Level 1 Level 3
Level 2

Level 2


616 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Takie spotkania są bardzo potrzebne
Such/these meetings are very necessary
Takie spotkania są ważne
Such/these meetings are important
moj dziadek nie żyje
my grandfather is not alive
rodzice mojej matki nie żyją
my mother's parents are not alive
kim z zawodu jest Tim?
What does Tim do for a living?
kim z zawodu jest Wojtek?
What does Wojtek do for a living?
Co robi Kacper?
What does Kacper do?
Budynek ma nową elewację
the building has a new facade
Lublin ma nową fontannę
Lublin has a new fountain
Wyniki będą za dwa tygodnie
the results will be in two weeks
Wilt mieszkał w Nowym Jorku
Wilt lived in New York
Wracamy za dwa tygodnie
We return in two weeks
będę w Nowym Yorku
I will be in New York
małpa
@
ukośnik
/
kropka
.
myślnik
-
podkreślenie
_
mój adres e-mailowy to
my email address is
Connie ma pięć lat
Connie is five
Lucy ma trzy lata
Lucy is three
jestem pół-Anglikiem, pół-Maltańczykiem
I'm half-English, half-Maltese
ładny dom
Nice house!
ma nowy dom
(he/she) has a new house
ma nowego iPhone'a
(he/she) has a new iPhone
Chelsea ma nowego trenera
Chelsea have a new coach
Mam przyjaciela w Warszawie
I have a friend (m) (p) in Warsaw
Mam przyjaciółkę w Warszawie
I have a friend (f,p) in Warsaw
Mam nową pracę
I have a new job
ona ma nowego chłopaka
she has a new boyfriend
mamy trudne zadanie
we have a difficult task
mamy trudne zadania
we have difficult tasks
Firma ma nowego właściciela
The company has a new owner
Firma ma nową siedzibę
The company has a new HQ
on ma nową fryzurę
he has a new hairstyle
Opole ma nowego biskupa
Opole has a new bishop
Płock ma nowego biskupa
Płock has a new bishop
ma bloga
(he/she) has a blog
mam nowego bloga
I have a new blog
Miasto ma nowego burmistrza
The city has a new mayor
Londyn ma nowego burmistrza
London has a new mayor
ona ma już nowego chłopaka
she already has a new boyfriend
Rihanna ma nowego chłopaka
Rihanna has a new boyfriend
Demi Moore ma nowego faceta
Demi Moore has a new guy
Australia ma nowego bohatera
Australia has a new hero
Jessica Alba ma nowego faceta
Jessica Alba has a new guy
Litwa ma nowego bohatera
Lithuania has a new hero
Arsenal ma nowego bramkarza
Arsenal have a new goalkeeper
Lyon ma nowego bramkarza
Lyon have a new goalkeeper
prezydent ma nowego doradcę
the president has a new advisor (m)
Baza ma nowego dowódcę
the base has a new commander
Wrocław ma nową bibliotekę
Wroclaw has a new library
WUM ma nową bibliotekę
WUM has a new library
ma nową bluzkę
(she) has a new blouse
Też ma nową bluzkę
(she) also has a new blouse
Budzę się o siódmej
I wake up at seven
Wstaję o siódmej
I get up at seven
wychodzę z domu o siódmej
I leave the house at seven
przychodzę do pracy o siódmej
I get to work at seven
Zaczynam pracę o siódmej
I start work at seven
Mam obiad o
I have lunch at
Kończę pracę o
I finish work at
Wracam do domu o
I get back home at
Idę spać o jedenastej
I go to sleep at eleven
około
roughly, approximately
Oglądałem film
I watched a film
przyszedłem wcześnie do pracy
I got to work early
to jest za wcześnie
it's too early
dlatego
for this reason
osobno
separately
chcę iść na grilla
I want to go to a barbecue
gdzie jest ten grill?
where is this barbecue?
pójdziemy z dziećmi
we will go with the children
nic nie bedę robić
I won't do anything
nic nie wiem
I don't know anything
Polska się zmienia
Poland is changing
otyłosc jest poważnym problemem w polsce
obesity is a serious problem in Poland
to nie jest łatwe
it's not easy
bo nie ma dżemu
childish answer to czemu?
