say that?
Naprawdę? Nie wiedziałem.
Really? I didn't realize?
Naprawdę nie wiem co się stało!
I honestly don't know what happened?
Ta książka jest naprawdę dobra.
This book is very good indeed
Egipt jest pieknym krajem.
Egypt is a beautiful country
Nic nie szkodzi
That's alright! No worries!
Przepraszam za spóźnienie
Sorry I'm late
Jak Ci mija tydzień?
How's your week going?
Jestem zmęczony bo mam dużo pracy
I'm tired as I have a lot of work
Spoko, nie jest źle, a tobie?
It's ok, not bad, how about you?
Z zawodu jestem nauczycielem
I'm a teacher by trade
ale jest ok.
but it's ok
to jest idealnie
it's perfect/ideal
proszę uzupełnic zdania
please complete the sentences
proszę uzupełnic tabelę
please complete the table
proszę dokończyć zdania
please complete/finish off the sentences
Spoko, zadzwonię później.
Cool/no problem, I'll call back later
Spoko, Dave, to nie ma znaczenia.
Chill out Dave, it doesn't matter
Co tam? Wszystko ok?
What's up? Everything ok?
Tak, spoko
Yeah, (everything's) ok
wszystko się ułoży, będzie spoko!
everything will be fine!
Dokładnie!
Exactly!/That's it!
jak się nazywasz?
what's your surname? (ty)
jak się pan nazywa?
what's your surname? (m)
jak się pani nazywa?
what's your surname? (f)
nazywam się Ostler
my surname is Ostler
jak masz na imię?
what's your name? (ty)
jak ma pan na imię?
what's your name, sir?
jak ma pani na imię?
what's your name, madam?
mam na imię Warren
my name is Warren
Daj mi znać
Let me know
Jak sie mówi ... po polsku?
How do you say ... in Polish?
Odpowiada Ci ta godzina?
Does that time work for you? (more formal)
daj mi znać która godzina Ci odpowiada.
let me know what time suits you?
Dzięki, czuję się już lepiej
thanks, I feel better now
To może sobota?
so perhaps Saturday?
Po południu?
in the afternoon?
Dzięki za wyjaśnienie
Thanks for your explanations
Prawdopodobnie nie będzie mnie w domu rano
I probably won't be home in the morning
Co nowego?
What's new? what's up?
Mieszkam w Londynie
I live in London
Ustalmy czas później
Let's fix/organise the time later
Jak Ci mija tydzień?
How's your week going?
Jak Ci minął tydzień?
Have you had a good week?
Miłego dnia!
Have a nice day!
Jakkolwiek, daj mi znać kiedy chciałbyś mieć lekcję
Anyway, let me know when you'd like to have a class
Pewnie, możemy jutro zrobić lekcję
Sure, we can have a lesson tomorrow
krok po kroku
bit by bit
po trochu
little by little
nie ma pośpiechu
there's no rush
nie musisz się śpieszyć
you don't have to rush
Jestem wykończony
I'm knackered
Chcesz coś do picia?
Do you want to drink something? (ty)
on mieszka w Polsce
he lives in Poland
chce mi się pić
I'm thirsty / need a drink
jestem podekscytowany
I'm excited/pumped (p)
proszę napisac swoje nazwisko
please write your surname
on nazywa się Drąg
his surname is Drąg
jak się on nazywa?
what's his surname?
jak się ona nazywa?
what's her surname?
on ma na imię Wojtek
he's called Wojtek
Pasuje Ci?
Does that work for you?
Może być?
Is that ok? / Does that work for you?
Co tam?
What's up?
to jest zajebisty
it's fucking amazing!
on mieszka w Polsce
he lives in Poland
oni mieszkają w Polsce
they live in Poland
mieszkam w Anglii
I live in England
Ilona mieszka w Polsce
Ilona lives in Poland
mieszkasz w Polsce?
(do) you live in Poland?
on mieszka w Szkocji
he lives in Scotland
on mieszka w Irlandii
he lives in Ireland
mieszkam w Wielkiej Brytanii
I live in Great Britain
ona nie mieszka na Malcie
she doesn't live in Malta
Miguel mieszka w Hiszpanii
Miguel lives in Spain
oni mieszkają w Walii
they live in Wales
Tom mieszka we Włoszech
Tom lives in Italy
Helen mieszka w Niemczech
Helen lives in Germany
Tom nie mieszka w Rosji
Tom doesn't live in Russia
Oleg mieszka w Ukrainie
Oleg lives in Ukraine
Pawel mieszka w Czechach
Pawel lives in the Czech Republic
Gosia mieszka na Litwie
Gosia lives in Lithuania
Nie mieszkam w Słowacji
I don't live in Slovakia
Nie mieszkam w Łotwie
I don't live in Latvia
Oni nie mieszkają w Estonii
They don't live in Estonia
On mieszka w Chorwacji
He lives in Croatia
Ona mieszka w Albanii
She lives in Albania
John nie mieszka w Turcji
John doesn't live in Turkey
Nie mieszkam w Kanadzie
I don't live in Canada
On mieszka w Stanach Zjednoczonych
He lives in the United States
On mieszka w Egipcie
He lives in Egypt
Ona mieszka w Indiach
She lives in India
On mieszka w Meksyku
He lives in Mexico
on mieszka w Argentynie
he lives in Argentina
Daj mi znać co z poniedziałkiem
Let me know about Monday
Daj mi znać co z wtorkiem
Let me know about Tuesday
Daj mi znać co ze Środą
Let me know about Wednesday
Daj mi znać co z czwartkiem
Let me know about Thursday
Daj mi znać co z piątkiem
Let me know about Friday
Daj mi znać co z sobotą
Let me know about Saturday
Daj mi znać co z niedzielą
Let me know about Sunday
Środa mi pasuje
Wednesday works for me
Chcesz coś do picia?
Do you want something to drink?
Chcesz coś zjeść?
Do you want something to eat?
Mam więcej pytań
I have some more questions
Chcesz coś do picia?
Do you want something to drink?
Chce Pan coś do picia?
Do you want something to drink sir?
Chce Pani coś do picia?
Do you want something to drink madam?
oni chcą coś do picia?
do they want something to drink?
on chce coś do picia?
does he want something to drink?
Ona chce coś do picia?
Does she want something to drink?
Chcesz coś zjeść?
Do you want something to eat?
Chce pan coś zjeść?
Do you want something to eat sir?
Chce pani coś zjeść?
Do you want something to eat madam?
oni chcą coś zjeść?
Do they want something to eat?
on chce coś zjeść?
does he want something to eat?
ona chce coś zjeść?
does she want something to eat?
Warren, zbiłeś lampe!
Warren, you've broken the lamp!
stół jest potamany
the table is broken
Nakryj do stołu
set the table
nakryj proszę do stołu
please set the table
gdzie jest twój dom ?
where is your house?
ładne zdjęcie
nice photo
powieś tę fotografię na ścianie
put the photo on the wall
zdjęcie
photo, photograph, picture
krzesło jest potamane
the chair is broken
ten stoł jest potamany
this table is broken
ten krzesło jest potamane
this chair is broken
Dzisiaj nie ma słońca
There's no sun today
Popsułem komputer
I've broken the computer
Komputer jest popsuty
The computer is broken
ten komputer jest popsuty
this computer is broken
Radio jest popsute
the radio is broken
Zabawka jest popsuta
the toy is broken
nie ma sprawy
it's a pleasure / no worries
Moja żona jest we Włoszech
My wife is in Italy
Wojtek jest moim dobrym kumplem
Wojtek is my good friend
Jak sie mówi 'clear' po polsku?
How do you say 'clear' in Polish?
Jak jest ' blue' po polsku?
What's blue in Polish?
Jak są 'trousers' po polsku?
What's 'trousers' in Polish?
Jak jest 'drzwi' po angielsku?
What's 'drzwi' in English?
Jak sie mówi 'dobrze po angielsku?
how do you say 'dobrze' in English?
Nie jestem pewien
I'm not sure
Myślę, że tak, ale nie jestem pewien
I think so but I'm not sure (m)
Rozumiesz wszystko?
Do you understand everything?
Czy wszystko jest jasne?
Is everything clear?
Wszystko jasne?
All clear?
daj mi znać kiedy jesteś wolny
let me know when you're free (m)
daj mi znać kiedy jesteś wolna
let me know when you're free (f)
Jesteś pewien?
Are you sure? (m) (without czy)
Jeśteś pewna?
Are you sure (f)
Na co masz ochotę?
What do you fancy?
Okno jest otwarte
the window is open
okno jest zamknięte
The window is closed
proszę otworzyć okno
please can someone open the window
Czy możecie otworzyć okno?
Could you (plural) open the window?
Proszę otworzyć okno, jest strasznie duszno.
Please open the window, it's really stuffy
Proszę, otwórz okno
Please open the window (specific person)
Prosze, zamknij okno
Please close the window (specific person)
Proszę zamknąć okno'
Please can someone close the window
jest zimno, bo okno jest otwarte
it's cold because the window is open
jest gorąco, bo okno jest zamknięte
it's hot because the window is closed
zamknij okno, jeśli jest ci zbyt zimno
close the window if you're too cold
otwórz okno, jeśli jest ci zbyt gorąco
open the window if you're too hot
otwórz okno, jeśli, chcesz.
open the window if you want
Warren wybił okno
Warren has broken the window.
Warren wybił okno w samochodzie
Warren has broken the car window
Warren zamknął okno
Warren has closed the window
Mamo! Okno jest zbite!
Mum! The window is broken!
Ktoś zbił okno!
Someone broke the window?
Zapomniałem kluczy
I forgot my key
wszedłem przez okno
I came in through the window
Maluję okno
I'm painting the window
Podobają mi się białe okna, a Ty?
I like white windows, and you?
Ależ skąsże
Not in the least (I don't mind, go ahead)
kto nie lubi!
who doesn't! (like them)
blisko katedry
close to the cathedral
pasuje mi
that works for me
okej, może być
ok, that's fine/that works
on jest z Wrocławia
he's from Wroclaw
ona jest z Poznania
she's from Poznan
on jest z Gdańska
he's from Gdansk
on jest z Krakowa
he's from Krakow
ona jest z Warszawy
she's from Warsaw
oni mieszkają w Warszawie
they live in Warsaw
on jest z Torunia
he's from Torun
oni mieszkają w Toruniu
they live in Torun
on jest z Łodzi
he's from Lodz
on jest z Lublina
he's from Lublin
on mieszka w Łodzi
he lives in Lodz
ona mieszka w Lublinie
she lives in Lublin
nie mieszkam w Gdańsku
I don't live in Gdansk
ona mieszka w Krakowie
she lives in Krakow
Mieszkałem we Wrocławiu
I used to live in Wroclaw
Mieszkałem w Polsce
I used to live in Poland
Mieszkałem we Wrocławiu rok
I lived in Wroclaw for a year
Chciałbym mieszkać w Krakowie
I would like to live in Krakow
Chciałbym zwiedzić Toruń
I'd like to visit Torun
witamy w Polsce
welcome to Poland
Dwa piwa, proszę.
two beers please
Poczekaj, proszę!
Wait, please!
Grałem w piłkę nożną
I played football
Potem poszedłem do pubu
then I went to the pub
Kiedy masz czas na lekcję?
When do you have time for a class?
mozemy jutro zrobic lekcje angielskiego
we can have an English class tomorrow
Mam kilka pytań
I have a few questions
Możesz napisać po polsku?
Can you write it in Polish?
Na tej stronie jest kilka dialogów
on this page there are some dialogues
To zależy od ciebie
it's up to you / you can decide
Nie rozumiem tego pytania
I don't understand the question
Nie wiem co to znaczy
I don't know what it means
Co znaczy ten znak?
What does that sign mean?
co to znaczy?
what does it mean?
co znaczy to słowo?
what does that word mean?
nie wiem znowu!
I don't know again
jak to wymawiasz po polsku?
how do you pronounce it in Polish?
Możesz powtórzyć?
Can you repeat?
ale może następnym razem
but maybe next time
Możesz zadzwonić, jestem gotowy
You can call, I'm ready
Zgadzasz się?
Do you agree?
Zgadzasz się ze mną?
Do you agree with me?
ona jest poważna
she's serious
on jest poważny
he's serious
ona jest uparta
she's stubborn
on jest uparty
he's stubborn
ona jest biedna
she's poor
on jest biedny
he's poor
on jest bogaty
he's wealthy
ona jest bogata
she's wealthy
wiesz kto to jest?
do you know who it is?
to jest nowy profesor
it's the new professor
to jest nowy nauczyciel
it's the new teacher (m)
to jest nowa nauczycielka
it's the new teacher (f)
czy on jest z Hiszpanii?
is he from Spain?
on ma angielskie nazwisko, ale jest z Polski
he has an English surname but he's from Poland
czy to jest twój samochód?
Is that your car?
czy to jest twoja żona?
is that your wife?
czy to jest twoje nazwisko?
is that your surname?
nie mam samochodu
I don't have a car
czy masz samochód?
do you have a car?
Nie potrzebuję samochodu, bo mieszkam w Londynie
I don't need a car because I live in London
Miałem samochód
I used to have a car
wiesz gdzie to jest?
do you know where it is?
Grochowa jest w centrum
Grochowa is in the centre
Grochowa jest blisko centrum
Grochowa is near the centre
Jaki to samochód?
What kind of car is it?
to niemiecki samochód
it's a German car
Nie wiem, ale myślę, że to niemiecki samochód
I don't know but I think it's a German car
Nie jestem pewien, ale myślę, że to japoński samochód
I'm not sure but I think it's a Japanese car
Nie mam pojęcia
I have no idea
Ford to amerykański samochód
Ford is an American car
Renault to francuski samochód
Renault is a French car
Fiat to włoski samochód
Fiat is an Italian car
Polonez to był polski samochód
Polonez was a Polish car
Lada to rosyjski samochód
Lada is a Russian car
Skoda to czeski samochód
Skoda is a Czech car
Seat to hiszpański samochód
Seat is a Spanish car
Jaguar to angielski samochód
Jaguar is an English car
to polski film
it's a Polish film
jaki to film?
what kind of film is it?
jaka to firma?
what kind of company is it?
Empik to polska firma
Empik is a Polish company
BP to brytyjska firma
BP is a British company
Carrefour to francuska firma
Carrefour is a French company
BMW to niemiecka firma
BMW is a German company
Gazprom to rosyjska firma
Gazprom is a Russian company
Santander to hiszpańska firma
Santander is a Spanish company
Fiat to włoska firma
Fiat is an Italian company
Nestlé to szwajcarska firma
Nestle is a Swiss company
Volvo to szwedzka firma
Volvo is a Swedish company
Podolski to polskie nazwisko
Podolski is a Polish surname
to polska restauracja
it's a Polish restaurant
to włoska restauracja
it's an Italian restaurant
to francuska restauracja
it's a French restaurant
to hiszpańska restauracja
it's a Spanish restaurant
to portugalska restauracja
it's a Portuguese restaurant
to argentyńska restauracja
it's an Argentinian restaurant
to turecka restauracja
it's a Turkish restaurant
to amerykańska restauracja
it's an American restaurant
to japońska restauracja
it's a Japanese restaurant
to chińska restauracja
it's a Chinese restaurant
to wietnamska restauracja
it's a Vietnamese restaurant
to brazylijska restauracja
it's a Brazilian restaurant
to ormiańska restauracja
it's an Armenian restaurant
to rosyjska restauracja
it's a Russian restaurant
to niemiecka restauracja
it's a German restaurant
to belgijska restauracja
it's a Belgian restaurant
jaka to restauracja?
what kind of restaurant is it?
Tyskie to polskie piwo
Tyskie is a Polish beer
Lech to poznańskie piwo
Lech is a Poznanian beer
Carlsberg to duńskie piwo
Carlsberg is a Danish beer
Fosters to australijskie piwo
Fosters is an Australian beer
San Miguel to hiszpańskie piwo
San Miguel is a Spanish beer
Carling to angielskie piwo
Carling is an English beer
Heineken to holenderskie piwo
Heineken is a Dutch beer
Kronenburg to francuskie piwo
Kronenburg is a French beer
Paulaner to niemieckie piwo
Paulaner is a German beer
Staropramen to czeskie piwo
Staropramen is a Czech beer
Asahi to japońskie piwo
Asahi is a Japanese beer
Tsingtao to chińskie piwo
Tsingtao is a Chinese beer
Guinness to irlandzkie piwo
Guinness is an Irish beer
no to mozemy w czwartek i piatek zrobic lekcje?
ok so can we do/have a class on Thursday and Friday?
Jaka pogoda w Londynie?
How's the weather in London?
Nie, skąd
No I don't mind
Obojętnie
I don't mind / I'm easy
Obojętnie, jak chcesz
I don't mind, as you wish..
Duvel to belgijskie piwo
Duvel is a Belgian beer
Corona to meksykańskie piwo
Corona is a Mexican beer
Skol to brazylijskie piwo
Skol is a Brazilian beer
Peroni to włoskie piwo
Peroni is an Italian beer
Quilmes to argentynskie piwo
Quilmes is an Argentinian beer
Sagres to portugalskie piwo
Sagres is a Portuguese beer
jestem średniego wzrostu
I'm average height
on jest wysoki
he's tall
ona jest wysoka
she's tall
on jest bardzo wysoki
he's very tall
on jest dość wysoki
he's quite tall
on jest niski
he's short
ona jest niska
she's short
on jest gruby
he's fat
ona jest gruba
she's fat
on jest szczupły
he's thin
ona jest szczupła
she's thin
jestem wysportowany
I'm sporty
nie jestem bardzo wysportowany
I'm not very sporty/athletic
on jest wysportowany
he's athletic/sporty
ona jest wysportowana
she's sporty/athletic
o tej samej porze
same time again
jutra o tej samej porze
same time tomorrow
Idę do domu
I'm going home
Muszę iść do domu
I have to go home
Moi rodzice są właścicielami domu
My parents own their house
Mój dom jest dość mały
My house is quite small
Chciałbym kupić dom
I'd like to buy a house
Przeprowadziłem się w ostatnim miesiącu
I moved house last month
Kupno domu jest bardzo drogie
Buying a house is very expensive
dzielę dom z dwoma przyjaciółmi
I share a house with two friends
Mieszkam z żoną i dwoma przyjaciółmi.