Nie jestem bardzo zorganizowany
I'm not very organised
nasz hotel jest blisko dworca kolejowego
our hotel is near to the train station
nie mam zamiaru się z tobą kłocić
I have no intention of arguing with you about this
w sobotę muszę iść na uniwersytet
on Saturday I must go to university
nauczyłem się grać na gitarze
I learnt to play the guitar (completed)
uczyłem się grać na gitarze
I learnt/studied how to play the guitar (possibly not completed)
Nie mogę sobie pozwolić na nowe buty
I can't afford new shoes
Nie mogę sobie pozwolić na nowy telefon
I can't afford a new phone
Nie mogę sobie pozwolić na iphone'a
I can't afford an iphone
Nie mogę sobie na to pozwolić
I can't afford it
Nie mogę sobie pozwolić na zapłacić więcej
I can't afford to pay more
Nie mogę sobie pozwolić na opłaty
I can't afford the fees
Nie mogę sobie pozwolić na nowe ubrania
I can't afford new clothes
proszę przeczytać na głos liczby
please read the numbers out aloud
proszę dopasować liczby 1-19 do słów
please match the numbers 1-19 to the word
proszę szybko przeczytać tekst
please read the text quickly
a następnie
and then... (n)
proszę porównać swój rysunek z rysunkiem kolegi
please compare your drawing with your classmate's (m)
proszę porównać swój rysunek z rysunkiem koleżanki
please compare your drawing with your classmate's (f)
proszę porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegi
please compare your answers with your colleagues (m)
proszę porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami koleżanki
please compare your answers with your classmate's (f)
przekonamy się już za parę godzin
we'll find out in a couple of hours
przekonamy się już za kilka godzin
we'll find out in a few hours
przekonamy się już za dwa dni
we'll find out in two days
przekonamy się już za kilka dni
we'll find out in a few days
przekonamy się już za parę dni
we'll find out in a couple of days
przekonamy się już za kilka tygodni
we'll find out in a few weeks
przekonamy się już za dwa tygodnie
we'll find out in two weeks
przekonamy się już za kilka miesięcy
we'll find out in a few months
przekonamy się już za około dwóch tygodni
we'll find out in around two weeks
przekonamy się już za rok
we'll find out in a year
przekonamy się już za miesiąc
we'll find out in a month
przekonamy się już za tydzień
we'll find out in a week
Mam nowego ucznia
I have a new student (m)
Mam nową uczennicę
I have a new student (f)
bardzo się cieszę, że mamy nowego burmistrza
I'm very pleased that we have a new mayor
Mamy nowego członka rodziny
We have a new member of the family
Ma własnego bloga
(he/she) has (his/her) own blog
ma własnego doradcę
(he) has his own advisor
ma doradcę osobistego
(he) has a personal advisor
ma świetnego doradcę
(he) has a great (s) advisor
ma dobrego doradcę
(he) has a good advisor
ma złego doradcę
(he) has a bad advisor
ma wspaniałego doradcę
(he) has an amazing (w) advisor
ma francuskiego doradcę
(he) has a French advisor
Rzadko czytam gazety
I rarely read newspapers
Nigdy nie czytam gazet
I never read newspapers
Czasami czytam gazety
I sometimes read newspapers
Często czytam gazety
I often read newspapers
Mam dobrą pamięć
I have a good memory
Masz dobrą pamięć
You (ty) have a good memory
Czytałem książkę
I read a book (past)
Oglądałem program
I watched a (TV) program
nie zmarnowałem okazji do mówienia po polsku
I didn't waste the opportunity to speak Polish
najlepsza opcja!
that's the best option
Zadzwonię do Waldka
I'll call Waldek
Dowiem się jutro
I'll find out tomorrow
Lekcja trwa dwie godziny
The lesson lasts two hours
Lekcja trwa trzy godziny
The lesson lasts three hours
Lekcja trwa cztery godziny
The lesson lasts four hours
Lekcja trwa pięć godzin
The lesson lasts five hours
z drugiej strony
on the other hand
nic nie wiem
I don't know anything
nic nie wiem o sztuce
I don't know anything about art
nic nie wiem o sporcie
I don't know anything about sport
nic nie wiem o polityce
I don't know anything about politics
nic nie wiem o muzyce
I don't know anything about music
nic nie wiem o Polsce
I don't know anything about Poland
Mam plany z moim przyjacielem
I have plans with my friend (m) p.
Mam plany z dwojgiem przyjaciół
I have plans with two friends (p.)
Mam plany z kilkorgiem przyjacioł
I have plans with some friends (p.)
Ma plany ze swoim przyjacielem
(he) has plans with his friend (m)
Ma plany ze swoją przyjaciółką
(he/she) has plans with her friend (f)
nic się nie zmiena
nothing is changing
muszę odebrać dzieci
I have to pick up the kids
musi odebrać dzieci
(he/she) has to pick up the kids
nie ma dobrych pomysłów
(he/she) doesn't have good ideas
ma wpływ
(he/she) has influence
ma duży wpływ
(he/she) has a big influence
ma ogromny wpływ
(he/she) has a huge influence
może mieć wpływ na gospodarkę
it can have an influence on the economy
mam nadzieję, że pogoda dopisze
I hope the weather will be good
spotkaliśmy się w galerii
we met at the shopping centre (g)
idą spać
they go to sleep
baw się dobrze!
Enjoy yourself!
dobrej zabawy w Japonii!
have a good time in Japan
ma dwóch synów
(he) has two sons
lubię rozmawiać z Wojtkiem
I like to chat with Wojtek
lubię rozmawiać z Kacprem
I like to chat with Kacper
lubię rozmawiać z Magdą
I like to chat with Magda
jest gadatliwy
(he) is talkative / talks a lot
jest gadatliwa
(she) is talkative / talks a lot
jest rozmowny
(he) is talkative / chatty
jest rozmowna
(she) is talkative / chatty
to jest smieszne
it's funny (s)
to jest zabawne
it's funny (f)
czasami kończę pracę o szóstej
sometimes I finish work at six
czasami kończymy pracę o szóstej
sometimes we finish work at six
czasami kończy pracę o szóstej
sometimes (he/she) finishes work at six
moja lekcja zazwyczaj kończy się o szóstej
my class usually finishes at six
nauczyłem się grać na gitarze
I (successfully managed) to learn the guitar
uczyłem się grać na gitarze
I used to learn to play the guitar
Nie mogę sobie pozwolić na kupienie nowych ubrań
I can't afford to buy new clothes
Nie mogę sobie pozwolić na kupienie samochodu
I can't afford to buy a car
Nie mogę sobie pozwolić na kupienie telefonu
I can't afford to buy a phone
Nie mogę sobie pozwolić na wyjechanie na wakacje
I can't afford to go on holiday
podoba ci się?
do you like it?
podoba się panu?
do you like it (formal, m)?
podoba się pani?
do you like it (formal, f)?
podoba mi się
I like it
podoba mi się ten stól
I like this table
podoba mi się to krzesło
I like this chair
podoba mi się ta zabawka
I like this toy
Mam młodszą siostrę
I have a little sister
Wujek ma nową czapkę
Wujek has a new hat
Mam nową czapkę
I have a new hat
Marysia ma małego baranka
Mary has a little lamb
ma dużego bagażnika
(it) has a large boot
ma dużego doświadczenia
(he) has big/lots of experience
Miała dużego farta
(She) had huge luck
mieli dużego farta
(They) had big luck
Budynek ma nową elewację
The building has a new facade
on też ma małego synka
he also has a little boy/son
mamy dużego ogrodu
we have a big garden
X jest przerażającym doświadczeniem
X is a terrifying experience (d)
Przez kilka lat mieszkał w Rosji
For several years he lived in Russia
Przez długi czas mieszkał w Rosji
For a long time he lived in Russia
x jest przerażającym dowodem na
X is terrifying proof of..
x jest przerażającym faktem
X is a terrifying fact
X jest przerażającym koszmarem
X is a terrifying nightmare
Piekło jest przerażającym miejscem
Hell is a terrifying place
Ich świat musi być przerażającym miejscem
Their world must be a terrifying place
x jest przerażającym potworem
x is a terrifying monster
X może być przerażającym przeżyciem
X can be a terrifying experience (p)
X jest przerażającym przykładem
X is a terrifying example
x jest przerażającym symbolem
X is a terrifying symbol
x jest przerażającym stworzeniem
X is a terrifying creature
Był przerażającym wojownikiem
(he) was a terrifying warrior
x jest przerażającym zjawiskiem
x is a terrifying phenomenon
X jest przerażającą bronią
X is a terrifying weapon
X jest przerażającą chorobą
X is a terrifying disease
X jest przerażającą opowieścią o
X is a terrifying story about...
X jest przerażającą perspektywą
X is a terrifying prospect
x jest przerażającą rzeczą dla
x is a terrifying thing for
x jest przerażającą statystyką,
X is a terrifying statistic
x jest przerażającą wizją
X is a terrifying vision
X jest przerażającą zbrodnią
X is a terrifying crime
Kelnerzy są sympatyczni
The waiters are friendly
on jest najmłodszym biskupem na świecie
he's the youngest bishop in the world
on jest najmłodszym bramkarzem w drużynie
he's the youngest keeper in the team
Od dzieciństwa był samotnikiem
from childhood (he) was a loner
Od dzieciństwa był dziwnym chłopcem
From childhood (he) was a strange boy
Ten sceptycyzm jest uzasadniony
this scepticism is justified
Sceptycyzm jest mądry
Scepticism is wise
Od dzieciństwa był niezwykłym chłopcem
From childhood he was an unusual boy
on jest dziwnym człowiekiem
he's a strange man (c)
ten sceptycyzm jest konieczny
this scepticism is necessary
Od dzieciństwa był zdolnym dzieckiem
from childhood (he) was a talented (z) child
od dzieciństwa był bardzo energiczny
from childhood (he) was very energetic
Sceptycyzm jest dobrym podejściem
Scepticism is a good approach
Sceptycyzm jest bardzo dobry
Scepticism is very good
Nie jest dobrym podejściem
(It)'s not a good approach
sceptycyzm jest dla mnie naturalny
scepticism is for me natural
miłego weekendu
have a good weekend
od dzieciństwa był idealistą
from childhood (he) was an idealist
mogłem spotkać się z ludźmi z innych krajów
I could meet (with) people from different countries
jaka jest różnica wieku pomiędzy tobą i twoją siostrą?