I live with my wife and two friends
Mam nowy komputer
I have a new computer
Mój komputer jest bardzo szybki
My computer is very fast
Mój komputer jest bardzo wolny
My computer is very slow
Muszę kupić nowy komputer
I have to buy a new computer
Chcę kupić nowy komputer
I want to buy a new computer
Nie mogę sobie pozwolić na nowy komputer.
I can't afford a new computer
on jest przystojny
he's handsome
ona jest ładna
she's pretty
on jest smutny
he's sad/upset
ona jest smutna
she's sad/upset
on jest brzydki
he's ugly
ona jest brzydka
she's ugly
on jest stary
he's old
ona jest stara
she's old
on jest młody
he's young
ona jest młoda
she's young
jestem chory
I'm sick/ill
on jest chory
he's sick/ill
ona jest chora
she's sick/ill
on jest zdrowy
he's healthy
ona jest zdrowa
she's healthy
on jest miły
he's nice
ona jest miła
she's nice
on jest niemiły
he's unpleasant
ona jest niemiła
she's unpleasant
on jest ambitny
he's ambitious
ona jest ambitna
she's ambitious
on jest inteligentny
he's intelligent
ona jest inteligentna
she's intelligent
on jest kreatywny
he's creative
ona jest kreatywna
she's creative
jak twój dzień?
how's your day?
Jak ci minął dzień?
How was your day?
ale cieszę się bo jest już weekend
but I'm happy because it's the weekend
Nie znam tego słowa po polsku
I don't know the word in Polish
Moi teściowie zostają z nami dzisiaj wieczorem
My inlaws are with us tonight
Moi teściowie są bardzo sympatyczni
My inlaws are really nice
Nie mam z nimi problemu
I don't have any problems
Nie ma problemu
There's no problem
Co się cieszysz?
What's so funny? What are you laughing at?
Przeproś!
Apologise!
mozesz spojrzeć?
can you look at this?
Aktualnie uczę się języka polskiego.
I'm currently learning Polish (lang)
to jest skomplikowane
it's complicated
staram się zrozumieć
I'm trying to understand
nauczyłem się naprawdę dużo
I really learned a lot
Kiedy chciałabyś następną lekcję?
When would you like the next lesson?
mam ochotę na piwo
I fancy a beer
mam ochotę na drinka
I fancy a drink
ustalimy czas później
let's arrange a time later
szczerze przepraszam
I'm really/truly sorry
wybacz mi
I apologise
Daj mi znać co myślisz
Let me know what you think
byłes dzis w pracy?
have you been at work today?
no to miłego wieczoru
so have a good evening
mam nadzieję, że to nic poważnego
I hope it's nothing serious
fajnie sie gadalo
nice to talk to you
daj mi znać czy rozumiesz
let me know if you understand
To naprawdę mi pomaga!
that's really helpful
Jestem wolny dziś wieczorem
I'm free this evening
Potrzebujesz pomocy?
Do you need help?
on jest agresywny
he's aggressive
ona jest agresywna
she's aggressive
on jest aktywny
he's active
ona jest aktywna
she's active
on jest sentymentalny
he's sentimental
ona jest sentymentalna
she's sentimental
on jest racjonalny
he's sensible
ona jest racjonalna
she's sensible
ona jest agreswyna
she's aggressive
on jest agreswyny
he's aggressive
on jest aktywny
he's active
ona jest aktywna
she's active
on jest sentymentalny
he's sentimental
on jest racjonalny
he's sensible / rational
on jest emocjonalny
he's emotional
ona jest romantyczna
she's romantic
on jest sympatyczny
he's friendly / likeable
on jest spontaniczny
he's spontaneous
ona jest energiczna
she's energetic
on jest zestresowany
he's stressed
on jest zrelaksowany
he's relaxed
ona jest zrelaksowana
she's relaxed
on jest sfrustrowany
he's frustrated
ona jest sfrustrowana
she's frustrated
on jest utalentowany
he's talented
ona jest utalentowana
she's talented
Będę gotowy za dosłownie 3 minuty
I'll be ready in literally 3 minutes
Jestem trochę chory
I'm a bit ill
boli mnie gardło
I have a sore throat
mam katar
I have a runny nose
mam temperature
I have a temperature
mam kaszel
I have a cough
boli mnie głowa
I have a headache
boli mnie ucho
I have an earache
Dzisiaj spędziłem prawie cały dzień przed komputerem
Today I spent almost the whole day in front of a computer
dlaczego?
why?
czemu?
why? (c)
napisałem 2 listy
I wrote 2 letters
wyślę ci je jutro
I will send it to you tomorrow
Mogę Ci jutro pomóc
I can help you tomorrow
Gdzie idziesz?
Where are you going?
Dokąd idziesz?
Where are you going? (more written)
na następnej stronie
on the next page
Znam też hiszpańsku
I know Spanish too
jak teraz?
like that?
tak jak teraz
yes like that
lekcja druga
the second lesson
lekcja trzecia
the third lesson
jaki znasz język?
which languages do you know?
mniej więcej
more or less
myślę tak samo
I think the same
tak samo
the same
dzięki za pomoc
thanks for the help
dzięki za twój czas
thanks for your time
nie ma za co
no worries (no need to thank me)
Daj znać kiedy Ci pasuje
Let me know when's good for you
Co tam słychać?
What's up?
Daj mi znać o której godzinie Ci pasuje.
Let me know what time is good for you
Jak tam idzie nauka polskiego w ogóle?
How's learning Polish going?
Spoko, może być czwartek rano.
Cool, Thursday morning works
Pogoda w Poznaniu jest na razie ok
The weather in Poznan is ok so far
ale robi się coraz zimniej
but it's getting colder and colder
ok to możesz dzwonić
ok so you can call now
jestem gotowy porozmawiać po polsku
I'm ready to talk in Polish
jestem z powrotem
I'm back
dawaj
shoot; fire away
Chciałbym pogadać po polsku bo uczę się tego języka
I'd like to talk in Polish because I'm learning the language
budzik nie zadziałał?
your alarm clock didnt work?
trzymamy kciuki
fingers crossed
Zadzwonie jutro na pewno
I'll call tomorrow for sure
na pewno
for sure
możemy poćwiczyć wymowę
we can practise pronunciation
Grałem w noge
I played football (informal)
Gdzie są książki?
Where are the books?
Ty mi powiedz
You tell me
jest słonecznie
(it)'s sunny
jest deszczowo
it's rainy
ale się trochę chmurzy
but a bit cloudy
jest słonecznie ale trochę zimno
(it)'s sunny but a bit cold
jest gorąco
it's warm
W tym roku w Londynie mamy dobrą pogodę
This year in London we have good weather
Nie jestem rannym ptaszkiem
I'm not a morning person
To musi się zmienić
This has to change
chwila
just a sec
chwileczkę
wait a sec
myślę, że to jest Janek
I think that is Janek
Jak to się piszę?
How is it written?
niestety nie
unfortunately not
znam kilka słów
I know a few words
Zrozumiałeś?
Did you understand?
ten język jest zbyt skomplikowany
this language is too complicated
poprawnie
(it's) correct
to poprawna odpowiedź?
is it the correct answer?
nie do końca
not completely
pierwsza opcja
the first option
druga opcja
the second option
trzecia opcja
the third option
następne ćwiczenie
the next exercise
On jest aktywną osobą
he's an active person
interesuję się jezykami obcymi
I'm interested in foreign languages
jestem szczęśliwy
I'm happy / thrilled
Możesz powiedzieć to po polsku?
Can you say that in Polish?
ona jest doświadczoną nauczycielką
she's an experienced teacher
ona jest niedoświadczoną nauczycielką
she's an inexperienced teacher
ona jest entuzjastyczną nauczycielką
she's an enthusiastic teacher
ona jest energiczną nauczycielką
she's an energetic teacher
ona jest leniwą nauczycielką
she's a lazy teacher
ona jest kreatywną nauczycielką
she's a creative teacher
ona jest ambitną nauczycielką
she's an ambitious teacher
ona jest okropną nauczycielką
she's a lousy teacher
ona jest dobrą nauczycielką
she's a good teacher
ona jest fajną nauczycielką
she's a great (f) teacher
ona jest najfajniejszą nauczycielką
she's the greatest teacher
ona jest niedobrą nauczycielką
she's a bad teacher (not z)
ona jest niemiłą nauczycielką
she's an unpleasant teacher
ona jest miłą nauczycielką
she's a nice teacher
ona jest sympatyczną nauczycielką
she's a likeable teacher
ona jest beznadziejną nauczycielką
she's a hopeless teacher
ona jest fantastyczną nauczycielką
she's a fantastic teacher
ona jest wyluzowaną nauczycielką
she's an easy-going teacher
ona jest pomocną nauczycielką
she's a helpful teacher
Grałem w piłkę nożną z dwoma przyjaciółmi
I played football with two friends (m)
Pojechałem do Poznania z dwoma przyjaciółmi.
I went to Poznan with two friends (m)
Pojechałem do Krakowa z dwoma przyjaciółmi.
I went to Krakow with two friends (m)
Pojechałem do Wrocławia z dwoma przyjaciółmi.
I went to Wroclaw with two friends (m)
Pojechałem do Warszawy z dwoma przyjaciółmi.
I went to Warsaw with two friends (m)
Pojechałem do Gdańska z dwoma przyjaciółmi.
I went to Gdansk with two friends (m)
Pojechałem do Torunia z dwoma przyjaciółmi.
I went to Torun with two friends (m)
Poszedłem do kina z dwoma przyjaciółmi.
I went to the cinema with two friends (m)
Poszedłem do restauracji z dwoma przyjaciółmi.
I went to a restaurant with two friends (m)
Jadłem obiad z dwoma przyjaciółmi.
I had lunch with two friends (m)
Jadłem kolację z dwoma przyjaciółmi.
I had dinner with two friends (m)
Mogę otworzyć okno?
May I open the window?
Nie masz nic przeciwko?
Do you mind? You don't mind do you?
Jak Ci mija tydzień?
How's your week going?
Jak Ci mija dzień?
How's your day going?
Jak Ci mija ranek?
How's your morning going?
Jak Ci mija popołudnie?
How's your afternoon going?
Jak Ci mija wieczór?
How's your evening going?
Jak Ci mija lato?
How's your year going?
Jak Ci minęło popołudnie?
How was your afternoon?
Jak Ci minęło lato?
How was your year?
Jak Ci minął tydzień?
How was your week?
Jak Ci minął dzień?
How was your day?
Jak Ci minął ranek?
How was your morning?
Jak Ci minął wieczór?
How was your evening?
ona jest twórczą nauczycielką
she's a creative teacher (t)
ona jest złą nauczycielką
she's a bad teacher (z)
ona jest pewną siebie nauczycielką
she's a confident teacher
ona jest świetną nauczycielką
she's an excellent teacher (s)
on jest doświadczonym nauczycielem
he's an experienced teacher
on jest niedoświadczonym nauczycielem
he's an inexperienced teacher
on jest entuzjastycznym nauczycielem
he's an enthusiastic teacher
on jest energicznym nauczycielem
he's an energetic teacher
on jest leniwym nauczycielem
he's a lazy teacher
on jest kreatywnym nauczycielem
he's a creative teacher (k)
on jest twórczym nauczycielem
he's a creative teacher (t)
on jest ambitnym nauczycielem
he's an ambitious teacher
on jest okropnym nauczycielem
he's a lousy teacher
on jest dobrym nauczycielem
he's a good teacher
on jest fajnym nauczycielem
he's a great (f) teacher
on jest najfajniejszym nauczycielem
he's the coolest teacher
on jest niedobrym nauczycielem
he's a bad (n) teacher
on jest złym nauczycielem
he's a bad teacher (z)
on jest niemiłym nauczycielem
he's an unpleasant teacher
on jest miłym nauczycielem
he's a nice teacher
on jest sympatycznym nauczycielem
he's a likeable teacher
on jest beznadziejnym nauczycielem
he's a hopeless teacher
on jest fantastycznym nauczycielem
he's a fantastic teacher
on jest wyluzowanym nauczycielem
he's an easy-going teacher
on jest pomocnym nauczycielem
he's a helpful teacher
on jest pewnym siebie nauczycielem
he's a confident teacher
on jest świetnym nauczycielem
he's an excellent (s) teacher
on jest leniwy
he's lazy
ona jest leniwa
she's lazy
on jest pewny siebie
he's confident
ona jest pewna siebie
she's confident
on jest pomocny
he's helpful
ona jest pomocna
she's helpful
on jest wyluzowany
he's easy-going
ona jest wyluzowana
she's easy-going
ona jest wysoką kobietą
she's a tall woman
ona jest miłą kobietą
she's a nice woman
ona jest wysportowaną kobietą
she's a sporty woman
ona jest sympatyczną kobietą
she's a likeable woman
ona jest piękną kobietą
she's a beautiful woman
ona jest ładną kobietą
she's a pretty woman
ona jest inteligentną kobietą
she's an intelligent woman
ona jest zabawną kobietą
she's a funny woman
ona jest wrażliwą kobietą
she's a sensitive woman
ona jest seksowną kobietą
she's a sexy woman
ona jest zabawna
she's funny
on jest zabawny
he's funny
ona jest milą dziewczyną
she's a nice girl
ona jest wysportowaną dziewczyną
she's a sporty girl
ona jest grzeczną dziewczyną
she's a good/well-behaved girl
ona jest ładną dziewczyną
she's a pretty girl
ona jest inteligentną dziewczyną
she's an intelligent girl
ona jest ambitną dziewczyną
she's an ambitious girl
ona jest niegrzeczną dziewczyną
she's a naughty girl
ona jest niegrzeczna
she's naughty
on jest niegrzeczny
he's naughty
ona jest grzeczna
she's well-behaved/good
on jest grzeczny
he's well-behaved/good
ona jest seksowna
she's sexy
twoja dziewczyna jest fajna
your girlfriend is cute
ta książka jest świetna!
this book is great!
ta książka jest zła
this book is bad/evil
ta książka jest dla ciebie
this book is for you
Ta książka jest wyjątkowa
this book is unique
ta książka jest inna
this book is different
dzięki za twoje słowa
thanks for your words
dzięki za twoją wielką miłość i dobroć
thanks for your great love and kindness
dzięki za Twoją ciężką pracę
thanks for your hard work
moi teściowie są bardzo dobrymi ludźmi
my in-laws are very good people
Moi teściowie są cudownymi ludźmi
my in-laws are wonderful people
nie mogę narzekać
I can't complain
moi rodzice są jeszcze młodzi
my parents are still young
Moi rodzice są razem od wielu lat
my parents have been together for many years
Jesteśmy razem od wielu lat
we've been together for many years
Pracujemy razem od wielu lat
we've worked together for many years
Żyjemy razem od wielu lat
We've lived (alive) together for many years
Znamy się od wielu lat
We've known each other for many years
Znamy się od kilku lat
we've known each other for several years
Moi rodzice mieszkają w Anglii
my parents live in England
Moi rodzice mieszkają w małym miasteczku.
my parents live in a small town
Moi rodzice mieszkają w domku z dużym ogrodem
my parents live in a house with a large garden
Moi rodzice mieszkają na wsi
my parents live in the countryside
Jej rodzice mieszkają w Niemczech
her parents live in Germany
Jej rodzice mieszkają w Londynie
her parents live in London
jej rodzice mieszkają w Warszawie
her parents live in Warsaw
jej rodzice mieszkają w Austrii
her parents live in Austria
Jej rodzice mieszkają daleko
her parents live far away
Jego rodzice mieszkają w mieście
his parents live in the city
jego rodzice mieszkają w Zakopanem
his parents live in Zakopane
jego rodzice mieszkają we Włoszech
his parents live in Italy
jego rodzice mieszkają bardzo daleko
his parents live very far away
Jego rodzice mieszkają w Polsce
his parents live in Poland
moja siostra mieszka w Anglii
my sister lives in England
Jego siostra mieszka w Niemczech
his sister lives in Germany
jego siostra mieszka w Moskwie
his sister lives in Moscow
jej siostra mieszka w Polsce
her sister lives in Poland
jej siostra mieszka w Warszawie
her sister lives in Warsaw
jej brat mieszka w Meksyku
her brother lives in Mexico
jej brat mieszka w Gdańsku
her brother lives in Gdansk
jej brat mieszka bardzo daleko
her brother lives very far away
jego brat mieszka obecnie we Wrocławiu
his brother now lives in Wroclaw
jego brat mieszka w Krakowie
his brother lives in Krakow
jego brat mieszka za granicą
his brother lives abroad
Moja siostra ma 3 dzieci
my sister has 3 children
Moja siostra jest zamężna
my sister is married
jego tata mieszka w Londynie
his dad lives in London
jego tata mieszka daleko
his dad lives far away
jego tata mieszka za granicą
his dad lives abroad
jego tata mieszka w Californi
his dad lives in California
jego tata mieszka w Wiedniu
his dad lives in Vienna
jej tata mieszka w Sztokholmie
her dad lives in Stockholm
jej tata mieszka w Sopocie
her dad lives in Sopot
jej tata mieszka w Pradze
her dad lives in Prague
jej tata mieszka w Paryżu
her dad lives in Paris
jej ojciec mieszka w Gdyni
her father lives in Gdynia
jej ojciec mieszka pod Berlinem
her father lives near Berlin
jej ojciec mieszka pod Krakowem
her father lives (really) near Krakow
jego ojciec mieszka pod Warszawą
his father lives really near Warsaw
jego ojciec mieszka pod Poznaniem
his father lives really near to Poznan
jego ojciec mieszka pod Wrocławiem
his father lives really near Wroclaw
jego mama mieszka bardzo blisko parku
his mum lives very near the park
jego mama mieszka we Włoszech
his mum lives in Italy
jego mama mieszka w Berlinie
his mum lives in Berlin
jej mama mieszka blisko sklepu
her mum lives close to the shop
jej mama mieszka blisko katedry
her mum lives close to the cathedral
jej mama mieszka blisko dworca
her mum lives close to the railway station
jego matka mieszka w Moskwie
his mother lives in Moscow
jego matka mieszka blisko kościoła
his mother lives close to the church
jego matka mieszka blisko stadionu
his mother lives close to the stadium
jej matka mieszka blisko Wrocławia
her mother lives close to Wroclaw
jej matka mieszka blisko plazy
her mother lives close to the beach
jej matka mieszka blisko centrum
her mother lives close to the centre
jego syn mieszka w Nowym Jorku
his son lives in New York
ich syn mieszka w Kanadzie
their son lives in Canada
ich córka mieszka w Gdyni
their daughter lives in Gdynia
muszę kupić nowy samochód
I have to buy a new car
muszę kupić nowy rower
I must/have to buy a new bike
Muszę kupić nowe okulary
I must buy new glasses
muszę kupić nowy telewizor
I have to buy a new tv
Muszę kupić nowy telefon
I have to buy a new phone
Muszę kupić nowe buty
I have to buy new shoes
Potrzebuję kupić nową kamerę
I need to buy a new camera
potrzebuję kupić parę rzeczy
I need to buy a couple of things
potrzebuję kupić kilka narzędzi
I need to buy some tools
chcę kupić kilka książek
I want to buy a few books
chcę kupić kilka pamiątek
I want to buy a few souvenirs
chcę kupić kilka rzeczy
I want to buy a few things
ładny dzień, nieprawdaż?
nice day, isn't it?