what is the age difference between you and your sister?
jaka jest różnica wieku pomiędzy tobą i twoim bratem?
what is the age difference between you and your brother?
jaka jest różnica wieku pomiędzy twoją mamą i twoim tatą?
what is the age difference between your mum and dad?
jaka jest różnica wieku pomiędzy tobą i twoją żoną?
what is the age difference between you and your wife?
jaka jest różnica wieku pomiędzy twoim bratem i twoją siostrą?
what is the age difference between your brother and your sister?
zapomniałem, co robiłem w poprzedni weekend
I've forgotten what I did last weekend
spędziłem jedną noc w Warszawie
I spent one night in Warsaw
spędził jedną noc w Londynie
(he) spent one night in London
spędziła jedną noc w Berlinie
(she) spent one night in Berlin
spędziliśmy dwie noce w Berlinie
we spent two nights in Berlin
spędziliśmy dwie noce w Poznaniu
we spent two nights in Poznan
Spędziliśmy dwie noce w Budapeszcie
we spent two nights in Budapest
Spędzilem trzy noce w Monachium
I spent three nights in Munich
Spędziliśmy trzy noce w Paryżu
we spent three nights in Paris
Spędziliśmy cztery noce w Giżycku
we spent four nights in Gizycko
spędziły pięć nocy w Madrycie
(they) spent (f) five nights in Madrid
spędzili pięć nocy w Londynie
(they) spent (m) five nights in London
spędziłem sześć nocy w Moskwie
I spent six nights in Moscow
spędziła dziesięć dni w Rosji
(she) spent ten days in Russia
spędziliśmy prawie dwa tygodnie w Polsce
we spent nearly two weeks in Poland
spędziliśmy weekend w Warszawie
we spent the weekend in Warsaw
spędziłem dziewięć miesięcy w Argentynie
I spent nine months in Argentina
spędziliśmy prawie rok w Buenos Aires
we spent nearly a year in Buenos Aires
spędziłem rok w Japonii
I spent a year in Japan
spędził dwa lata w Londynie
(he) spent two years in London
Mam jedną lekcję
I have one lesson
Mam dwie lekcje
I have two lessons
Mam trzy lekcje
I have three lessons
Mam cztery lekcje
I have four lessons
Mam pięć lekcji
I have five lessons
Mam sześć lekcji
I have six lessons
Mam trzydzieści lat
I'm thirty
ma rok
(he)'s one
ma dwa lata
(he)'s two
ma trzy lata
(he)'s three
ma cztery lata
(he/she)'s four
ma pięć lat
(he)'s five
ona jest studentką prawą
she's a law student
Mam nowy numer telefonu
I have a new phone number
Czy masz nowy numer telefonu?
Do you have a new phone number?
Ma saksofon
(he/she) has a saxophone
ma gitarę
(he/she) has a guitar
ma kota
(he/she) has a cat
czy masz kota?
do you have a cat?
czy masz psa?
do you have a dog?
ma psa
(he/she) has a dog
ma męża
(she) has a husband
czy masz męża?
do you have a husband?
jadę do Polski w przyszłym tygodniu
I'm going to Poland next week
jadę do Niemiec w przyszłym tygodniu
I'm going to Germany next week
kosiarka była?
had a haircut?
Moi rodzice zostają z nami dzisiaj wieczorem
my parents are staying with us tonight
Mój kuzyn zostaje z nami dzisiaj wieczorem
My cousin (m) is staying with us tonight
Nasi polscy przyjaciele zostają z nami dzisiaj wieczorem
Our Polish friends (p) are staying with us tonight
Nasi polscy znajomi zostają z nami dzisiaj wieczorem
Our Polish friends (z) are staying with us tonight
Nasi polscy koledzy zostają z nami dzisiaj wieczorem
Our Polish colleagues are staying with us tonight
Kupiłem kilka książek
I bought some books
Kupiłem kilka książek w Nowym Jorku
I bought some books in New York
Kupiłeś kilka książek?
Did you buy (m) some books?