Jest mroźnie
it's freezing
Jest wietrznie
it's windy
Jest ładnie
it's nice (weather)
Jaka jest pogoda?
What's the weather like?
Czy będzie padać?
Is it going to rain?
Czy zawsze jest tak zimno?
Is it always this cold?
jaka jest zwykle pogoda?
What is the weather usually like?
Jest pochmurno
it's cloudy
Jaka brzydka pogoda!
What bad weather!
Jaka okropna pogoda!
What terrible weather!
Jaka jest dziś pogoda?
What's the weather like today?
Jest brzydka pogoda
it's awful weather
Pada deszcz
it's raining
Pada śnieg
it's snowing
Jest za zimno
it's too cold
Jest za gorąco
it's too hot
dużo rozumiem
I understand a lot
Czy mnie rozumiesz?
do you understand me?
Teraz rozumiem!
Now I understand!
Mów do mnie po polsku.
Speak to me in Polish
Pracuję z kolegą, który mieszka w Krakowie
I work with a colleague (m) who lives in Krakow
jadłem kolację z koleżanką
I had dinner with a colleague (f)
jadłem kolację z kolegą
I had dinner with a friend/colleague (m)
jadłem obiad w barze
I had lunch in a bar
jadłem obiad w restauracji
I had lunch in a restaurant
ile masz lat?
how old are you?
Mam na imię Warren
My name is Warren
Mam dwadzieścia dziewięć lat.
I'm twenty-nine
Jestem żonaty i mieszkam z żoną Annie.
I'm married and I live with my wife Annie
Mieszkamy w Londynie z dwoma przyjaciołmi.
We live in London with two friends
Jestem Anglikiem ale moja mama jest z Malty
I'm English but my mum is from Malta
Moi rodzice mieszkają w Harwich.
My parents live in Harwich
Mam siostrę Rachel
I have a sister (called) Rachel
Ona jest zamężna i jej mąż ma na imię John.
She is married and her husband is called John.
Oni mają trójkę dzieci.
They have three children
One mają na imię Connie, Lucy i Lexie
They are called Connie, Lucy and Lexie
Mówię po hiszpańsku
I speak Spanish
Mówię po francusku
I speak French
znam też trochę francusku
I also know a little French
aktualnie uczę się polskiego
I'm currently learning Polish
Ila lat ma twoja siostra?
How old is your sister?
Muszę być w pracy na 3
I have to be at work at 3
Pracuję o 3
I'm working at 3
ona jest beznadziejną aktorką
she's a hopeless actress
ona jest beznadziejną tancerką
she's a hopeless dancer
on jest otwartym, wyluzowanym i zabawnym facetem
he's an open, easy-going and funny guy
To do za 10 minut
see you in 10 minutes
Czuję się bardziej pewnie
I feel more confident
Przykro mi to słyszeć
I'm sorry to hear that
to jest łatwe
it's easy
to jest trudne
it's difficult
to jest bardzo ciękawe
it's very interesting (c)
to jest bardzo interesujące
it's very interesting (I)
to jest denerwujące
it's annoying
to jest zabawne
it's funny
to jest fascynujące
it's fascinating
to jest użyteczne
it's useful
do następnego razu
see you next time / until next time
on jest znanym artystą
he's a well-known/famous artist (z)
on jest polskim artystą
he's a Polish artist
on jest znanym polskim artystą
he's a well-known Polish artist
on jest wielkim artystą
he's a great (wk) artist
on jest międzynarodowym artystą
he's an international artist
on jest utalentowanym artystą
he's a talented artist
on jest interesującym artystą
he's an interesting artist (i)
on jest wybitnym artystą
he's a notable artist
on jest profesjonalnym artystą
he's a professional artist
on jest słynnym artystą
he's a renowned (s) artist
on jest młodym artystą
he's a young artist
on jest znakomitym artystą
he's a great (z) artist
on jest współczesnym artystą
he's a contemporary artist
on jest zagranicznym artystą
he's a foreign/international artist
on jest wspaniałym artystą
he's an amazing artist (w)
on jest świetnym artystą
he's an amazing artist (s)
ona jest znaną artystką
she's a well-known/famous artist
ona jest polską artystką
she's a Polish artist
ona jest znaną polską artystką
she's a well-known Polish artist
ona jest wielką artystką
she's a great (wk) artist
ona jest międzynarodową artystką
she's an international artist
ona jest utalentowaną artystką
she's a talented artist
ona jest interesującą artystką
she's an interesting artist (i)
ona jest wybitną artystką
she's a notable artist
ona jest profesjonalną artystką
she's a professional artist
ona jest słynną artystką
she's a renowned artist (s)
ona jest młodą artystką
she's a young artist
ona jest znakomitą artystką
she's a great artist (z)
ona jest współczesną artystką
she's a contemporary artist
ona jest zagraniczną artystką
she's a foreign/international artist
ona jest wspaniałą artystką
she's an amazing artist (w)
ona jest świetną artystką
she's an amazing artist (s)
on jest znanym polskim poetą
he's a famous Polish poet
on jest znanym polskim pianistą
he's a famous Polish pianist
on jest znanym polskim skrzypkiem
he's a famous Polish violinist
on jest znanym polskim muzykiem
he's a famous Polish musician
on jest znanym polskim dziennikarzem
he's a famous Polish journalist
on jest znanym polskim historykiem
he's a famous Polish historian
on jest znanym polskim pisarzem
he's a famous Polish writer
on jest znanym polskim politykiem
he's a famous Polish politician
on jest znanym polskim astronomem
he's a famous Polish astronomer
on jest znanym polskim aktorem
he's a famous/well-known Polish actor
on jest typowym facetem
he's a typical guy
on jest normalnym facetem
he's a normal guy
on jest niedojrzałym facetem
he's an immature guy
on jest porządnym facetem
he's a decent/respectable guy
on jest atrakcyjnym facetem
he's an attractive guy
on jest dzielnym facetem
he's a brave guy
on jest pokornym facetem
he's a humble guy
on jest miłym facetem
he's a nice guy
on jest inteligentnym facetem
he's an intelligent guy
on jest ważnym facetem
he's an important guy
on jest dobrym facetem
he's a good guy
on jest złym facetem
he's a bad guy
on jest sympatycznym facetem
he's a likeable guy
on jest przystojnym facetem
he's a handsome guy
on jest mądrym facetem
he's a smart/wise guy
on jest dużym facetem
he's a big guy
on jest nieśmiałym facetem
he's a shy guy
on jest samotnym facetem
he's a lonely guy
on jest zadbanym facetem
he's a well-groomed guy
on jest wysokim facetem
he's a tall guy
on jest twardym facetem
he's a tough guy
on jest złośliwym facetem
he's a spiteful/malicious guy
on jest szczerym facetem
he's a sincere guy
on jest odpowiedzialnym facetem
he's a responsible guy
on jest poważnym facetem
he's a serious guy
on jest dorosłym facetem
he's a grown-up guy
on jest żonatym facetem
he's a married guy/man
on jest prawdziwym facetem
he's a real man (guy)
on jest idealnym facetem
he's an ideal guy
on jest przeciętnym facetem
he's an average guy
byłem małym chłopcem
I was a small boy
on jest małym chłopcem
he's a small boy
on jest młodym chłopcem
he's a young boy
on jest żywym chłopcem
he's a lively boy
on jest odważnym chłopcem
he's a brave boy
on jest zdrowym chłopcem
he's a healthy boy
on jest pogodnym chłopcem
he's a cheerful boy
on jest dziwnym chłopcem
he's a strange boy
on jest dobrym chłopcem
he's a good boy
on jest kochanym chłopcem
he's a beloved boy
on jest wrażliwym chłopcem
he's a sensitive boy
on jest agresywnym chłopcem
he's an aggressive boy
on jest grzecznym chłopcem
he's a well-behaved/polite boy
on jest wspaniałym chłopcem
he's a wonderful boy
on jest nieśmiałym chłopcem
he's a shy boy
on jest spokojnym chłopcem
he's a quiet boy
on jest ciekawym chłopcem
he's an inquisitive boy
on jest poważnym chłopcem
he's a serious boy
on jest niegrzecznym chłopcem
he's a naughty boy
byłem młodym chłopakiem
I was a young lad
on jest młodym chłopakiem
he's a young lad
on jest ładnym chłopakiem
he's a nice (l) lad
on jest fajnym chłopakiem
he's a cool lad/kid
on jest przystojnym chłopakiem
he's a handsome lad
on jest spokojnym chłopakiem
he's a quiet lad
on jest zabawnym chłopakiem
he's a funny lad/kid
on jest zwykłym człowiekiem
he's an ordinary man (c)
on jest normalnym człowiekiem
he's a normal man (c
on jest starszym człowiekiem
he's an old man (c)
on jest dobrym człowiekiem
he's a good man (c)
on jest życzliwym człowiekiem
he's a kind man (c)
on jest uczciwym człowiekiem
he's an honest man (c)
on jest bogatym człowiekiem
he's a rich man (c)
on jest mądrym człowiekiem
he's a smart/wise man (c)
on jest chorym człowiekiem
he's a sick man (c)
on jest wspaniałym człowiekiem
he's a great (ws) man (c)
on jest przystojnym mężczyzną
he's a handsome man (m)
on jest dorosłym mężczyzną
he's a grown man (m)
on jest prawdziwym mężczyzną
he's a real man (m)
on jest młodym mężczyzną
he's a young man (m)
on jest żonatym mężczyzną
he's a married man (m)
on jest samotnym mężczyzną
he's a lonely man (m)
on jest starszym mężczyzną
he's an old man (m)
on jest tajemniczym mężczyzną
he's a mysterious man (m)
on jest bezdomnym mężczyzną
he's a homeless man (m)
on jest zabawnym mężczyzną
he's a funny man (m)
poszedłem do sklepu
I went to the shop
poszedłem do kina
I went to the cinema
poszedłem do restauracji
I went to a restaurant
poszedłem do pubu
I went to the pub
poszedłem do pracy
I went to work
poszedłem do szkoły
I went to school
poszedłem do domu
I went home
poszedłem do teatru
I went to the theatre
poszedłem do marketu
I went to the supermarket
poszedłem do kościoła
I went to the church
poszedłem do szpitala
I went to the hospital
poszedłem do przychodni
I went to the GP
poszedłem do weterynarza
I went to the vets
poszedłem do okulisty
I went to the optician
poszedłem do dentysty
I went to the dentists
poszedłem do stomatologa
I went to the dentists (s)
poszedłem do hotelu
I went to the hotel
poszedłem do banku
I went to the bank
poszedłem do muzeum
I went to a museum
poszedłem do parku
I went to the park
poszedłem do zoo
I went to the zoo
poszedłem do księgarni
I went to a bookshop
poszedłem do biblioteki
I went to the library
poszedłem do piekarni
I went to the bakery
jest smutne
(it)'s sad
nic nowego
nothing new (same old)
po staremu
same as before (same old)
do jutra
see you tomorrow
słucham?
pardon?
ona jest brzydką kobietą.
she's an ugly woman
Nie jest brzydką dziewczyną
(She)'s not an ugly girl
zawiść jest brzydką cechą
jealousy is an ugly feature/trait
kłamanie jest brzydką cechą
lying is an ugly feature/trait
zachłanność jest brzydką cechą
greed is an ugly feature/trait
Niestety ludzka zawiść jest nieskończona
unfortunately human envy is infinite
kłamanie jest złe
lying is bad
Kłamanie jest żałosne
lying is pathetic
Zawiść jest zła
jealousy is bad/evil
Zawiść jest złą cechą
jealousy is a bad trait
zachłanność jest straszny
greed is terrible
zachłannośc jest groźny
greed is dangerous
zachłanność jest czymś naturalnym
greed is something natural
Strach jest czymś naturalnym
fear is something natural
Sceptycyzm jest czymś naturalnym
scepticism is something natural
Śmierć jest czymś naturalnym
death is something natural
Takie zachowanie jest czymś naturalnym
such behaviour is natural
Karmienie piersią jest czymś naturalnym
breastfeeding is (s/th) natural
Zmiana jest czymś naturalnym
change is natural
masturbacja jest czymś naturalnym
masturbation is natural
Pragnienie wolności jest czymś naturalnym
The desire for freedom is natural
homoseksualizm jest w modzie
homosexuality is in fashion
homoseksualizm jest „wyborem stylu życia”
homosexuality is a lifestyle choice
homoseksualizm jest grzechem
homosexuality is sin
homoseksualizm jest chorobą uleczalną
homosexuality is a treatable disease
homoseksualizm jest złem
homosexuality is (an) evil
Homoseksualizm jest nienormalny
homosexuality is abnormal
Homofobia jest zła
homophobia is evil
homofobia jest nielegalna
homophobia is illegal
Homofobia jest zbrodnią przeciw ludzkości
homophobia is a crime against humanity
W Polsce homofobia jest powszechna
in Poland homophobia is common
Homofobia jest rozprzestrzeniona
homophobia is widespread
rasizm jest nie do przyjęcia
racism is unacceptable
rasizm jest bardzo powszechny
racism is very common
rasizm jest zły
racism is bad
To jest nie do przyjęcia
this is unacceptable
Ich propozycja jest nie do przyjęcia
their proposal is not acceptable
myPhone jest polskim producentem telefonów komórkowych
myPhone is a Polish producer of mobile phones
Szczecin jest polskim miastem
Szczecin is a Polish town
Bratex jest polskim producentem skarpetek
Bratex is a Polish producer of socks
on jest polskim imigrantem
he's a Polish immigrant
on jest nielegalnym imigrantem
he's an illegal immigrant
on jest Albańskim imigrantem
he's an Albanian immigrant
Jego ojciec był węgierskim imigrantem
his father was a Hungarian immigrant
on jest węgierskim skrzypkiem
he's a Hungarian violinist
on jest węgierskim bokserem
he's a Hungarian boxer
Jego ojciec był lekarzem
his father was a doctor
Jego ojciec był prawnikiem
his father was a lawyer
Jego ojciec był naukowcem
his father was a scientist
Várpalota jest węgierskim miasteczkiem
Varpalota is a Hungarian town
Jego ojciec był policjantem
his father was a policeman
jego ojciec był nauczycielem
his father was a teacher
Tomasz jest polskim aktorem
Tomasz is a Polish actor
Jego ojciec był stolarzem
his father was a carpenter
jego ojciec był alkoholikiem
his father was an alcoholic
jej ojciec jest ciężko chory
her father is seriously ill
Jego ojciec był fotografem
his father was a photographer
Jego ojciec był senatorem
his father was a senator
jego ojciec był mechanikiem
his father was a mechanic
Jej ojciec jest biznesmenem
her father is a businessman
jej ojciec jest milionerem
her father is a millionaire
Jej ojciec jest inżynierem
he father is an engineer
jej ojciec jest strażakiem
her father is a firefighter
Poszedłem do sklepu kupić nowy rower
I went to the shop to buy a new bike
mam nowy rower
I have a new bike
Kupuję nowy rower
I'm buying a new bike
Chcę teraz kupić nową kamerę
Now I want to buy a new camera
Kupiłem kilka pamiątek
I bought some souvenirs
chciałem kupić kilka pamiątek
I wanted to buy some souvenirs
potrzebujemy narzędzi
we need tools
Potrzebujemy dobrych narzędzi
We need good tools
potrzebujemy dobrych nauczycieli
we need good teachers
potrzebujemy dobrych menadżerów
we need good managers
potrzebujemy dobrych zawodników
we need good players
Uważam, że potrzebujemy dobrych stosunków z Rosją
I think we need good relations with Russia
Jest bardzo zimno i wietrznie
it's very cold and windy
Było bardzo wietrznie
(it) was very windy
Robi się ciemno i bardzo wietrznie
it's getting dark and very windy
Mają trójkę małych dzieci
(they) have three small children
ma dwoje nastoletnich dzieci
he has two teenage children
Ma dwoje wnucząt
he has two grandchildren
ma dwoje małych dzieci
(he) has two small children
ma dwoje dorosłych dzieci
he has two adult children
ma dwoje synów
(he) has two sons
Przykro mi to mówić, ale...
I'm sorry to have to say this, but...
Przykro mi to pisać, ale
I'm sorry to have to write this, but
Przykro mi to powiedzieć, ale
I'm sorry to have to tell you this, but
on jest współczesnym polskim poetą, tłumaczem i eseistą
he's a contemporary Polish poet, translator and essayist
on jest współczesnym pisarzem
he's a contemporary writer
on jest współczesnym irlandzkim dramaturgiem
he's a contemporary Irish playwright
X jest współczesną opowieścią o
X is a contemporary story about..
ona jest współczesną poetką
she's a contermporary poet
X jest międzynarodową firmą
X is an international company
X jest międzynarodową organizacją
X is an international organization
X jest międzynarodową organizacją typu non-profit
X is an international non-profit organization
X jest międzynarodową agencją turystyczną
X is an international travel agency
X jest międzynarodową firmą wynajmu samochodów
X is an international car rental company
X jest międzynarodową organizacją studencką
X is an international student organization
X jest międzynarodową kancelarią prawną
X is an international law firm
X jest międzynarodową marką
X is an international brand
Puma jest międzynarodową marką sportową
Puma is an international sports brand
X jest międzynarodowym wydarzeniem
X is an international event
X jest międzynarodowym wydarzeniem muzycznym
X is an international music event
X jest międzynarodowym egzaminem
X is an international exam
X jest międzynarodowym projektem
X is an international project
teraz idę spać
now I'm going to sleep
on jest słynnym reżyserem filmowym
he's a renowned film director (s)
on jest słynnym aktorem
he's a renowned actor (s)
on jest słynnym wynalazcą
he's a renowned inventor (s)
on jest słynnym lekarzem
he's a renowned doctor (s)
ona jest słynną aktorką
she's a renowned actress (s)
ona jest słynną piosenkarką
she's a renowned singer (s)
ona jest słynną pianistką
she's a renowned pianist (s)
ona jest wybitną wokalistką i poetką
she's a notable/remarkable vocalist and poet
ona jest wybitną ekonomistką
she's a notable economist
ona jest wybitną pisarką i poetką
she's a notable writer and poet
on jest wybitnym pisarzem
he's a notable writer
on jest wybitnym polskim aktorem i piosenkarzem
he's a notable Polish actor and singer
on jest wybitnym historykiem
he's a notable historian
on jest wybitnym brytyjskim historykiem
he's a notable/eminent British historian
X jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem
X is a very attractive solution
Kraków jest bardzo atrakcyjnym miastem
Krakow is a very attractive city
X jest bardzo atrakcyjnym produktem
X is a very attractive product
Chorwacja jest atrakcyjnym krajem
Croatia is an attractive country
Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla inwestorów
Poland is a very attractive country for investors
Egipt jest bardzo atrakcyjnym krajem dla turystów
Egypt is a very attractive country for tourists
Szwecja jest atrakcyjnym miejscem dla kajakarzy.
Sweden is an attractive place for canoeists
X jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla turystów
X is a very attractive place for tourists
X jest atrakcyjnym regionem dla turystów
X is an attractive region for tourists
X jest popularnym regionem dla turystów
X is a popular region for tourists
X jest popularnym miejscem dla turystów
X is a popular place for tourists
Karpacz jest doskonałym miejscem dla turystów
Karpacz is a great (d) place for tourists
Karpacz jest idealnym miejscem dla turystów
Karpacz is the ideal place for tourists
X jest ciekawym miejscem dla turystów
X is an interesting (c) place for tourists
X jest bardzo tanim krajem dla turystów
X is a very cheap country for tourists
Chorwacja jest otwartym i tanim krajem dla turystów
Croatia is an open and cheap country for tourists
Węgry jest bardzo przyjaznym krajem dla turystów
Hungary is a very friendly country for tourists
Chorwacja jest bardzo bezpiecznym krajem
Croatia is a very safe country
Tajlandia jest bardzo bezpiecznym krajem
Thailand is a very safe country
Czarnogóra jest bardzo bezpiecznym krajem
Montenegro is a very safe country
Polska jest bardzo bezpiecznym krajem
Poland is a very safe country
Dania jest bardzo bezpiecznym krajem
Denmark is a very safe country
Chorwacja jest krajem katolickim
Croatia is a catholic country
Brazylia jest bardzo zróżnicowanym krajem
Brazil is a very diverse country
Indonezja jest bardzo zróżnicowanym krajem
Indonesia is a very diverse country
Czy Polska jest tolerancyjnym krajem?
Is Poland a tolerant country?
Dzisiaj Polska jest krajem nowoczesnym
Today Poland is a modern country
Portugalia jest bezpiecznym krajem
Portugal is a safe country
Portugalia jest krajem katolickim
Portugal is a catholic country
Portugalia jest krajem naprawdę wartym zwiedzenia
Portugual is a country really worth visiting
Turcja jest krajem wartym zwiedzenia
Turkey is a country worth visiting
Poznań jest miastem wartym zwiedzenia
Poznan is a city worth visiting
Turcja jest krajem muzułmańskim
Turkey is a Muslim country
Turcja jest krajem świeckim
Turkey is a secular country
on jest prawdziwym przyjacielem
he's a true friend
on jest znanym dziennikarzem śledczym
he's a well-known investigative journalist
on jest znanym francuskim dziennikarzem śledczym
he's a well-known French investigative journalist
Tuluza jest znanym francuskim miastem
Toulouse is a well-known French town
on jest znanym angielskim matematykiem
he's a well-known English mathmatician
on jest angielskim pisarzem
he's an English writer
Ona jest bardzo życzliwa
she's very kind
on jest uczciwym politykiem
he's an honest politician
on jest życzliwym i pomocnym człowiekiem
he's a kind and helpful man (c)
on jest uczciwym biznesmenem
he's an honest businessman
on jest uczciwym facetem
he's an honest guy
on jest uczciwą osobą
he's an honest person
bombowo
great, excellent! (how was your day?)
bombowo, a tobie?
great! and you? (how was your day?)
pojechałem do Londynu
I went to London
pojechałem do Frankfurtu
I went to Frankfurt
jadę do Chin
I'm going to China
potem jadę do Gdyni
then I'm going to Gdynia
jadę do Poznania
I'm going to Poznan
Jutro jadę do Paryża
Tomorrow I'm going to Paris
jadę do Warszawy
I'm going to Warsaw
za kilka dni jadę do Wrocławia
in a few days I'm going to Wroclaw
Za kilka dni jadę do Hiszpanii
in a few days I'm going to Spain
Za kilka dni jadę do Holandii
In a few days I'm going to Holland
Za kilka dni jadę do Niemiec
In a few days I'm going to Germany
za kilka dni jadę do Włoch
in a few days I'm going to Italy
pojadę do Peru
I will go to Peru
pojadę do Londynu
I will go to London
pojadę do Hiszpanii
I will go to Spain
pojadę do Brazylii
I will go to Brazil
Gdzie pojechałeś na wakacje?
Where did you go on holiday?
pojechałes do anglii
you went to England
gdzie pojechałes?
where did you go?
jedziesz do domu
you're going home
on jest życzliwym nauczycielem
he's a kind teacher
on jest bardzo miłym i życzliwym człowiekiem
he's a very nice and kind man (c)
on jest życzliwym słuchaczem
he's a kind listener
on jest uczciwym obywatelem
he's an honest citizen
Jestem uczciwą, pracowitą osobą
I'm an honest, hard-working person
Jestem uczciwą i sumienną osobą
I'm an honest and conscientious person
Jestem obywatelem Unii Europejskiej
I'm a citizen of the European Union
on jest czynnym obywatelem
he's an active citizen
ona jest uczciwą kobietą
she's an honest woman
to jest tajemniczym miastem
it's a mysterious town
Medytacja jest tajemniczym procesem
meditation is a mysterious process
to jest tajemniczą organizację
it's a mysterious organization
ona jest tajemniczą kobietą
she's a mysterious woman
to nie jest dobrym rozwiązaniem
this is not a good solution
on jest zwykłym chłopcem
he's an ordinary boy
on jest zwykłym dzieckiem
he's an ordinary child
on jest zwykłym nastolatkiem
he's an ordinary teenager
on jest przedsiębiorczym nastolatkiem
he's an entrepreneurial teenager
on jest typowym nastolatkiem
he's a typical teenager
on jest zbuntowanym nastolatkiem
he's a rebellious teenager
on jest nieśmiałym nastolatkiem
he's a shy teenager
On był normalnym nastolatkiem
he was a normal teenager
Co to jest?
what is that?
to jest mapa
that's a map
Kto to jest?
who is that?
Kto to jest ten pan?
who is that man?
Kto to jest ta pani?
who is that woman?
Londyn jest wyjątkowym miastem
London is a unique city
Budapeszt jest pięknym miastem
Budapest is a beautiful city
Toruń jest ciekawym miastem
Tourn is an interesting city
Wrocław jest naprawdę świetnym miastem
Wroclaw is a really great city
to jest naprawdę świetnym hotelem
it is a really great hotel
Jake Gyllenhaal jest naprawdę świetnym aktorem
Jake Gyllenhaal is a really great actor
MXML jest naprawdę świetnym rozwiązaniem
MXML is a really great solution
Zanetti jest naprawdę świetnym zawodnikiem
Zanetti is a really great player
Rower jest naprawdę świetnym wynalazkiem
The bicycle is a really great invention
Myślę, że jest naprawdę świetnym przykładem
I think that is a really great example
to jest naprawdę świetnym pomysłem
it's a really great idea
Song jest naprawdę świetnym piłkarzem
Song is a really great footballer
on jest naprawdę świetnym trenerem
he's a really great trainer
to jest naprawdę świetnym przeżyciem
it's a really great experience
on jest naprawdę świetnym lekarzem
he's a really great doctor
to jest naprawdę świetnym telefonem
it's a really great phone
on jest naprawdę świetnym reżyserem
he's a really great director
Shogun jest naprawdę świetnym zawodnikiem
Shogun is a really great fighter
Stuart jest naprawdę świetnym rysownikiem
Stuart is a really great cartoonist
Blackout jest naprawdę świetnym albumem
Blackout is a really great album
on jest naprawdę świetnym menedżerem
he's a really great manager
on jest naprawdę świetnym kolegą
he's a really great colleague
on jest naprawdę świetnym tancerzem
he's a really great dancer
ona jest naprawdę świetną przyjaciółką
she's a really great friend
ona jest naprawdę świetną koleżanką
she's a really great colleague
Real jest naprawdę świetną drużyną
Real is a really great team
Radio Północ jest naprawdę świetną stacją radiową
Radio Polnoc is a really great radio station
Ana jest naprawdę świetną osobą
Ana is a really great person
Kopalnia jest naprawdę świetną atrakcją dla turystów
Kopalnia a really great attraction for tourists
on jest doswiadczonym politykiem
He's an experienced politician
On jest doswiadczonym kierowcą
he's an experienced driver
on jest doswiadczonym rezyserem
he's an experienced director
Maciek jest doswiadczonym zawodnikiem
Maciek is an experienced fighter
on jest doswiadczonym dyplomata
he's an experienced diplomat
on jest doswiadczonym stolarzem
he's an experienced carpenter
on pojechał do Paryża
he went to Paris
on pojechał do Stanów Zjednoczonych
he went to the United States
on pojechał do Brukseli
he went to Brussels
ona pojechała do Krakowa
she went to Krakow
ona pojechała do Warszawy
she went to Warsaw
ona pojechała do Moskwy
she went to Moscow
on jest dobrym aktorem
he's a good actor
on jest ważnym aktorem
he's an important actor
on jest hollywoodzkim aktorem
he's a Hollywood actor
on jest brytyjskim aktorem
he's a British actor
on jest utalentowanym aktorem
he's a talented actor
on jest popularnym aktorem
he's a popular actor
ona jest genialną aktorką
she's a brilliant actress (g)
ona jest polską aktorką
she's a Polish actress
ona jest utalentowaną aktorką
she's a talented actress
ona jest znakomitą aktorką
she's a great actress (z)
ona jest piękną aktorką
she's a beautiful actress
ona jest brytyjską aktorką
she's a British actress
ona jest młodą aktorką
she's a young actress
on jest wytrawnym politykiem
he's a consummate politician
on jest nowoczesnym polskim poetą
he's a modern Polish poet
Marek jest znanym polskim poetą
Marek is a well-known Polish poet
Paulina jest nagradzaną poetką
Paulina is an award-winning poet
Marek jest polskim współczesnym poetą
Marek is a Polish contemporary poet
ona jest amerykańską poetką i tłumaczką
she's an American poet and translator
ona jest młodą poetką
she's a young poet
ona była utalentowaną reżyserką
she was a talented director
Anna Peschke jest niemiecką reżyserką
Anna Peschke is a German director
on jest legendarnym reżyserem
he's a legendary director
on jest ekscentrycznym reżyserem
he's an eccentric director
ona jest brytyjską reżyserką
she's a British director
Anne była utalentowaną pisarką
Anne was a talented writer
Anne była utalentowaną malarką
Anne was a talented painter
Anne była utalentowaną osobą
Anne was a talented person
Dina była utalentowaną studentką
Dina was a talented student
Anne była utalentowaną skrzypaczką
Anne was a talented violinist
Anne była utalentowaną tancerką
Anne was a talented dancer
Anne była utalentowaną chemiczką
Anne was a talented chemist
Anne była utalentowaną pianistką
Anne was a talented pianist
Marek był utalentowanym tancerzem
Marek was a talented dancer
John był utalentowanym muzykiem
John was a talented musician
Ali był utalentowanym bokserem
Ali was a talented boxer
Marek był utalentowanym rzeźbiarzem
Marek was a talented sculptor
Marek jest profesjonalnym sportowcem
Marek is a professional athlete
Marek był utalentowanym naukowcem
Marek was a talented scientist
on jest sławnym sportowcem
he's a famous athlete
Marek był utalentowanym inżynierem
Marek was a talented engineer
Marek był utalentowanym sportowcem
Marek was a talented athlete
Marek był utalentowanym programistą
Marek was a talented programmer
Marek był utalentowanym dramaturgiem
Marek was a talented playwright
karmienie piersią jest normalne i naturalne
breastfeeding is normal and natural
Karmienie piersią jest bardzo korzystnie
breastfeeding is very beneficial
Karmienie piersią jest najnaturalniejszą rzeczą na świecie
breastfeeding is the most natural thing in the world
Karmienie piersią jest bardzo ważne
Breastfeeding is very important
Wojna jest zbrodnią przeciw ludzkości
War is a crime against humanity
Karmienie piersią jest piękne
Breastfeeding is beautiful
Karmienie piersią jest zalecane przez lekarzy
Breastfeeding is recommended by doctors
To jest powszechne
this is common
Dyskryminacja płciowa jest zbrodnią przeciw ludzkości
Gender discrimination is a crime against humanity
Aborcja jest zbrodnią przeciw ludzkości
Aborton is a crime against humanity
ludobójstwo jest zbrodnią przeciw ludzkości
genocide is a crime against humanity
Alkoholizm jest chorobą uleczalną
Alcoholism is a treatable disease
Malaria jest chorobą uleczalną
Malaria is a treatable disease
Depresja jest chorobą uleczalną
Depression is a treatable disease
Rak jest chorobą uleczalną
cancer is a treatable disease
Pragnienie wolności jest bardzo silne
The desire for freedom is very strong
rasizm jest jeszcze bardzo powszechny
racism is still very common
Jest to doskonała okazja do zdobycia praktycznego doświadczenia
this is an excellent (d) opportunity to gain practical experience
Jest to doskonała okazja do nawiązywania dobrych stosunków
this is an excellent (d) opportunity to establish/make good relations
Jest to świetna okazja do nawiązywania kontaktów
this is a great (s) opportunity to make contacts
Spotkania są okazją do nawiązywania nowych znajomości
Meetings are an opportunity to make new friends
Jest to też okazja do nawiązywania nowych kontaktów
It is also an opportunity to make new contacts
Jest to znakomita okazja do nawiązywania nowych znajomości
this is an excellent (z) opportunity to make new friends
Jest to wyjątkowa okazja do nawiązywania nowych znajomości
this is a unique opportunity to make new friends
Jest to doskonała okazja do sprawdzenia moich umiejętności językowych
It's an excellent (d) opportunity to test my language skills
Będzie doskonałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności językowych
(It) will be an excellent (d) opportunity to test their language skills
Projekt jest okazją do sprawdzenia i podwyższenia swoich umiejętności językowych
The project is an opportunity to test and improve their language skills
Chcemy rozwoju dobrych stosunków z Rosją
we want to develop good relations with Russia
Film jest epicką opowieścią o...
The film is an epic story about..
to jest ważnym wydarzeniem
it's an important event
to jest wyjątkowym wydarzeniem
it is a unique event
to jest ekscytującym i stresującym wydarzeniem
it's an exciting and stressful event
to jest niezwykłym wydarzeniem
it's an unusual event
to jest niezapomnianym wydarzeniem
it's an unforgettable event
jest niezapomnianym przeżyciem
(it's) an unforgettable experience
Jesteśmy nowoczesną internetową agencją turystyczną
we are a modern online travel agency
X jest hiszpańską agencją turystyczną
X is a Spanish travel agency
X jest dużą atrakcją turystyczną
X is a big tourist attraction
X jest ważną atrakcją turystyczną
X is an important tourist attraction
X jest renomowaną kancelarią prawną
X is a reputable law firm
X jest zagraniczną kancelarią prawną
X is a foreign law firm
X jest niezależną kancelarią prawną
X is an independent law firm
X jest nowoczesną kancelarią prawną
X is a modern law firm
X jest ciekawym wydarzeniem muzycznym
X is an interesting (c) music event
X jest polskim wydarzeniem muzycznym
X is a Polish music event
X jest dużym wydarzeniem muzycznym
X is a big music event
X jest ważnym wydarzeniem muzycznym
X is an important music event
X jest niemiecką kancelarią prawną
X is a German law firm
Rossi jest genialnym wynalazcą
Rossi is a brilliant inventor
Flint jest ekscentrycznym wynalazcą
Flint is an eccentric inventor
Edison był wielkim wynalazcą
Edison was a great (wk) inventor
on jest cenionym wynalazcą
hes a well-respected inventor
on jest sławnym wynalazcą
he's a famous inventor
on jest wybitnym wynalazcą
he's a notable inventor
on jest szalonym wynalazcą
he's a crazy inventor
Colin jest szalonym naukowcem
Colin is a crazy scientist
Nowy Jork jest szalonym miastem
New York is a crazy city
on jest szalonym człowiekiem
he's a crazy man (c)
on jest szalonym facetem
he's a crazy guy
on jest wyjątkowym wynalazcą
he's a unique inventor
Brazylia jest krajem bardzo przyjaznym dla turystów
Brazil is a country very friendly to tourists
anglia jest demokratycznym krajem
England is a democratic country
Anglia jest multikulturowym krajem
England is a multicultural country
Anglia jest bardzo tolerancyjnym krajem
England is a very tolerant country
Hiszpania jest krajem bardzo zróżnicowanym
Spain is a very diverse country
Hiszpania jest krajem katolickim
Span is a catholic country
Hiszpania jest krajem świeckim
Spain is a secular country
Walia jest górzystym krajem
Wales is a mountaineous country
Norwegia jest górzystym krajem
Norway is a mountaineous country
Belgia jest dwujęzycznym krajem
Belgium is a bilingual country
Walia jest dwujęzycznym krajem
Wales is a bilingual country
Kanada jest dwujęzycznym krajem
Canada is a bilingual country
Słowacja jest górzystym krajem
Slovakia is a mountaineous country
Szwajcaria jest górzystym krajem
Switzerland is a mountaineous country
Hiszpania jest śródziemnomorskim krajem
Spain is a mediterranean country
Grecja jest śródziemnomorskim krajem
Greece is a mediterranean country
Szwajcaria jest bardzo drogim krajem
Switzerland is a very expensive country
Szwajcaria jest neutralnym krajem
Switzerland is a neutral country
Szwajcaria jest demokratycznym krajem
Switzerland is a democratic country
Szwajcaria jest federalnym krajem
Switzerland is a federal country
Szwajcaria jest krajem bogatym
Switzerland is a rich country
Szwajcaria jest multikulturowym krajem
Switzerland is a multicultural country
Jesteśmy organizacją studencką
We are a student organization
NZS jest najstarszą organizacją studencką w Polsce
NZS is the oldest student organization in Poland
NZS jest największą organizacją studencką w Polsce
NZS is the largest student organization in Poland
Miło mi to słyszeć
Pleased to hear it!