Kupił kilka książek
(he) bought some books
Kupiła kilka książek
(she) bought some books
Sprzedałem kilka książek
I sold some books
On sprzedał kilka książek
He sold some books
Ona sprzedała kilka książek
She sold some books
Pożyczyłem kilka książek
I borrowed some books
Wojtek kupił mi książkę
Wojtek bought me a book
Wojtek kupił mi kilka książek
Wojtek bought me some books
Wyrzuciłem kilka książek
I threw out some books
Wyruciłem trochę książek
I threw out a few books
O tej porze roku miasto jest puste
At this time of year the city is empty
O tej porze roku studentów tu nie ma
At this time of year the students are not here
O tej porze roku pogoda jest bardzo zmienna
At this time of year the weather is very changeable
Niestety alarm nie zadziałał
unfortunately the alarm didn't work
System alarmowy nie zadziałał
The alarm system didn't work
automat nie zadziałał
the machine (a) didn't work
atak nie zadziałał
the attack (a) didn't work
Płakałem wiele razy
I cried many times
Płakała wiele razy
(she) cried many times
Płakał wiele razy
(he) cried many times
bezpiecznik nie zadziałał
the fuse didn't work
Muszę pomyśleć
I must think
nie może znaleźć mojego domu
(he/he) can't find my home
nie mógłem znaleźć mojego telefonu
I couldn't find my phone
Muszę poszukać mojego paszportu
I must look for my pasport
policjanci odebrali mu broń.
the police confiscated his weapon
radio jest bardzo ciche
the radio is very quiet
radio jest bardzo czułe
the radio is very sensitive
Radio jest bardzo dobre
the radio is very good
Radio jest bardzo łatwe w obsłudze
the radio is very easy to use
Radio jest bardzo popularne
Radio is very popular
Radio jest bardzo pomocne w trasie
Radio is very helpful on the road
Radio jest bardzo praktyczne
Radio is very practical
radio jest bardzo potrzebne
Radio is very necessary
Projekt ma bezpośredni wpływ na gospodarkę
the project has a direct influence on the economy
ma decydujący wpływ na gospodarkę
(it) has a decisive influence on the economy
ma destrukcyjny wpływ na gospodarkę
(it) has a destructive influence on the economy
ma dobroczynny wpływ na gospodarkę
(it) has a beneficial influence on the economy
ma destrukcyjny wpływ na jakość życia
(it) has a destructive influence on the quality of life
ma destrukcyjny wpływ na nasz mózg
(it) has a destructive influence on our brain
ma istotny wpływ na gospodarkę
(it) has a significant influence on the economy
cukier ma bezpośredni wpływ na nasz mózg
sugar has a direct influence on our brain
Ma negatywny wpływ na nasz mózg
(it) has a negative influence on our brain
ma pozytywny wpływ na nasz mózg
(it) has a positive impact on our brain
ma bezpośredni wpływ na jakość życia
(it) has a direct influence on the quality of life
ma zbawienny wpływ na nasz mózg
(it) has a beneficial (z) influence on our brain
ma istotny wpływ na jakość życia
(it) has a significant influence on quality of life
ma ogromny wpływ na gospodarkę
(it) has a huge influence on the economy
mają ogromny wpływ na jakość życia
(they) have a huge influence on quality of life
Wszystko to będzie miało pozytywny wpływ na jakość życia
All this will have a positive influence on quality of life
Krzesło jest bardzo lekkie
the chair is very light
Moje auto jest bardzo lekkie
My car (a) is very light
Drewno balsa jest bardzo lekkie
Balsa wood is very light
krzesło jest wygodne
the chair is comfortable
Ciasto jest bardzo lekkie
the cake is very light
Jedno krzesło jest wolne
One chair is free
Nowe krzesło jest trwałe i piękne
The new chair is durable and beautiful
Ciasto jest bardzo aromatyczne
The cake is very aromatic/flavourful
Ciasto jest bardzo cienkie
The cake is very thin
ciasto jest bardzo czekoladowe
the cake is very chocolatey?