Bardzo miło mi to słyszeć
Very pleased to hear it!
Bardzo przykro mi to słyszeć
Very sorry to hear it.
X jest niezależną organizacją studencką
X is an independent student organization
X jest ogólnopolską organizacją studencką
X is a nation(poland)wide student organization
zawiść jest okropną rzeczą
jealousy is a terrible (o) thing
zawiść jest wszędzie
jealousy is everywhere
Przemoc jest okropną rzeczą
violence is a terrible (o) thing
Samotność jest okropną rzeczą
Loneliness is a terrible (o) thing
życie jest dobrą rzeczą
life is a good thing
To jest dobrą rzeczą
this is a good thing
Nadzieja jest dobrą rzeczą
Hope is a good thing
Namiętność jest dobrą rzeczą
Passion is a good thing
Czułość jest dobrą rzeczą
Tenderness/kindness is a good thing
Interwencja jest dobrą rzeczą
Intervention is a good thing
Przyjaźń jest wspaniałą rzeczą
friendship is a wonderful thing
Małżeństwo jest wspaniałą rzeczą
marriage is a wonderful thing
Nauka jest wspaniałą rzeczą
Science is a wonderful thing
Internet jest wspaniałą rzeczą
Internet is a wonderful thing
Turystyka jest wspaniałą rzeczą
Tourism is a wonderful thing
Tolerancja jest wspaniałą rzeczą
Tolerance is a wonderful thing
Ale strach nie jest dobrą rzeczą
but fear is not a good thing
stabilność jest dobrą rzeczą
stability is a good thing
Ambicja jest dobrą rzeczą
ambition is a good thing
małżeństwo jest ciężką pracą
Marriage is hard work
Wolność jest dobrą rzeczą
freedom is a good thing
Małżeństwo nie jest złą rzeczą
Marriage is not a bad thing
małżeństwo nie jest łatwe
marriage is not easy
Prostota nie jest złą rzeczą
Simplicity is not a bad thing
imigracja nie jest jedynym rozwiązaniem
imigration is not the only solution
Turystyka nie jest jedynym rozwiązaniem
tourism is not the only solution
prywatyzacja nie jest jedynym rozwiązaniem
privatization is not the only solution
Mam nadzieję, że wszystko się ułoży
I hope everything will work out
Marek jest porządnym uczniem
Marek is a decent student (secondary school)
Andrzej jest porządnym człowiekiem
Andrzej is a decent man (c)
Wierzę, że wszystko się ułoży
I believe that everything will work out
Nie martw się - wszystko się ułoży
Dont' worry - everything will work out
X jest porządnym rozwiązaniem
X is a decent solution
Mamy nadzieję, że...
we hope that....
mamy nadzieję że to nic poważnego
we hope that it's nothing serious
mam nadzieję że to nic groźnego
I hope that it's nothing dangerous
mam nadzieję że to się zmieni
I hope that this will change
mamy nadzieję że to się zmieni
we hope that this will change
Mam nadzieję że to nie prawda
I hope that this is not true
mam długopis
I have a biro
możesz pożyczyć mi coś do pisania?
can you lend me something to write with?
nie mam długopisu
I don't have a biro
on jest dobrym inżynierem
he's a good engineer
on jest niemieckim inżynierem
he's a German engineer
nie był zwykłym rolnikiem
(he) wasn't an ordinary farmer
on jest zawodowym rolnikiem
he's a professional (z) farmer
on jest prostym rolnikiem
he's a simple farmer
on jest dobrym kelnerem
he's a good waiter
on jest głupi
he's stupid
ona jest głupa
she's stupid
to nie jest głupim pomysłem
it's not a stupid idea
bieganie jest głupim sportem
running is a stupid sport
on jest głupim i naiwnym człowiekiem
he's a stupid and naive man (c)
On jest naiwnym idealistą
he's a naive idealist
on jest naiwnym idiotą
he's a naive idiot
on jest dziwnym kelnerem
he's a strange waiter
on jest przystojnym kelnerem
he's a handsome waiter
ona jest napaloną kelnerką
she's a horny waitress
ona jest samotną kelnerką
she's a lonely waitress
ona jest atrakcyjną kelnerką
she's an attractive waitress
ona jest seksowną kelnerką
she's a sexy waitress
ona jest nadąsaną kelnerką
she's a moody waitress
on jest dobrym dentystą
he is a good dentist
ona jest energiczną dentystką
she's an energetic dentist
Jego żona jest dentystką
His wife is a dentist
ona jest szwedzką dziennikarką
she's a Swedish journalist
ona jest znaną dziennikarką
she's a well-known journalist
ona jest ekscentryczną dziennikarką
she's an eccentric journalist
ona jest cenioną dziennikarką
she's a highly-esteemed journalist
Ewa jest młodą lekarką
Ewa is a young doctor
Ewa jest zapracowaną lekarką
Ewa is an overworked doctor
ona jest piękną i ambitną lekarką
she's a beautiful and ambitious doctor
on jest doświadczonym kierowcą
he's an experienced driver
on jest profesjonalnym kierowcą
he's a professional (p) driver
Jestem dobrym kierowcą
I'm a good driver
Jestem ostrożnym kierowcą
I'm a careful driver
On jest emerytowanym profesorem
He's a retired professor
on jest profesorem uniwersyteckim
he's a university professor
on jest utalentowanym profesorem
he's a talented professor
ona jest wybitną profesorką
she's a distinguished/notable professor
ona jest emerytowaną profesorką
she's a retired professor
ona jest znaną amerykańską profesorką
she's a well-known American professor
Polska jest przyjaznym krajem
Poland is a friendly country
To jest przyjaznym miejscem dla rodzin
It's a friendly place for families
Astra jest przyjaznym pieskiem
Astra is a friendly dog
Ciechanów jest przyjaznym miastem dla inwestorów
Ciechanow is a friendly city for investors
Lublin jest przyjaznym miastem dla obcokrajowców
Lublin is a friendly city for foreigners
X jest przyjazną szkołą
X is a friendly school
czuję się bardziej zmęczony
I feel more tired
jesteś żałosnym idiotą
you're a pathetic idiot
to jest żałosnym aktem głupoty i lenistwa
it's a pathetic act of stupidity and laziness
jest aktem głupoty i egoizmu
(it's) an act of stupidity and selfishness
on jest żałosnym człowiekiem
he's a pathetic man (c)
Myślę, że jesteś żałosną ignorantką
I think you are a pathetic ignorant (f)
Zofia jest dla mnie żałosną osobą
Zofia is for me a pathetic person
To co piszesz jest żałosne
What you write is pathetic
on jest zbuntowanym chłopakiem
he's a rebellious lad/kid
Kirk jest zbuntowanym młodzieńcem
Kirk is a rebellious young man
Jena jest zbuntowaną nastolatką.
Jena is a rebellious teenager
Richard jest przedsiębiorczym biznesmenem
Richard is an entrepreneurial buisnessman
Abelard jest przedsiębiorczym człowiekiem
Abelard is an entrepreneurial man (c)
Martyna jest przedsiębiorczą kobietą
Martyna is an entrepreneurial woman
on jest utalentowanym rysownikiem
he's a talented cartoonist
Jesteś kreatywną i przedsiębiorczą osobą
You're a creative and entrepreneurial person (f)
on jest profesjonalnym rysownikiem
he's a professional (p) cartoonist
on jest wybitnym polskim rysownikiem
he's a notable Polish cartoonist
on jest cenionym rysownikiem
he's a respected cartoonist
on jest ekscentrycznym geniuszem
he's an eccentric genius
on jest ekscentrycznym malarzem
he's an eccentric painter
on jest ekscentrycznym naukowcem
he's an eccentric scientist
Wegetarianizm jest wyborem stylu życia
Vegetarianism is lifestyle choice
jestem zawodowym tłumaczem
I'm a professional (z) translator
jestem początkującym tłumaczem
i'm a beginner translator
on jest doświadczonym tłumaczem
he's an experienced translator
on jest cenionym tłumaczem
he's a respected translator
on jest wykwalifikowanym tłumaczem
he's a qualified translator
ona jest znakomitą tłumaczką
she's an excellent (z) translator
to jest genialnym wynalazkiem
it's a brilliant invention
Odtwarzacze mp3 są wspaniałym wynalazkiem
MP3 players are a great (w) invention
X jest fantastycznym wynalazkiem
X is a fantastic invention
X był rewolucyjnym wynalazkiem
X was a revolutionary invention
on jest dobrym słuchaczem
he's a good listener
on jest cierpliwym słuchaczem
he's a patient listener
on jest cierpliwym nauczycielem
he's a patient teacher
on jest cierpliwym przewodnikiem
he's a patient guide
on jest dyskretnym słuchaczem
he's a discrete listener
ona jest cierpliwą nauczycielką
she's a patient teacher
ona jest cierpliwą osobą
she's a patient person
on jest cierpliwą osobą
he's a patient person
X był okropnym przeżyciem.
X was a terrible experience
X był niezapomnianym przeżyciem
X was a memorable (unforgettable) experience
X jest bardzo traumatycznym przeżyciem
X is a very traumatic experience
Chciałbym trochę poćwiczyć na siłowni
I would like to work out a little at the gym
Muszę jeszcze trochę poćwiczyć przed konkursem.
I still have to practice a little before the competition
musisz jeszcze poćwiczyć pisanie.
you (ty) still need to practice writing
Nie chcę iść z Warrenem do Tate Modern
I don't want to go with Warren to the Tate Modern
wolę trochę poćwiczyć na pianinie.
I prefer to practice a little bit on the piano
każdy by to zrobił na moim miejscu
anyone would have done the same
Marcin nie jest zwykłym fotografem
Marcin is not an ordinary photogapher
to jest doskonałym pomysłem
it's a great (d) idea
to jest doskonałym przykładem
it's a great (d) example
on nie jest zwykłym chłopcem
he's not an ordinary boy
to jest doskonałym źródłem informacji
it's a great (d) source of information
Jest też źródłem informacji dla dziennikarzy
(It) is a also a source of information for journalists
Internet jest teraz głównym źródłem informacji dla młodych ludzi
The internet is now the main source of information for young people
Szwecja jest dość popularnym miejscem turystycznym
Sweden is quite a popular tourist destination
Szwecja jest bezpiecznym krajem
Sweden is a safe country
Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej
Sweden is a member of the European Union
Polska jest członkiem Unii Europejskiej
Poland is a member of the European Union
Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku
Poland has been a member of the European Union since 2004
Cypr Jest członkiem Unii Europejskiej
Cyprus is a member of the European Union
Łotwa jest członkiem Unii Europejskiej
Latvia is a member of the European Union
Rumunia jest członkiem Unii Europejskiej
Romania is a member of the European Union
Chcę być członkiem klubu.
I want to be a member of the club
Następne ćwiczenie jest o wiele trudniejsze
the next exercise is much more difficult
Zadanie jest o wiele trudniejsze
The task is much more difficult
on jest niedojrzałym mężczyzną
he's an immature man (m)
on jest niedojrzałym człowiekiem
he's an immature man (c)
on jest niedojrzałym chłopcem
he's an immature boy
on jest niedojrzałym nastolatkiem
he's an immature teenager
AIESEC jest największą organizacją studencką na świecie
AIESEC is the largest student organization in the world
Kreta jest największą wyspą grecką
Crete is the largest Greek island
Mieszkamy razem od wczoraj
we've lived together since yesterday
Wisła jest największą polską rzeką
Wisła is the largest Polish river
PGE jest największą firma energetyczną w Polsce
PGE is the largest energy company in Poland
Madera jest największą wyspą
Madeira is the largest island
Majorka jest największą wyspą w archipelagu Balearów
Majorca is the largest island in the Balearics
Kraków jest największym polskim miastem studenckim
Krakow is the largest Polish student city
Bracz jest największą wyspą w Chorwacji
Bracz is the largest island in Croatia
Polska jest największym eksporterem koni
Poland is the largest exporter of horses
Stres jest największym czynnikiem
Stress is the biggest factor
Phuket jest największą wyspą w kraju
Phuket is the largest island in the country
Biebrzański jest największym parkiem narodowym w Polsce.
Biebrzanski is the largest national park in Poland
Moskwa jest największym miastem Europy
Moscow is the largest city in Europe
Nil jest największą rzeką w Egipcie
The Nile is the largest river in Egypt
Samotność jest straszna
Loneliness is terrible (s)
Samotność jest przygnębiająca
Loneliness is depressing
samotność jest piekłem
Loneliness is hell
samotność jest smutna
loneliness is sad
Otyłość jest poważnym problemem
Obesity is a serious problem
samotność jest nie do zniesienia
loneliness is unbearable
Ta pustka jest przygnębiająca
this emptiness is depressing
Prawda jest przygnębiająca
The truth is depressing
Atmosfera jest przygnębiająca
The atmosphere is depressing
Alkoholizm jest poważnym problemem
Alcoholism is a serious problem
Namiętność jest diabłem
Passion is the devil.
Samobójstwo jest poważnym problemem
Suicide is a serious problem
To jest przygnębiające
This is depressing
Impotencja jest poważnym problemem
Impotence is a major/serious problem
Ich namiętność jest dzika i nie zna granic
Their passion is wild and knows no boundaries
Wielki Brat jest wszędzie
Big Brother is everywhere
kim jesteś z zawodu?
what's your profession/trade?
kim pan jest z zawodu?
what is your profession/trade (m)?
kim pani jest z zawodu?
What is your profession/trade (f)?
Z zawodu jest stolarzem
He's a carpenter by trade
Z zawodu jest aktorką
She's an actress by trade
jeszcze nie pracuję
I'm not working yet
on nie pracuje
he doesn't work
ona nie pracuje
she doesn't work
On mą firmę komputerową
He has a computer company
pracuję bardzo dużo
I work very much
teraz nie pracuję
now I don't work
pracuję w szpitalu
I work at a hospital
Szahar jest bezrobotnym reżyserem filmowym
Szahar is an unemployed film director
on jest bezrobotnym alkoholikiem
he's an unemployed alchoholic
on jest bezrobotnym klaunem
he's an unemployed clown
ona jest bezrobotną kucharką
she's an unemployed cook
ona jest bezrobotną alkoholiczką
she's an unemployed alcoholic
ona jest jeszcze bezrobotna
she's still unemployed
on jest jeszcze bezrobotny
he's still unemployed
Niestety jestem jeszcze bezrobotna
Unfortunately I am still unemployed (f)
Uczy języka angielskiego
he/she teaches English (the English language)
uczy języka niemieckiego
he/she teaches German (the German language)
uczę języka angielskiego
I teach English (the English language)
pracuję w szkole językowej
I work at a language school
dzisiaj moja grupa ma test
today my group has a test
on jest architektem
he's an architect
on jest młodym architektem
he's a young architect
on jest znakomitym architektem
he's an excellent (z) architect
ona jest architektką
she's an architect
już nie pracuję
I no longer work
on jest emerytem
he's a pensioner/retiree
ona jest emerytką
she's a pensioner/retired
Turystyka jest tutaj bardzo dobrze rozwinięta
Tourism is very well developed here
Turystyka jest ważna dla każdego z nas
Tourism is important for all of us
Rodzina jest ważna dla każdego z nas
Family is important for all of us
Zdrowa dieta jest ważna dla każdego z nas .
A healthy diet is important for all of us
Pogoda jest ważna dla każdego z nas
The weather is important for all of us
Odpowiednia dieta jest ważna dla każdego z nas
A proper diet is important for all of us
Wakacje są bardzo ważne dla każdego z nas
Vacations are very important for all of us
Mobilność jest bardzo ważna dla każdego z nas
Mobility is very important for all of us
turystyka jest najważniejszym motorem napędowym gospodarki
Tourism is the most important driving force of the economy
Turystyka jest w tym kraju bardzo dobrze rozwinięta
Tourism in this country is very well developed
Ten rodzaj turystyki jest coraz bardziej popularny w Polsce
This type of tourism is increasingly popular in Poland
ten rodzaj turystyki jest wciąż dosyć młody w Polsce
This type of tourism is still quite young in Poland
ten rodzaj turystyki jest bardzo popularny
this type of tourism is very popular
Zdrowie jest bardzo ważne dla każdego z nas
Health is very important for all of us
Sen jest bardzo ważny dla każdego z nas
Sleep is very important for all of us
Dyskryminacja płciowa jest zmorą naszych czasów
Gender discrimination is the bane of our times
Odpoczynek jest ważny dla każdego z nas
Rest/repose is important for all of us
Samochody są ważne dla każdego z nas
Cars are important for all of us
Stereotypy są bardzo krzywdzące
Stereotypes are very harmful
Stereotypy są puste i niesprawiedliwe
Stereotypes are empty and unfair
Stereotypy płciowe są puste i niesprawiedliwe
gender stereotypes are empty and unfair
Stereotypy są wszędzie
stereotypes are everywhere
stereotypy są złudne i nieprawdziwe
stereotypes are deceptive and untrue
stereotypy płciowe są złudne i nieprawdziwe
gender stereotypes are deceptive and untrue
Stereotypy są bardzo silne
Stereotypes are very strong
Stereotypy płciowe są bardzo silne
gender stereotypes are very strong
Ponieważ stereotypy są odporne na zmiany
Because (p) stereotypes are resistant to change
seks jest ważny dla każdego z nas
sex is important for all of us
Stereotypy są śmieszne
stereotypes are ridiculous
stereotypy są złe
stereotypes are bad
Relaks jest ważny dla każdego z nas
relaxation is important to all of us
Finanse są ważne dla każdego z nas
Finances are important to all of us
jest to okazja do podwyższenia swoich kwalifikacji
it's an opportunity to increase their qualifications
jest to okazja do podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych
it's an opportunity to increase their professional qualifications
jest to okazja do podwyższenia swoich dochodów
it's an opportunity to increase their incomes
jest to okazja do podwyższenia swoich zysków
it's an opportunity to increase their profits
jest to okazja do podwyższenia swoich zarobków
it's an opportunity to increase their earnings
jest to okazja do podwyższenia moich kwalifikacji
it's an opportunity to increase my qualifications
jest to okazja do podwyższenia moich kwalifikacji zawodowych
it's an opportunity to increase my professional qualififcations
jest to okazja do podwyższenia moich dochodów
it's an opportunity to increase my income
jest to okazja do podwyższenia moich umiejętności
it's an opportunity to increase my skills
jest to okazja do podwyższenia moich umiejętności językowych
it's an opportunity to increase my language skills
jest to okazja do podwyższenia moich zysków
it's an opportunity to increase my profits
jest to okazja do podwyższenia moich zarobków
it's an opportunity to increase my earnings
jest to okazja do podwyższenia jego kwalifikacji zawodowych
it's an opportunity to increase his professional qualifications
jest to okazja do podwyższenia jego umiejętności językowych
it's an opportunity to increase his language skills
jest to okazja do podwyższenia jego zysków
it's an opportunity to increase his profits
jest to okazja do podwyższenia jego zarobków
it's an opportunity to increase his earnings
Program jest bardzo szybki
The program is very fast
teraz nie pracuję na recepcji Ja pracuję w barze
now I don't work on reception I work in the bar
Jej styl jest bardzo szybki i energiczny
Her style is very fast and energetic
Dorastałem w małym miasteczku
I grew up in a small town
Procedura jest bardzo szybka
The procedure is very fast
Bilety na koncert można kupić w barze
Concert tickets can be bought in the bar
Dzisiaj na obiad jadłem w barze pizzę
Today for lunch I had pizza in the bar
postęp jest bardzo szybki
progress is very fast
Metoda ta jest bardzo szybka
This method is very fast
On Jest autorem kilku książek
He's the author of some books
Instalacja jest bardzo szybka
The installation is very fast
Urodziłem się w małym miasteczku
I was born in a small town
Mieszkałem w małym miasteczku
I lived in a small town
Będziemy spotykać się w barze
We will meet in the bar
Nasz transport jest bardzo szybki i tani
Our transport is very fast and cheap
Napisałem kilka książek
I wrote some books
mieliśmy bardzo dobrą pogodę
we had very good weather
mamy piękną, słoneczną pogodę
we have beautiful, sunny weather
chciałem mieć dobrą pogodę
I wanted to have good weather
jest to okazja do podwyższenia jej zarobków
it's an opportunity to increase her earnings
jest to okazja do podwyższenia jej zysków
it's an opportunity to increase her profits
jest to okazja do podwyższenia naszych zysków
it's an opportunity to increase our profits
jest to okazja do podwyższenia naszych umiejętności językowych
it's an opportunity to increase our language skills
jest to okazja do zdobycia międzynarodowego doświadczenia
this is an opportunity to gain international experience
Spotkanie to jest świetną okazją do spędzenia czasu w gronie znajomych
This meeting is a great (s) opportunity to spend time among friends
Jest to też bardzo dobrą okazją do spędzenia czasu z rodziną
it's also a very good opportunity to spend time with family
Jest to też okazją do spędzenia czasu ze znajomymi
it's also an opportunity to spend time with friends (z)
Jest to okazją do rozwoju nowych umiejętności
It's an opportunity to develop new skills
jest to okazja do zdobycia praktycznego doświadczenia
it's an opportunity to acquire practical experience
jest to okazja do zdobycia zawodowego doświadczenia
it's an opportunity to acquire professional experience
jest to okazja do spędzenia czasu razem
it's an opportunity to spend time together
mam ochotę na spędzenie czasu z książką
I fancy spending time with a book
Jest to wyjątkową okazją do posłuchania opowieści
this is a unique opportunity to listen to stories
Jest to okazją do spędzenia czasu w dobrym towarzystwie
this is an opportunity to spend time in good company
Jest to okazją do spędzenia czasu w gronie ludzi o podobnych zainteresowaniach
It's an opportunity to spend time among people with similar interests
Jest to okazją do zarobienia pieniędzy
It's an opportunity to earn money
jest to okazją do spędzenia czasu w gronie znajomych
it's an opportunity to spend time among friends
jest to okazją do zaprezentowania nowoczesnych rozwiązań
it's an opportunity to present innovative solutions
goście mieli okazję zwiedzić Kraków,
Guests had the opportunity to visit Krakow (check)
goście mieli okazję wysłuchania wierszy i piosenek
guests have the opportunity to listen to poems and songs
Regularne pływanie jest zalecane przez lekarzy
Regular swimming is recommended by doctors
bieganie jest zalecane przez lekarzy
running is recommended by doctors
Odtwarzacze mp3 są szalenie popularnymi
MP3 players are extremely popular
odtwarzacze mp3 są bardzo małe
Mp3 players are very small
Odtwarzacze MP3 są świetne
Mp3 players are great (s)
najlepszym przewodnikiem jest Jezus Chrystus
The best guide is Jesus Christ
on jest licencjonowanym przewodnikiem
he's a licensed guide
on jest rzetelnym ratownikiem medycznym
he's a reliable paramedic
on jest rzetelnym przewodnikiem
he's a reliable guide
on jest wykwalifikowanym przewodnikiem
he's a qualified guide
Program Erasmus jest wielką szansą dla młodych ludzi
The Erasmus program is a great (w) opportunity (s) for young people
Piłka nożna może być wielką szansą dla młodych ludzi
Football can be a great (w) opportunity (s) for young people
Jest to też ogromną szansą dla młodych ludzi
This is also a huge opportunity (s) for young people
Jest to kluczowa sprawa dla młodych ludzi
This is a key issue for young people
Wiek jest największym czynnikiem
Age is the biggest factor
ubóstwo jest największym czynnikiem
poverty/destitution is the biggest factor
koszt jest największym czynnikiem
cost is the biggest factor
X jest kluczowym czynnikiem
X is the key factor
On jest początkującym podróżnikiem
he's a novice/beginner traveller
on jest początkującym gitarzystą
he's a beginner guitar player
on jest początkującym rowerzystą
he's a novice cyclist
Sytuacja staje się nie do zniesienia
the situation becomes unbearable
Ból był nie do zniesienia
The pain was unbearable
To napięcie i rywalizacja jest nie do zniesienia
This tension and rivalry is unbearable
Sytuacja stawała się napięta
the situation became tense
Sytuacja staje się absurdalna
the situation becomes absurb
Sytuacja staje się bardziej złożona
The situation becomes more complex
ból zęba jest nie do zniesienia
tooth ache is unbearable
Cisza była nie do zniesienia
The silence was unbearable
upał jest nie do zniesienia
the (scorching) heat is unbearable
Sytuacja stawała się coraz bardziej tajemnicza
the situation became more and more mysterious
Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta
The situation was became more and more tense
sytuacja stawała się coraz trudniejsza
The situation became more and more difficult
Ból stawał się nie do zniesienia
the pain became unbearable
Sytuacja stawała się coraz bardziej nieznośna
The situation became more and more intolerable
sytuacja stawała się niebezpieczna
the situation became unsafe
Sytuacja stawała się rozpaczliwa
the situation became desperate
Sytuacja stawała się napięta
the situation became tense
Sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna
the situations was becoming more and more unsafe
sytuacja stawała się jeszcze bardziej intrygująca
the situation was becoming even more intriguing
sytuacja stawała się coraz bardziej klarowna
the situation became more and more clear
sytuacja stawała się beznadziejna
the situation became hopeless
sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna
the situation became more and more dramatic
sytuacja stawała się z dnia na dzień bardziej beznadziejna
the situation became more hopeless from day to day
sytuacja stawała się coraz bardziej bolesna
the situation became more and more painful
Klimat już tutaj był nie do zniesienia
The climate here was already unbearable
Migrena była nie do zniesienia
The migraine was unbearable
sytuacja stawała się problematyczna
the situation became problematic
Atmosfera była nie do zniesienia
The atmosphere was unbearable
Sytuacja stawała się katastrofalna,
the situation became catastrophic
zapach był nie do zniesienia
the smell was unbearable
Sytuacja stawała się krytyczna
the situation became critical
Napięcie było nie do zniesienia
the tension was unbearable
To było nie do zniesienia
it was unbearable
Brazylia jest niebezpiecznym krajem
Brazil is a dangerous country
Brazylia jest świetnym miejscem
Brazil is a great place
Brazylia jest młodym krajem
Brazil is a young country
to co pisze jest bardzo ważne
what he writes is very important
to co pisze jest ostre ale prawdziwe
what he writes is harsh but true
to co pisze jest dziwne
what he writes is strange
to co pisze jest prawdą
what he writes is true (the truth)
to co pisze jest prawdziwe
what he writes is true
Wiem że to co pisze jest radykalne
I know that what he writes is radical
to co pisze jest okropne
what he writes is awful (o)
Cierpliwość jest szalenie ważna
patience is extremely important
Innowacja i kreatywność jest szalenie ważna we współczesnym świecie
Innovation and creativity are extremely important in the contemporary world
Moja cierpliwość jest już na wyczerpaniu
My patience is running out
Cierpliwość jest cnotą
Patience is a virtue
Dobra atmosfera jest szalenie ważna
a good atmosphere is extremely important
Cierpliwość jest piękną cechą
Patience is a beautfiul feature/trait
Cierpliwość jest kluczowa
patience is key
cierpliwość jest kluczem do sukcesu
patience is the key to success
Jednak cierpliwość jest bardzo istotna
however patience is very important (i)
On jest diabłem
he's the devil
Sprawdź jaka jest dziś pogoda w Krakowie
Check how the weather is in Krakow today?
Rogoznica jest niewielką śródziemnomorską miejscowością
Rogoznica is a modest/small Mediterranean town
restauracja oferuje kuchnię śródziemnomorską
the restaurant offers Mediterranean cuisine
Jaka jest dziś Islandia ?
What is Iceland like today?
lubię kuchnię japońską i śródziemnomorską
I like Japanese and Mediterranean cuisine
Bardzo lubię kuchnię francuską,
I really like French food
lubię kuchnię tajlandzką
I like Thai food
bardzo lubię kuchnię azjatycką
I really like Asian food
lubię kuchnię indyjską
I like Indian food
Lubię kuchnię włoską
I like Italian food
Lubię kuchnię meksykańską
I like Mexican food
lubię kuchnię litewską
I like Lithuanian food
Bardzo lubię kuchnię grecką
I really like Greek food
lubię kuchnię wietnamską
I like Vietnamese food
lubię kuchnię polską
I like Polish food
Bardzo lubię kuchnię chińską
I really like Chinese food
Lubię kuchnię bałkańską
I like Balkan food
lubię kuchnię wegetariańską
I like vegetarian food
Bardzo lubię kuchnię turecką
I really like Turkish food
lubię wegięrską kuchnię
I like Hungarian food
Lubię kuchnię libańską
I like Lebanese food
on jest amerykańskim szpiegiem
he's an American spy
on jest rosyjskim szpiegiem
he's a Russian spy
on jest niemieckim szpiegiem
he's a German spy
on jest niemieckim żołnierzem
he's a German soldier
on jest polskim szpiegiem
he's a Polish spy
on jest francuskim szpiegiem
he's a French spy
Był oddanym żołnierzem
(he) was a devoted soldier
on jest hiszpańskim szpiegiem
he is a Spanish spy
on jest brytyjskim szpiegiem
he's a British spy
był radzieckim szpiegiem
(he) was a Soviet spy
jest tajnym szpiegiem
(he) is a secret spy
jestem bardzo ostrożnym człowiekiem
I'm a very careful man (c)
Paul jest w szpitalu
Paul is in hospital
Ona jest bardzo napaloną brunetką
she's a very horny brunette
Mój tata jest w szpitalu
My dad is in hospital
ona jest napaloną nimfomanką
she's a horny nymphomaniac
ona jest napaloną pielęgniarką
she's a horny nurse
ona jest napaloną nastolatką
she's a horny teenager
Ona jest napaloną kobietą
she's a horny woman
byłem niezwykle napalonym prawiczkiem
I was an extremely horny virgin
mój dziadek jest w szpitalu
my grandfather is in hospital
Jesteś napalonym zboczeńcem
you are a horny pervert (m)
nie jestem napalonym szympansem
I'm not a horny chimpanzee
Nie jest wykwalifikowaną pielęgniarką
(she's) not a qualified nurse
Była dobrą i oddaną pielęgniarką
(She) was a good and devoted nurse
on jest dzielnym policjantem
he's a brave policeman
bardzo chce zostać policjantem
(he) very much wants to become a policeman
on jest byłym policjantem
he's a former cop
on chce zostać czarodziejem
he wants to be a magician/wizard
Samara jest angielską pielęgniarką
Samara is an English nurse
Mike jest otyłym policjantem
Mike is an obese cop
Jego ojciec był policjantem
His father was a cop
Ten stereotyp jest bardzo krzywdzący
this stereotype is very harmful/unfair (k)
To jest bardzo krzywdzące
It's very unfair (k)
odpoczynek jest tak samo ważny jak odpowiednia dieta.
rest is as important as a proper diet
Odpoczynek jest bardzo ważnym elementem naszego życia
Rest is a very important element of our lives
odpoczynek jest konieczny
rest is necessary
To jest niesprawiedliwe
this is unfair
życie jest niesprawiedliwe
life is unfair
moim zdaniem nie ma innej drogi.
in my opinion there is no other way
To jest niesprawiedliwe moim zdaniem
this is unfair in my opinion
Budownictwo może być motorem napędowym gospodarki
Construction can be the driving force of the economy
Przemysł jest motorem napędowym gospodarki
Industry is the driving force of the economy
Firmy rodzinne są motorem napędowym gospodarki
Family businesses are the driving force of the economy
Bo wszystko jest niesprawiedliwe
Because everything is unfair
Najważniejszym motorem napędowym gospodarki pozostaje konsumpcja
The most important driving force of the economy remains consumption
Głównym motorem napędowym gospodarki wciąż jest popyt krajowy
The main driving force of the economy is still domestic demand
Moskwa jest jedną z najbardziej nietypowym stolic Europy
Moscow is one of the most unusual capitals in Europe
Ten rodzaj turystyki jest bardzo popularny w Europie Zachodniej
This type of tourism is very popular in Western Europe
Sondaże są złudne
Polls are deceptive
Język jest najważniejszym wymiarem kultury,
language is the most important dimension of culture
Odczucia są złudne
Feelings/sentiments are deceptive
Wyniki są złudne
Results are deceptive
Mrozek jest najważniejszym polskim dramaturgiem
Mrozek is the most important Polish playwright/dramatist
Dobra lokalizacja jest najważniejszym czynnikiem
A good location is the most important factor
Uroda i sława są złudne
Beauty and dame are deceptive/illusory
Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia
breakfast is the most important meal of the day
sport jest najważniejszym elementem życia
sport is the most important part of life
Internet jest najważniejszym źródłem informacji
The internet is the most important source of information
Kuchnia jest najważniejszym pomieszczeniem w naszym domu.
The kitchen is the most important room in our house
drewno jest najważniejszym materiałem
wood is the most important material
Pożycz mi cukier
Lend me sugar
Józek pożyczył mi łódkę
Jozek lent me a boat
Pożycz mi pieniądze
Lend me money
pożycz mi samochód
Lend me a car
kolega pożyczył mi gitarę
a friend/colleague lent me a guitar
Pożycz mi kamerę
Lend me a camera
byliśmy na recepcji w luksusowym hotelu
we were at the reception in a luxury hotel
poprosiliśmy na recepcji
we asked at the reception
spotkania są okazją do nawiązywania kontaktów
meetings are an opportunity to make contacts
spotkania są okazją do poznania interesujących ludzi
meetings are an opportunity to meet interesting people
Był niezwykle przystojnym młodzieńcem
(he) was an extremely handsome young man
Nie był już młodzieńcem
(he) was no longer a young man
Jest romantycznym młodzieńcem
(he)'s a romantic young man
Pływanie jest doskonałe dla zdrowia
Swimming is excellent (d) for health
Pływanie jest znakomitą gimnastyką
Swimming is great (z) exercise (flexible)
Pływanie jest świetną formą ruchu
Swimming is a great (s) form of exercise
Pływanie jest równie przyjemne jak bieganie
Swimming is as enjoyable as running
Pływanie jest najlepszą formą ruchu
Swimming is the best form of exercise
Pływanie jest dość przyjemnym działaniem
Swimming is quite an enjoyable activity
Sąd odebrał jej prawa rodzicielskie
The court took away her parental rights
sąd odebrał mu prawo jazdy
the court took away his driving licence
sąd odebrał mu zwierzęta
the court took away his animals
Potrzebują pomocy
(They) need help
Najstarsza dziewczynka Nikola ma siedem lat
The eldest little girl Nikola is 7
Chcesz spotkać się z ludźmi o podobnych zainteresowaniach ?
Do you want to meet (with) people with similar interests?