Obuwie jest bardzo lekkie i wygodne
the shoes/footwear are very light and comfortable
Ciasto jest bardzo delikatne
the cake is very delicate
Pióro jest bardzo lekkie
The feather is very light
Ciasto jest bardzo dobre
the cake is very good
urządzenie jest bardzo lekkie
the device is very light
Ciasto jest bardzo łatwe do zrobienia
The cake is very easy to make
Ciasto jest bardzo miękkie
the cake is very soft
Urządzenie jest bardzo bezpieczne
the device is very safe
Ciasto jest bardzo proste w przygotowaniu
the cake is very simple to prepare
Urządzenie jest bardzo ciche
The device is very quiet
Ciasto jest bardzo proste w wykonaniu
The cake is very simple to make
ciasto jest bardzo puszyste
the cake/dough is very fluffy
Urządzenie jest bardzo ciężkie
the device is very heavy
urządzenie jest bardzo cienkie
the device is very thin
urządzenie jest bardzo czułe
the device is very sensitive
Ciasto jest bardzo słodkie
the cake is very sweet
Ciasto jest bardzo pyszne
the cake is very delicious
urządzenie jest bardzo dokładne
the device is very accurate
Ciasto jest bardzo smaczne
the cake is very tasty
urządzenie jest bardzo drogie
the device is very expensive
Ciasto jest bardzo wilgotne
the cake is very moist
urządzenie jest bardzo ekonomiczne
the device is very economical
Broń jest bardzo lekka
the weapon is very light
drabina jest bardzo lekka
the ladder is very light
Konsystencja jest bardzo lekka
the consistency is very light
Wszystko jest bardzo wygodne
everything is very comfortable
Rama jest bardzo lekka
the frame is very light
Plecak jest bardzo lekki i wygodny
the backpack is very light and comfortable
Pojazd jest bardzo lekki
the vehicle is very light
on ma sześć lat
he's six
on ma siedem lat
he's seven
on ma osiem lat
he's eight
ona ma dziesięć lat
she's ten
ona ma dziewięć lat
she's nine
Muszę zrobić później kilka rzeczy
I have to do a few things later
Muszę zrobić później parę rzeczy
I have to do a couple of things later
on jest adoptowany
he's adopted
ona jest adoptowana
she's adopted
To świetny sposób na spędzenie czasu z rodziną
it's a great (s) way to spend time with family
To doskonały sposób na spędzenie czasu z rodziną
it's a great (d) way to spend time with family
to jest doskonałym źródłem informacji
it's a great (d) source of information
spotkajmy się więc w przyszłym tygodniu
so let's meet next week (making a suggestion)
Muszę poszukać mojego paszportu
I must look for my passport
Muszę skończyć ten esej przed niedzielą
I must finish this essay before Sunday
Muszę skończyć ten raport przed niedzielą
I must finish this report before Sunday
Muszę z nim porozmawiać przed niedzielą
I must speak to him before Sunday
Muszę z nią porozmawiać przed niedzielą
I must speak to her before Sunday
Muszę porozmawiać z nimi przed niedzielą
I must speak to them before Sunday
Bezradność jest przytłaczająca
The helplessness is overwhelming
Ilość informacji była przytłaczająca
The amount of information was overwhelming
Niestety cena jest przytłaczająca
unfortunately the price is overwhelming
Niestety te ceny są przytłaczające
unfortunately these prices are overwhelming
on ma brata
he has a brother
on ma siostrę
he has a sister
ona ma chłopaka
she has a boyfriend
on ma dziewczynę
he has a girlfriend
miał córkę
(he) had a daughter
miał córkę w Niemczech
he had a daughter in Germant
On ma córkę , która ma na imię Agatka
he has a daughter, whose name is Agatka
ma nową pracę
(he/she) has a new job
nie ma telewizora
there is no television
nie mam telewizora
I don't have a tv
Każdy chciał mieć telewizor
Everyone wanted to have a tv
masz telewizor?
do you have a tv? (ty)
ma świetną pracę
(he/she) has a great (s) job
on nie miał pracy
he didn't have a job
on nie ma pracy
he doesn't have a job
Na szczęście mam dobry komputer
fortunately I have a good computer
chciałbym mieć lepszy komputer
I would like to have a better computer
Ma starszego brata
(he) has an older brother
Robert ma młodszego brata
Robert has a younger brother
mamy firmę
we have a company
mam dużą rodzinę
I have a big family
Miał małą rodzinę
(he) had a small family
on ma nowy samochod
he has a new car (s)
Masz małe dziecko
You have a small child
nasi hiszpańscy przyjaciele zostają z nami dzisiaj wieczorem
our Spanish friends (p) are staying with us tonight
nasi hiszpańscy znajomi zostają z nami dzisiaj wieczorem
our Spanish friends (z) are staying with us tonight
Mój hiszpański kolega zostaje z nami dzisiaj wieczorem
My Spanish colleague (masc) is staying with us tonight
Mój hiszpański przyjaciel zostaje z nami dzisiaj wieczorem
My Spanish friend (p)(masc) is staying with us tonight
Mój hiszpański znajomy zostaje z nami dzisiaj wieczorem
My Spanish friend (z)(masc) is staying with us tonight
pieniądze nie dają szczęścia
money doesn't buy happiness
Wróciliśmy do Warszawy