Możesz też poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach
You can also meet people with similar interests
Poznaj ludzi o podobnych zainteresowaniach
Meet people with similar interests
Nie zmarnowałem okazji do zarobienia pieniędzy
I did not waste the opportunity to earn money
Jest to dobra okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy
This is a good opportunity to earn extra money
Próbowałem znaleźć osoby o podobnych zainteresowaniach
I tried (p) to find people with similar interests
Dorastał w Berlinie
(he) grew up in Berlin
dorastał w rodzinie muzyków
(he) grew up in a family of musicians
dorastał w dobrej atmosferze
(he) grew up in a good atmosphere
dorastał w biednej rodzinie
(he) grew up in a poor family
dorastał w latach siedemdziesiątych
(he) grew up in the seventies
dorastał w Paryżu
(he) grew up in Paris
dorastał w małej wiosce
(he) grew up in a small village
dorastał w Wielkiej Brytanii
(he) grew up in Britain
Edyp dorastał w przybranej rodzinie
Edyp grew up in an adopted family
Jamal dorastał w slumsach Mombaju
Jamal grew up in the slums of Mumbai
dorastał w środkowym Nowym Jorku
(he) grew up in central New York
O tej porze roku jest wciąż dosyć gorąco
at this time of year it is still quite hot
Perspektywa na rok 2012 jest dosyć optymistyczna
The outlook for 2012 is quite optimistic
dorastał w biedzie
(he) grew up in poverty
dorastał w trudnych warunkach
(he) grew up in difficult conditions
dorastał w Anglii
(he) grew up in England
dorastał w Warszawie
(he) grew up in Warsaw
dorastała w sierocińcu
(she) grew up in an orphanage
dorastała w Szwajcarii
(she) grew up in Switzerland
moja matka dorastała w małym miasteczku
my mother grew up in a small town
Dorastała w rodzinie artystów
(she) grew up in a family of artists
Mój ojciec dorastał w tym domu
My father grew up in this house
Moja babcia uwielbiała gotować
My grandmother loved to cook
Moja babcia mieszka sama
My grandmother lives alone
Moja babcia jest moim wzorem
My grandmother is my role model
Moja babcia urodziła się w tym mieście
My grandmother was born in this place/city
jest to okazją do zaprezentowania swoich pomysłów
it's an opportunity to present his ideas
jest to okazją do zaprezentowania moich pomysłów
it's an opportunity to present my ideas
Wojna jest straszna
war is terrible (s)
Wojna jest zawsze zbrodnią
war is always a crime
wojna jest nieunikniona
war is inevitable
Wojna jest niezbędna
war is essential/necessary
wojna jest złem
war is (an) evil
to będzie niezapomnianym i ekscytującym przeżyciem
it will be an unforgettable and exciting experience
to jest bardzo ekscytującym przeżyciem
it is a very exciting experience
to będzie bardzo ekscytującym wyzwaniem
it will be a very exciting experience (w)
Londyn jest bez wątpienia najbardziej ekscytującym miastem na naszej planecie
London is the without a doubt the most exciting city on the (our) planet
to jest bez wątpienia wspaniałym przeżyciem
it is without doubt a wonderful experience
Lokalizacja jest bez wątpienia dużym atutem
The location is without doubt a big advantage
Polska jest bez wątpienia bardzo pięknym krajem
Poland is without doubt a very beautiful country
To jest bez wątpienia prawda
This is without doubt true
Uczy języka hiszpańskiego w Szkole Językowej
he/she teaches Spanish at a language school
Uczy języka angielskiego w Szkole Językowej
he/she teaches English at a language school
Przez kilka lat pracowałem w szkole językowej
For several years I worked at a langauge school
Do czerwca pracowałem w szkole językowej
I worked until June at a language school
Przez kilka lat był tancerzem
For several years (he) was a dancer
masz pytanie?
do you have a question?
nie rozumiem gramatyki języka polskiego
I don't understand Polish (language) grammar
dlaczego uczysz się języka polskiego
Why are you learning Polish (language)?
pracujesz w polsce?
do you work in Poland?
uczę sie polskiego, bo teraz mieszkam i studiuję w polsce
I'm learning Polish because now I live and study in Poland
studiujesz po polsku?
do you study in Polish?
Pojechałem do Wrocławia
I went to Wroclaw
jadę do Wrocławia
I'm going to Wroclaw
pojadę do Wrocławia
I will go to Wroclaw
Pojechałem do Poznania
I went to Poznan
Pojechałem do Lublina
I went to Lublin
Pojechałem do Warszawy
I went to Warsaw
Pojechałem do Krakowa
I went to Krakow
pojechałem na lotnisko
I went to the airport
jadę na lotnisko
I go the airport
pojadę na lotnisko
I will go to the airport
mają troje nastoletnich dzieci
(they) have three teenage children
Łukasz ma troje młodszego rodzeństwa,
Lukasz has three younger siblings
Moja mama ma troje wnucząt
My mum has three grandchildren
ma troje rodzeństwa
(he/she) has three siblings
Ma czworo rodzeństwa
(he/she) has four siblings
ma czworo dzieci
(he) has four children
Ma czworo dorosłych dzieci
(he) has four adult children
Ta pustka jest bolesna
this emptiness is painful
Łotwa jest bardzo ciekawym krajem
Latvia is a very interesting (c) country
Łotwa jest republiką parlamentarną
Latvia is a parliamentary republic
Łotwa jest nizinnym krajem
Latvia is a lowland country
Ta pustka jest przerażająca
this emptiness is frightening
Łotwa jest nadbałtyckim krajem
Latvia is a Baltic country
Ta pustka jest straszna
this emptiness is terrible (s)
Szwecja jest bardzo popularnym krajem
Sweden is a very popular country
Szwecja jest neutralnym krajem
Sweden is a neutral country
Szwecja jest krajem bardzo przyjaznym dla rowerzystów
Sweden is country very friendly to cyclists
Szwecja jest bardzo bogatym krajem
Sweden is a very rich country
Szwecja jest krajem protestanckim
Sweden is a protestant country
Szwecja jest liberalnym krajem
Sweden is a liberal country
Nie jestem zboczeńcem
I'm not a pervert
Nie jestem prawiczkiem
I'm not a virgin
Czy jesteś prawiczkiem?
Are you a virgin? (m) (czy)
Jesteś jeszcze prawiczkiem?
Are you still a virgin? (m)
Z tego co wiem nie jest prawiczkiem
From what I know (he)'s not a virgin
Z tego co wiem nie jest zboczeńcem
From what I know (he)'s not a pervert
Pablo był szympansem
Pablo was a chimpanzee
powiedziałam mu, że jestem dziewicą
I told him that I am a virgin (f)
Maria była dziewicą
Mary/Maria was a virgin
nie byłam już dziewicą
I was no longer a virgin (f)
nie jest zwykłym czarodziejem
(he)'s not an ordinary wizard
on jest złym czarodziejem
he's an evil wizard
Mietek nie jest jeszcze prawdziwym czarodziejem
Mietek is not yet a true wizard
Jesteśmy rzetelnym źródłem informacji
We are a reliable source of information
Jesteśmy bardzo rzetelnym partnerem
We are a very reliable partner
wyniki są obiecujące
the results are promising
wyniki są interesujące
the results are interesting (i)
wyniki są prawdziwe
the results are true
wyniki są bardzo dobre
the results are very good
Serock jest bardzo starą miejscowością
Serock is a very old village/town (m)
edukacja jest kluczem do sukcesu
education is the key to success
Odpowiednia dieta jest kluczem do sukcesu
Proper diet is the key to success
Motywacja jest kluczem do sukcesu
motivation is the key to success
Innowacja jest kluczem do sukcesu
Innovation is the key to success
Komunikacja jest kluczem do sukcesu
communication is the key to success
Firmy rodzinne są wszędzie
family businesses are everywhere
firmy rodzinne są ważne dla gospodarki
family businesses are important for the economy
firmy rodzinne są bardzo dobrym pomysłem
family businesses are a very good idea
on jest doswiadczonym rowerzystą
he's an experienced cyclist
on jest zapalonym rowerzystą
he's an avid cyclist
Adam był zapalonym rowerzystą
Adam was an avid cyclist
jestem bezpiecznym rowerzystą
I'm a safe cyclist
Zosia jest zapaloną rowerzystką
Zosia is an avid cyclist
jak to na pisać
how do you write it?
ja też
me too
ja też nie
me neither
dasz rade
you can do it! (encouragingly)
mozesz to zrobic
you can do it
nie byłem wiele razy
I haven't been many times
mam zakwasy
I'm in pain (after exercise)
trening był dosyć wyczerpujacy
training was quite exhausting
weekend był dosyć wyczerpujacy
the weekend was quite exhausting
spotkanie było dosyć wyczerpujace
the meeting was quite exhausting
rozmowa była dosyć wyczerpujaca
the conversation/speaking was quite exhausting
konwersacja była dosyć wyczerpujaca
the conversation was quite exhausting
wycieczka była dosyć wyczerpujaca
the trip/tour (w) was quite exhausting
podróż była dosyć wyczerpujaca
the trip/journey (p) was quite exhausting
on lubi grać na gitarze
he likes to play guitar
ona nie lubi grać na gitarze
she doesn't like to play guitar
nie umiem grać na pianinie
I can't play the piano
nie umiem grać na gitarze
I can't play the guitar
oni lubią grać na pianinie
they like to play the piano
dlaczego nie?
why not?
co będziesz robic później?
what are you going to do later?
co masz do zrobienia później?
what do you have to do later?
mam projekt uniwersytecki
I have a university project
muszę studiować włoski
I must/have to study Italian
mam do studiowania włoski
I have to study Italian (mieć)
muszę napisać dziennik
I must/have to write a journal
mam do napisania dziennik
I have to write a journal (miec)
mam dużo pytań
I have many questions
mam więcej pytań
I have more questions
mam kilka pytań
I have several questions
nie lubię narzekać
I don't like to complain
on zawsze narzeka
he always complain
ona zawsze narzeka
she always complains
moi rodzice mieszkają w domu z małym ogrodem
my parents live in a house with a small garden
moi rodzice mieszkają w mieszkaniu
my parents live in a flat
moi rodzice mieszkają w mieszkaniu z balkonem
my parents live in a flat with a balcony
mieszkałem w mieszkaniu
I lived in a flat
Chciałbym następną lekcję w poniedziałek
I'd like the next lesson on Monday
Chciałbym następną lekcję we wtorek
I'd like the next lesson on Tuesday
Chciałbym następną lekcję w środę
I'd like te next lesson on Wednesday
Chciałbym następną lekcję w czwartek
I'd like the next lesson on Thursday
Chciałbym następną lekcję w piątek
I'd like the next lesson on Friday
Chciałbym następną lekcję w sobotę
I'd like the next lesson on Saturday
Chciałbym następną lekcję w niedzielę
I'd like the next lesson on Sunday
Chciałbym następną lekcję jutro
I'd like the next lesson tomorrow
Chciałbym następną lekcję w weekend
I'd like the next lesson at the weekend
Chciałbym następną lekcję w przyszłym tygodniu
I'd like the next lesson next week
Chciałbym następną lekcję w przyszłym miesiącu
I'd like the next lesson next month
Chciałbym następną lekcję za dwa tygodnie
I'd like the next lesson in two weeks two
Chciałbym następną lekcję wkrótce
I'd like the next lesson soon
pojechałem do Paryża
I went to Paris
on pojechał do Paryża
he went Paris
ona pojechała do Paryża
she went to Paris
wróciłem do Paryża
I returned to Paris
wrócił do Paryża
(he) returned to Paris
wróciła do Paryża
(she) returned to Paris
ta ksiązka jest dla mnie
this book is for me
ta ksiązka jest dla Warrena
this book is for Warren
ta ksiązka jest dla Magdy
this book is for Magda
ta ksiązka jest dla Wojtka
this book is for Wojtek
ta ksiązka jest dla Gosi
this book is for Gosia
ta ksiązka jest dla Kacpra
this book is for Kacper
umiem grać na gitarze
I know how to play the guitar
nie umiem grać na gitarze
I don't know how to play the guitar
umie grać na gitarze
(he/she) knows how to play the guitar
chciałbym uczyć się grać na gitarze
I'd like to learn to play the guitar
chciałbym umieć grać na gitarze
I'd like to be able to play the guitar
uczę się grać na gitarze
I'm learning to play the guitar
Uczyłem się grać na gitarze
I learned to play the guitar
nauczył się grać na gitarze
(he) learned to play he guitar
uczy się grać na gitarze
(he/she) is learning to play the guitar
Cisza była denerwująca
The silence was annoying
Cisza była idealna
The silence was ideal
cisza była dla nas idealna
the silence was ideal for us
Cisza była czymś normalnym
The silence was normal (something normal)
Cisza była przytłaczająca
the silence was overwhelming
cisza była przygnębiająca
the silence was depressing
cisza była tajemnicza
the silence was mysterious
Cisza była przerażająca
the silence was frightening
Cisza była naprawdę nienaturalna
the silence was really unnatural
cisza była inna
the silence was different
Rainier zamknął okno
Rainier closed the window
zamknął okno w kuchni.
(he/she) closed the window in the kitchen
Jarek zamknął drzwi
Jarek closed the door
Zamknąłem drzwi
I closed the door
Zamknąłem okno
I closed the window
Zamknąłem oczy
I closed my eyes
on jest wrażliwym introwertykiem
he's a sensitive introvert
jest wrażliwym dzieckiem
(he)'s a sensitive child
jest wrażliwym i zabawnym facetem
(he)'s a sensitive and funny guy
jest wrażliwym lekarzem
(he)'s a sensitive doctor
Sara jest wrażliwą i spokojną nastolatką.
Sara is a sensitive and quiet teenager
jest wrażliwą pisarką
(she)'s a sensitive writer
jest wrażliwą artystką
(she)'s a sensitive artist
Odchudzanie jest ciężką pracą
weight loss is hard work
odchudzanie jest bardzo ważne
weight loss is very important
Żeglarstwo jest ciężką pracą
sailing is hard work
odchudzanie jest trudne
weight loss is difficult
żeglarstwo jest fajne
sailing is cool
żeglarstwo jest niebezpiecznym sportem
sailing is a dangerous sport
Żeglarstwo jest moją największą pasją
sailing is my greatest passion
żeglarstwo jest niezwykłym sportem
sailing is an unusual sport
Odchudzanie jest drogie
Losing weight is expensive
Tłumaczenie jest ciężką pracą
translation is hard work
odchudzanie jest bardzo proste
weight loss is very simple
Szukanie pracy jest ciężką pracą
Finding a job is hard work
Szukanie pracy jest trudnym i czasochłonnym procesem
Finding a job is a difficult and time-consuming process
chcesz kupić nowe buty?
(do) you want to buy new shoes?
musiałem kupić nowe buty
I had to buy new shoes
zapach był niesamowity
the smell was amazing
Widok był niesamowity
The view was amazing
zapach był dobry
the smell was good
zapach był wspanialy
the smell was wonderful
film był niesamowity
the film was amazing
koncert był niesamowity
the concert was amazing
Zapach był bardzo silny
the smell was very strong
zapach był straszny
the smell was terrible (s)
Efekt był niesamowity
the effect was amazing
zapach był tajemniczy
the smell was mysterious
zapach był silniejszy
the smell was stronger
wolę poćwiczyć trochę na gitarze
I prefer to practise a little bit on the guitar
wolę poćwiczyć trochę na flecie
I prefer to practise a little bit on the flute
bardzo lubię grać w piłke nożną
I really like playing football
bardzo lubię grać w tenisa
I really like playing tennis
bardzo lubi grać w tenisa
(he/she) really likes playing tennis
czy lubisz grać w tenisa?
do you like to play tennis?
lubimy grać w tenisa
we like to play tennis
nie za bardzo lubię grać w pokera
I don't really like to play poker
lubią grać w pokera
(they) like to play poker
umie grać na skrzypcach
(he/she) knows how to play the violin
uczy się grać na skrzypcach
(he/she)'s learning how to play the violin
umie grać na trąbce
(he/she) knows how to play the trumpet
chciałbym umieć grać na trąbce
I'd like to be able to play the trumpet
umie grać na bębnach
(he/she) knows how to play the drums
uczy się grać na bębnach
(he/she) is learning to play the drums
umie grać na saksofonie
(he/she) knows how to play the saxophone
uczy się grać na saksofonie
(he/she) is learning how to play the saxophone
dosyć lubię grać w szachy
I quite like to play chess
mój tata lubi grać w szachy
my dad likes to play chess
on lubi grać w siatkówkę
he likes to play volleyball
bardzo lubię grać w siatkówkę
I really like to play volleyball
lubią grać w brydża
(they) like to play bridge
nie lubi grać w brydża
(he/she) doesn't like to play bridge
Annie nie lubi grać w kręgle
Annie doesn't like to go bowling
lubisz grać w kręgle?
(do) you like to go bowling?
jesteśmy w dobrym towarzystwie
we are in good company
jesteś w dobrym towarzystwie
you are in a good company
byłem w dobrym towarzystwie
I was in good company
Salon jest centralnym pomieszczeniem w naszym domu
the living room is the central room in our house
Mubarak jest upartym idiotą
Mubarak is a stubborn idiot
Jan jest upartym człowiekiem
Jan is a stubborn man (c)
Klaus jest upartym politykiem
Klaus is a stubborn politician
John nie lubi grać w golfa
John doesn't like to play golf
bardzo lubi grać w golfa
(he/she) really likes to play golf
ile?
how much/many?
proszę sto gram
100 grams please
proszę pół kilo
half a kilo please
proszę kilo
a kilo please
proszę butelkę
a bottle please
proszę słoik
a jar please
proszę paczkę
a packet please
proszę plasterek
a slice please
prosze puszkę
a tin please
mniej
less (when ordering)
kilka
a few (when ordering)
trochę
a little (when ordering)
tylko trochę
just a little (when ordering)
dużo
a lot/many (when ordering)
więcej
more (when ordering)
która jest godzina?
what time is it?
pierwsza
it's one o'clock
druga
it's two o'clock
trzecia
it's three o'clock
czwarta
it's four o'clock
piąta
it's five o'clock
szósta
it's six o'clock
siódma
it's seven o'clock
ósma
it's eight o'clock
dziewiąta
it's nine o'clock
dziesiąta
it's ten o'clock
jedenasta
it's eleven o'clock
dwunasta
it's twelve o'clock
pięć po dziesiątej
five past ten
ile to kosztuje?
how much is it? (cost)
jest bezpłatny
it's free (m) (cost)
jest bezpłatna
it's free (f) (cost)
jest bezpłatne
it's free (n) (cost)
proszę napisać cenę?
please write down the price?
czy muszę płacic?
do I have to pay?
na czeku jest pomyłka
there's a mistake in the bill
czy mogę zapłacić kartą kredytową
Can I pay by credit card?
czy mogę zapłacić kartą debetową?
Can I pay by debit card?
czy mogę zapłacić czekami podróżnymi?
Can I pay by travellers cheque
proszę o rachunek
I'd like a receipt
proszę zwrot pieniędzy
I'd like a refund
proszę moją resztę
I'd like my change
gdzie jest bankomat?
where's an ATM?
gdzie jest kantor walut?
where is a foreign exchange office?
ile kosztuje za przyczepę kampingową
how much is it per caravan?
ile kosztuje za dzień?
how much is per day?
ile kosztuje za grę?
how much is it per game?
ile kosztuje za godzinę?
how much is per hour?
ile kosztuje za minut?
how much is it per minute?
ile kosztuje za noc?
how much is it per night?
ile kosztuje za stronę?
how much is it per page?
ile kosztuje za osobę?
how much is it per person?
ile kosztuje za namiot?
how much is it per tent?
ile kosztuje za tydzień?
how much is it per week?
ile kosztuje za samochód?
how much is it per vehicle?
ile kosztuje za wizytę?
how much is it per visit?
Który autobus jedzie do Zakopanego?
Which bus goes to Zakopane?
Który autobus jedzie do Sopotu?
which bus goes to Sopot?
Który autobus jedzie do Gdyni?
Which bus goes to Gdynia?
Który autobus jedzie do Warszawy?
Which bus goes to Warsaw?
Który autobus jedzie do Wrocławia?
Which bus goes to Wrocław?
Który autobus jedzie do Krakowa?
Which bus goes to Krakow?
Który autobus jedzie do Poznania?
Which bus goes to Poznan?
Który autobus jedzie do Lublina?
Which bus goes to Lublin?
Który autobus jedzie do Torunia?
Which bus goes to Torun?
Który autobus jedzie do Karpacza?
Which bus goes to Karpacz?
Który autobus jedzie do Szczecina?
Which bus goes to Szczeczin?
Który autobus jedzie do Bydgoszczy?
Which bus goes to Bydgoszcz?
Który autobus jedzie do Katowic?
Which bus goes to Katowice?
Który autobus jedzie do Białegostoku?
Which bus goes to Białystok?
Który autobus jedzie do Częstochowy?
Which bus goes to Czestochowa?
Który autobus jedzie do Radomia?
Which bus goes to Radom?
Który autobus jedzie do Legnicy?
Which bus goes to Legnica?
Który autobus jedzie do Opola?
Which bus goes to Opole?
Który autobus jedzie do Olsztyna?
Which bus goes to Olsztyn?
odpowiedziałem na pytanie
I answered the question
odpowiedziałem na pytania
I answered the questions
odpowiedział na pytanie
he answered the question
odpowiedział na pytania
he answered the questions
odpowiedziała na pytanie
she answered he question
odpowiedziała na pytania
she answered the questions
odpowiedzieliśmy na pytanie
we answered the question
odpowiedzieliśmy na pytania
we answered the questions
Nie mogłem odpowiedzieć na pytanie
I couldn't answer the question
Nie mogłem odpowiedzieć na pytania
I couldn't answer the questions
Starałem się odpowiedzieć na pytanie
I tried to answer the question
Starałem się odpowiedzieć na pytania
I tried to answer the questions
Odmówiłem odpowiedzenia na pytanie
I refused to answer the question
Odmówiłem odpowiedzenia na pytania
I refused to answer the questions
Nie chciałem odpowiedzieć na pytanie
I didn't want to answer the question
Nie chciałem odpowiedzieć na pytania
I didn't want to answer the questions
bilety na film można kupić w kinie
tickets for the film can be bought at the cinema
bilety na koncert można kupić w kasie
tickets for the concert can be bought at the box office
bilety na mecz można kupić na stadionie
tickets for the match can be bought at the stadium
bilety na konferencja można kupić w sklepie
tickets for the conference can be bought at the shop
bilety na wydarzenie można kupić w sklepie
tickets for the even can be bought in the shop
Kupiłem kwiaty
I bought flowers
Muszę kupić kwiaty
I must buy flowers
Musiałem kupić kwiaty
I had to buy flowers
Chciałem kupić kwiaty
I wanted to buy flowers
Powinienem kupić kwiaty
I should buy flowers
Mogę kupić kwiaty
I can buy flowers
Kupię kwiaty
I will buy flowers
Zawsze kupuję kwiaty
I always buy flowers
Czasami kupuję kwiaty
I sometimes buy flowers
Rzadko kupuję kwiaty
I rarely buy flowers
Nigdy nie kupuję kwiatów
I never buy flowers
często kupuję kwiaty
I often buy flowers
Czasami kupuję kwiaty dla mojej żony
I sometimes buy flowers for my wife
często kupuję kwiaty dla mojej żony
I often buy flowers for my wife
Nigdy nie kupuję kwiatów dla mojej żony
I never buy flowers for my wife
Zawsze kupuję kwiaty dla mojej mamy
I always buy flowers for my mum
Zawsze kupuję kwiaty dla mojej babci
I always buy flowers for my nan
Rzadko kupuję kwiaty dla mojej babci
I rarely buy flowers for my nan
Rzadko kupuję kwiaty dla mojej mamy
I rarely buy flowers for my mum
Nigdy nie kupuję kwiatów dla mojej siostry
I never buy flowers for my sister
Rzadko kupuję kwiaty dla mojej siostry
I rarely buy flowers for my sister
Nigdy nie kupuję kwiatów dla mojej cioci
I never buy flowers for my aunt
Czasami kupuję kwiaty dla mojej cioci
I sometimes buy flowers for my aunt
często kupuję kwiaty dla mojej siostry
I often buy flowers for my sister
jestem sprytny
I am smart/crafty
ona jest sprytna
she is crafty
on jest sprytnym człowiekiem
he's a crafty man (c)
ona jest sprytną kobietą
she's a crafty woman
Mam szczęście
I'm lucky
to jest z Lublina
it's from Lublin
pojechali do Szkocji
(they) went to Scotland
pełen dom!
a full house!
nie mam dużo planów
I don't have many plans
nie mamy dużo planów
we don't have many plans
odpowiedz mi po polsku
answer me in Polish
zapytaj mnie po polsku
ask me in Polish
Lubię Wielkanoc
I like Easter
Nie lubię Wielkanocy
I don't like Easter
Nie lubię Wielkanocy bo zawsze jem za dużo czekolady
I don't like Easter because I always eat too much chocolate
Lubię Wielkanoc bo nie muszę pracować
I like Easter because I don't have to work
Mam siostrzenicę
I have a niece
Mam jedną siostrzenicę
I have one niece
Mam dwie siostrzenice
I have two nieces
Mam trzy siostrzenice
I have three nieces
Mam cztery siostrzenice
I have four nieces
Mam bratanka
I have a nephew
Mam jednego bratanka
I have one nephew
Mam dwóch bratanków
I have two nephews
Mam trzech bratanków
I have three nephews
Mam czworo bratanków
I have four nephews
Ona mieszka sto kilometrów od Warszawy
She lives a hundred kilometres from Warsaw
Ona mieszka sto kilometrów od Krakowa
She lives a hundred kilometres from Krakow
Ona mieszka sto kilometrów od Wrocławia
She lives a hundred kilometres from Wrocław
Ona mieszka sto kilometrów od Gdańska
She lives a hundred kilometres from Gdansk
Ona mieszka sto kilometrów od Poznania
She lives a hundred kilometres from Poznan
Ona mieszka sto kilometrów od Lublina
She lives a hundred kilometres from Lublin
Ona mieszka sto kilometrów od Sopotu
She lives a hundred kilometres from Sopot
Ona mieszka sto kilometrów od Rzeszowa
she lives a hundred kilometres from Rzeszow
Ona mieszka sto kilometrów od Gdyni
She lives a hundred kilometres from Gdynia
Ona mieszka sto kilometrów od Torunia
She lives a hundred kilometres from Torun
Ona mieszka sto kilometrów od Londynu
She lives a hundred kilometres from London
Ona mieszka sto kilometrów od Paryża
She lives a hundred kilometres from Paris
Ona mieszka sto kilometrów od Monachium
She lives a hundred kilometres from Munich
Ona mieszka sto kilometrów od Berlina
She lives a hundred kilometres from Berlin
Ona mieszka sto kilometrów od Pragi
She lives a hundred kilometres from Prague
Ona mieszka sto kilometrów od Moskwy
She lives a hundred kilometres from Moscow
Ona mieszka sto kilometrów od Edynburga
She lives a hundred kilometres from Edinburgh
ona ma siedemdziesiąt osiem lat
she is seventy-eight
Mam zamiar odwiedzić moich rodziców
I am going to visit my parents
szkoda!
it's a shame!
studiuję w szkole językowej
I study at a language school
pracuję w szkole językowej
I work at a language school
uczę się w szkole językowej
I learn at a language school
uczę w szkole językowej
I teach at a language school
jego opinia jest krzywdząca
his opinion is harmful
jej opinia jest krzywdząca
her opinion is harmful
twoja opinia jest krzywdząca
your opinion is harmful
jaka jest różnica?
what's the difference?
moja żona jest wegetarianką
my wife is a vegetarian
moja siostra kupiła mi prezent
my sister bought me a present
zapomniałem co robiłem
I forgot what I did
oglądaliśmy polski film
we watched a Polish film
Oglądaliśmy mecz
we wached the match
Oglądaliśmy telewizję
we watched tv
Oglądałem telewizję
I watched tv
Oglądałem mecz
I watched the match
Oglądałem film
I watched a film
zabija ją
(he) kills her
zabija jego
(he) kills him
kiedy przyjechałem do Lublina Gello nie było na dworcu
When i got to Lublin Gello wasn't at the station
dobry pomysł!
good idea!
pojechałem w góry
I went to the mountains
moja siostra kupiła mi zegarek
my sister bought me a watch
Dzisiaj spędziłem prawie cały dzień w bibliotece
Today I spent almost the whole day at the library
Dzisiaj spędziłem prawie cały dzień w domu
Today I spent almost the whole day at home
Dzisiaj spędziłem prawie cały dzień w pracy
Today I spent almost the whole day at work
Dzisiaj spędziłem prawie cały dzień w biurze
Today I spent almost the whole day at the office
spędziłem cały dzień w domu moich rodziców
I spent the whole day at my parents' house
spędziłem cały dzień w domu mojej siostry
I spent the whole day at my sister's house
spędziłem cały dzień w domu mojego brata
I spent the whole day at my brother's house
spędziłem cały dzień w domu mojego przyjaciela
I spent the whole day at my friend's house (m)
spędziłem cały dzień w domu mojej przyjaciółki
I spent the whole day at my friend's house (f)
spędziłem cały dzień w domu mojej dziewczyny
I spent the whole day at my girlfriend's house
spędziłem cały dzień w domu mojego chłopaka
I spent the whole day at my boyfriend's house
spędziłem cały dzień w domu mojego wujka
I spent the whole day at my uncle's house
spędziłem cały dzień w domu mojej ciotki
I spent the whole day at my aunt's house
spędziłem cały dzień w domu mojej babci
I spent the whole day at my nan's house
spędziłem cały dzień w domu mojego dziadka
I spent the whole day at my grandad's house
spędziłem cały dzień w domu jego brata
I spent the whole day at his brother's house
spędziłem cały dzień w domu jego siostry
I spent the whole day at his sister's house
Spędziłem dzień pracując
I spent the day working
Spędziłem dzień studiując
I spent the day studying
Spędziłem dzień czytając
I spent the day reading
Spędziłem dzień pisząc
I spent the day writing
Spędziłem dzień relaksując się
I spent the day relaxing
spędził dzień pisząc
(he) spent the day writing
spędził dzień czytając
(he) spent the day reading
spędził dzień studiując
(he) spent the day studying
spędził dzień pracując
(he) spent the day working
spędziła dzień pisząc
(she) spent the day writing
spędziła dzień pracując
(she) spent the day working
spędziła dzień studiując
(she) spent the day studying
spędziła dzień czytając
(she) spent the day reading
Współpraca jest niezbędna
co-operation is necessary/essential
Motywacja jest niezbędna
motivation is necessary/essential
Jest niezbędnym krokiem
(it)'s an essential step
jest niezbędnym narzędziem
(it)'s an essential tool
jest niezbędnym elementem
(it)'s an essential part
jest niezbędnym warunkiem sukcesu
(it)'s an essential condition for success
wspólna waluta jest niezbędną częścią jednolitego rynku.
the single currency is an essential part of the single market
praca jest niezbędną częścią życia
work is an essential part of life
Modlitwa jest niezbędną częścią życia
prayer is an essential part of life
jest pracowitym i zdolnym uczniem
(he)'s a hard-working and capable student (pupil)
Jest pracowitym człowiekiem
(he)'s a hardworking man (c)
Messi jest pracowitym zawodnikiem
Messi is a hardworking player
jest pracowitym facetem
(he)'s a hardworking guy
jest pracowitą kobietą
(she)'s a hardworking woman
jest pracowitą dziennikarką`
(she)'s a hardworking journalist
jego życie jest żałosne
his life is pathetic
mój fryzjer jest zajętym człowiekiem
my hairdresser is a busy man
Moim zdaniem to jest żałosne
In my opinion it's pathetic
do lutego
until February
do stycznia
until January
do marca
until March
do kwietnia
until April
do maja
until May
do czerwca
until June
do lipca
until July
do sierpnia
until August
do września
until September
do października
until October
do listopada
until November
do grudnia
until December
w styczniu
in January
w lutym
in February
w marcu
in March
w kwietniu
in April
w maju
in May
w czerwcu
in June
w lipcu
in July
w sierpniu
in August
we wrześniu
in September
w październiku
in October
w listopadzie
in November
w grudniu
in December
przed styczniem
before January
przed lutym
before February
przed marcem
before March
przed kwietniem
before April
przed majem
before May
przed czerwcem
before June
przed lipcem
before July
przed sierpniem
before August
przed wrześniem
before September
przed październikiem
before October
przed listopadem
before November
przed grudniem
before December
przed poniedziałkiem
before Monday
przed wtorkiem
before Tuesday
przed środą
before Wednesday
przed czwartkiem
before Thursday
przed piątkiem
before Friday
przed sobotą
before Saturday
przed niedzielą
before Sunday
Współpraca jest nieunikniona
cooperation (w) is inevitable
Przemoc jest nieunikniona
violence is inevitable
rewolucja jest nieunikniona
revolution is inevitable
Śmierć jest nieunikniona
death is inevitable
Konfrontacja jest nieunikniona
confrontation is inevitable
zmiana jest nieunikniona
change is inevitable
nie lubię tej lekcji
I don't like that lesson
dam ci znać
I'll let you know
Policjanci odebrali mu prawo jazdy
the police took away his driving licence
Mam prawo jazdy
I have a driving licence
Nie mam prawa jazdy
I don't have a driving licence
On ma prawo jazdy
He has a driving licence
On nie ma prawa jazdy
He doesn't have a driving licence
Ona musi uzyskać prawo jazdy
She must get a driving licence
Chce uzyskać prawo jazdy
(she) wants to get a driving licence
Muszę znaleźć moje prawo jazdy
I have to find my driving licence
Nie mogę znaleźć mojego prawa jazdy
I can't find my driving licence
Muszę poszukać mojego prawa jazdy
I have to look for my driving licence
Zgubiłem moje prawo jazdy
I've lost my driving licence
Mam prawo jazdy od wielu lat
I've had a driving licence for many years
Mam prawo jazdy od kilku lat
I've had a driving licence for several years
WTO jest najbardziej wpływową organizacją na świecie
WTO is the most influential organization in the world
UNICEF jest największą organizacją na świecie
UNICEF is the largest organization in the world
Real Madryt to jedna z najlepszych drużyn na świecie
Real Madrid (are) one of the best teams in the world
Milan to jedna z najlepszych drużyn na świecie
Milan (are) one the best teams in the world
Barcelona jest najlepszą drużyną na świecie
Barcelona is the best team in the world
Brazylia jest najlepszą drużyną na świecie
Brazil is the best team in the world
Izrael jest jedynym krajem na świecie , w którym
Israel is the only country in the world where
Norwegia jest najpiękniejszym krajem na świecie
Norway is the most beautiful country in the world
Rwanda jest pierwszym krajem na świecie , w którym
Rwanda is the first country in the world where
to jest drugim największym miastem na świecie
it is the second biggest city in the world
Kraków jest jedynym miastem na świecie , w którym
Krakow is the only city in the world where..
Druga teoria jest bardziej optymistyczna
the second theory is more optimistic
Nasza prognoza jest bardziej optymistyczna
our forecast is more optimistic
Książka jest bardzo optymistyczna
the book is very optimistic
Wycieczka była udana
the trip/tour was successful (fulfilling)
Wycieczka była bardzo ciekawa
the trip/tour was very interesting
Wycieczka była dobrze zaplanowana
the trip/tour was well planned
Wycieczka była bezpłatna
the trip/tour was free
Wycieczka była fajna
the trip was cool (f)
Wycieczka była niezapomnianym przeżyciem
the trip/tour was an unforgettable experience
Po pierwsze,
first of all,
Jest najmłodszym zawodnikiem w drużynie
(he) is the youngest player in the team
jest optymalnym rozwiązaniem
(it)'s the optimal solution
jest powszechnym problemem
(it) is a common problem
jest ogólnoświatowym problemem
(it) is a worldwide problem
Polska jest obiecującym rynkiem
Poland is a promising market
Michał jest obiecującym zawodnikiem
Michał is a promising player
Ona jest obiecującą aktorką
She's a promising actress
to nie był obiecujący początek
it wasn't a promising beginning
to był obiecujący początek
it was a promising beginning
miał przed sobą obiecującą przyszłość
(he) had a promising future (ahead of him)
jest bardzo obiecujący na przyszłość
(it) is very promising for the future
Proces jest dość czasochłonny
the process is quite time-consuming
może być bardzo kosztowne i czasochłonne
it can be very costly and time-consuming
To jest dość pracochłonne i czasochłonne
it is quite laborious and time-consuming
To drugie rozwiązanie jest bardziej czasochłonne
the second solution is more time-consuming
To pierwsze rozwiązanie jest bardziej czasochłonne
the first solution is more time-consuming
To bardziej skomplikowane i czasochłonne
It (is) more complicated and time-consuming
Planowanie ślubu jest bardzo skomplikowane i czasochłonne
Planning a wedding is very complicated and time consuming
Planowanie budżetu jest bardzo proste
budget planning is very simple
Planowanie ślubu jest bardzo trudne
wedding planning is very difficult
Planowanie ślubu jest ciężką pracą
planning a wedding is hard word
Też lubię grać na komputerze
I also like playing on the computer