We returned to Warsaw
Moskwa jest bardzo drogim miastem
Moscow is a very expensive city
Moskwa jest bardzo dużym miastem
Moscow is a very large city
wrócił do Warszawy
(he) returned to Warsaw
wróciła do Warszawy
(she) returned to Warsaw
jadę do Warszawy
I'm going to Warsaw
W weekend Moskwa jest bardzo zatłoczona
At the weekend Moscow is very crowded
Komunikacja miejska jest bardzo zatłoczona
The public transport is very crowded
Hubert Seipel jest dokumentalistą
Hubert Seipel is a documentary film maker
Moja hiszpańska koleżanka zostaje z nami dzisiaj wieczorem
My Spanish colleague (f) is staying with us this evening
Moja hiszpańska przyjaciółka zostaje z nami dzisiaj wieczorem
My Spanish friend (f,p) is staying with us this evening
Moja hiszpańska znajoma zostaje z nami dzisiaj wieczorem
My Spanish friend (f,z) is staying with us this evening
nie mogłem znaleźć adresu
I couldn't find the address
nie mogłem znaleźć adresu
I couldn't find the address
nie mogę znaleźć adresu mailowego
I can't find the email address
nie mogli znaleźć adwokata
(they) couldn't find a lawyer
nie mogą znależć adwokata
(they) can't find a lawyer
nie mogą znaleźć aktora
(they) can't find an actor
nie może znaleźc aktualnej ceny
(he) can't find current prices
nie może znaleźć aktualnych danych
(he) can't find up-to-date data
nie mogłem znaleźć bankomatu
I couldn't find an ATM
nie mógł znaleźć banku
(he) couldn't find a bank
nie mogłem znaleźć cennika
I couldn't find a pricelist
nie mogę znaleźć adresu
I can't find the address
Wywiad był bardzo ciekawy
The interview was very interesting (c)
Wywiad był bardzo fajny
The interview was very good/cool
Wywiad był bardzo krótki
The interview was very short
Wywiad był bardzo obszerny
The interview was very comprehensive
Wywiad był bardzo długi
The interview was very long
Wywiad był bardzo pomocny
The interview was very helpful
Wywiad był bardzo pouczający
The interview was very informative
Wywiad był bardzo przyjemny
The interview was very enjoyable
Wywiad był bardzo na luzie
The interview was very laid-back
Wywiad był bardzo szczery
The interview was very transparent
Wywiad był bardzo ważny
The interview was very important
Wywiad był bardzo wyważony
The interview was very balanced
Niekoniecznie
not necessarily
Wstałem o siódmej
I got up at seven
Wstałem dziesięć po siódmej
I got up at ten past seven
Wstałem dziesięć po siódmej
I got up at ten past seven
Wstałem kwadrans po siódmej
I got up at quarter (k) past seven
Wstałem o w pół do ósmej
I got up at half past seven
Wstałem za piętnaście ósma
I got up at quarter (15) to eight
Wstałem za kwadrans ósma
I got up at quarter (k) to eight
Wstałem za dziesięć ósma
I got up at ten to eight
O której godzinie wstajesz?
What time do you get up?
O której godzinie wstałeś?
What time did you get up?
O której godzinie wstaje?
What time does (he) get up?
Wstaję o siódmej
I get up at seven
Wstał o siódmej
(he) got up at seven
Wstała o siódmej
(she) got up at seven
Wstajemy o ósmej
We get up at eight
Wstaliśmy o ósmej
We got up at eight
Pospałem sobie
I had a lie-in
Obudziłem się późno
I woke up late
obudziłem się wcześnie
I woke up early
Obudziłem się później niż zwykle
I woke up later than normal
Obudziłem się wcześniej niż zwykle
I woke up earlier than normal
Zaspałem
I overslept
Moje radio jest stare, więc się psuło
My radio is old so it had a problem
Jesteśmy w trasie
We're on the road
Alex i Lucy są w trasie
Alex and Lucy are on the road
Brama jest łatwa w obsłudze
The gate is easy to use
Aplikacja jest łatwa w obsłudze
The application is easy to use
drukarka jest łatwa w obsłudze
The printer is easy to use
Strona internetowa jest łatwa w obsłudze
The web page is easy to use
Lodówka jest łatwa w obsłudze
The fridge is easy to use
Maszyna jest łatwa w obsłudze
The machine (m) is easy to use
Nasza strona jest łatwa w obsłudze
Our page is easy to use
wychodzę z autobusu
I get off the bus
Wysiadłem z autobusu
I got off the bus
wychodzę z banku
I leave the bank
wyszedłem z banku
I left the bank
za kilka dni wybieram się do Warszawy
in a few days I'm going (w) to Warsaw
Jeśli wybierasz się do Warszawy, ....
if you go (w) to Warsaw
wybierają się do Warszawy
(they) are going to Warsaw
dodatkowo
additionally
nie można kupić szczęścia.
you can't buy happiness
pieniądze to nie wszystko
money isn't everything
Komunikacja miejska jest bardzo zatłoczona
The public transport is very crowded
Ulica jest bardzo zatłoczona
The road is very crowded
Plaża jest bardzo zatłoczona
The beach is very crowded
Przed trzema laty
three years ago
nakręcił film
he made a film
nakręcił film o rosyjskim prezydencie
he made a film about the Russian president
W tym roku opublikował jego biografię
This year he published his biography
Co Putin chce osiągnąć?
What does Putin want to achieve?
Jest wiele rzeczy, które chciałabym osiągnąć.
There are many things which I'd like to achieve
Co chcesz osiągnąć?
What do you want to achieve?
Putin jest fanem stabilności
Putin is a fan of stability
Jestem fanem Arsenalu
I'm a fan of Arsenal
I jego strategia się sprawdza?
And is his strategy working?
ma wiele wdzięku
(he) has a lot of charm
on jest bezpośredni
he's direct
mówi po niemiecku
(he) speaks German
radziliśmy sobie bez tłumacza
we coped without a translator
Putin śmiał się, a potem powiedział, że
Putin smiled and then he said that
Trudno jest nam pojąć, że...
We find it difficult to believe that...
nie opowiada mi o wszystkim
(he) doesn't tell me everything
Nie mam pojęcia.
I have no idea
Sport jest dla Putina bardzo ważny
Sport is very important for Putin
Jeszcze go nie nauczyłam jeść kapusty czy ogórków kiszonych.
I've still not taught him to eat cabbage or pickled onions
Jest sporo cudownych miejsc
There are plenty of nice places
nie chciałem pisać tej książki
I didn't want to write this book
Pisanie to wcale nie jest łatwa praca
Writing is not an easy job
kuchnia włoska jest łatwa i szybka
Italian cooking is easy and quick
To jest bardzo kusząca wizja
It's a very tempting vision
moim marzeniem jest
my dream is to..
moim marzeniem jest odwiedzić Peru
my dream is to visit Peru
Thor jest aroganckim wojownikiem
Thor is an arrogant warrior/fighter
Mieszkali naprzeciwko dworca kolejowego
(They) lived opposite the train station
był odważnym wojownikiem
(he) was a brave (o) fighter / warrior
Facet jest wojownikiem
The guy is a figher / warrior
On jest niebezpiecznym zboczeńcem
He's a dangerous pervert
jest bezdusznym potworem
(he) is a heartless monster
jest bezlitosnym potworem
(he) is a ruthless monster
Nie jestem ciasteczkowym potworem
I'm not the cookie monster
o pierwszej
at one
o drugiej
at two
o trzeciej
at three
o czwartiej
at four
o piątej
at five
o szóstej
at six
o siódmej
at seven
o ósmej
at eight
o dziewiątej
at nine
o dziesiątej
at ten
o jedenastej
at eleven
o dwunastej
at twelve
o wpół do pierwszej
at half twelve
o wpół do drugiej
at half one
o wpół do trzeciej
at half two
o wpół do czwartiej
at half three
o wpół do piątej
at half four
o wpół do szóstej
at half past five
o wpół do siódmej
at half six
o wpół do ósmej
at half seven
o wpół do dziewiątej
at half eight
o wpół do dziesiątej
at half nine
o wpół do jedenastej
at half ten
o wpół do dwunastej
at half eleven
Ciastka są bardzo proste w wykonaniu
The cookies are very simple to make
Danie jest bardzo proste w wykonaniu
The dish is very simple to make
Mamy w klasie nową uczennicę .
We have in class a new student (f)
Dzieci, poznajcie naszą nową uczennicę , Jane
Children, meet our new student, Jane
Poszukaj mojego postu na ten temat
Look for my post on this topic
Miałem uczennicę, która
I had a student (f), who...
Zapytaj mnie za kilka miesięcy
ask me in a few months
Muszę poszukać mojego konia
I must look for my horse
Każdego roku w piątek przed Niedzielą Palmową
Every year on the Friday before Palm Sunday
Dzisiaj powietrze jest wilgotne
Today the air is humid / moist
nie lubi Francji
(he/she) doesn't like France
gleba jest wilgotna
the soil is wet / moist
ziemia jest wilgotna
the earth/ground is wet / moist
powierzchnia jest wilgotna
the surface is wet / moist
ściana jest wilgotna
The wall is wet / moist
bo nie lubię Francji
because I don't like France
Kto nie lubi Francji?
Who doesn't like France?
Film trwa dwie godziny
The film lasts two hours
podróż trwa dwie godziny
the trip takes two hours
Lot trwa dwie godziny
The flight takes two hours
ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drodz
(it) has a direct impact on road safety
ma bezpośredni związek z jakością wody pitnej
(it) has a direct relationship with the quality of drinking water
ma bezpośredni wpływ na jakość wody
(it) has a direct impact on water quality
ma bezpośredni wpływ na jakość naszego życia seksualnego
(it) has a direct impact on the quality of our sex life
ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie
(it) has a direct impact on our health
ma bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie
(it) has a direct impact on our mood
Urządzenie jest łatwe w obsłudze i bardzo ekonomiczne
The device is easy to use and very economical
Program jest łatwy w obsłudze
The program is easy to use
Aplikacja jest łatwa w obsłudze
The application is easy to use