Level 2 Level 4
Level 3

Level 3


216 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Mój poziom języka polskiego jest niski
My level in Polish is low
Znam podstawy polskiego
I have basic Polish
Mam podstawowy poziom
I have a low level
Jestem komunikatywny w polskim
I have conversational Polish
Mogę prowadzić rozmowę w języku polskim
I can hold a conversation in Polish
Mogę prowadzić podstawową rozmowę w języku polskim
I can hold a basic conversation in Polish
Jest to trudne, ale myślę, że robię postępy
It's difficult but I think I'm making progress
Robię powolne postępy
I'm making slow progress
Robię szybkie postępy
I'm making quick progress
Robię stałe postępy
I'm making steady progress
no to już pójdę
so I'd better be off
mówiła w radiu
(she) said on the radio
mówił w radiu
(he) said on the radio
mówiłem w radiu
I said on the radio
W ciągu ostatniego miesiąca
within the last month
Przeszkadza nam, że...
It bothers us that
dyskusja była szczera i otwarta
The discussion was frank and open
Premier przedstawiła pewne plany na przyszłość
The PM (fem) presented some plans for the future
Jest w związku z żonatym mężczyzną
(he/she) is in a relationship with a married man
Na początku bałem się trochę
at the beginning I was afraid a little
Na początku bał się trochę
At the beginning (he) was afraid a little
Na początku bała się trochę
at the beginning (she) was afraid a little
Na początku bałeś się trochę
at the beginning you (m) were afraid a little
Na początku bałaś się trochę
at the beginning you (f) were afraid a little
Na początku baliśmy się trochę
at the beginning we were afraid a little
na początku bali się trochę
at the beginning they were afraid a little (m)
na początku baly się trochę
at the beginning they were afraid a little (f)
Było cudownie
(it) was wonderful (c)
Mieliśmy wiele trudnych sytuacji
we had many difficult situations
Nie wiem, co dalej
I don't what to do next
Będziesz samotna i upokorzona
You will be alone and humiliated
byłam z żonatym mężczyzną przez cztery lata
I was (f) with a married man for four years
zakochałem się
I fell in love
zakochałeś się
you (m) fell in love
zakochałaś się
you (f) fell in love
zakochał się
he fell in love
zakochała się
she fell in love
zakochali się
they fell in love (m,mf)
zakochały się
they fell in love (f)
Był mężczyzną mojego życia.
he was the man of my life
Była kobietą mojego życia.
she was the woman of my life
Był mężczyzną jej życia.
he was the man of her life
Była kobietą jego życia.
she was the woman of his life
Jestem w związku od dwóch lat
I've been in a relationship for two years
Jestem w związku od trzech lat
I've been in a relationship for three years
Jestem w związku od czterech lat
I've been in a relationship for four years
Jestem w związku od pięciu lat
I've been in a relationship for five years
Jestem w związku od sześciu lat
I've been in a relationship for six years
Jestem w związku od siedmiu lat
I've been in a relationship for seven years
Jestem w związku od ośmiu lat
I've been in a relationship for eight years
Jestem w związku od dziewięciu lat
I've been in a relationship for nine years
Jestem w związku od dziesięciu lat
I've been in a relationship for ten years
Dlaczego mężczyźni unikają seksu oralnego ?
Why do men avoid oral sex?
mieliśmy wiele rozmów na ten temat
we had many conversations on this topic
Powiem krótko i treściwie: IDIOTA!!!
I will be brief and succint: IDIOT!
Daj sobie trochę czasu
Give yourself a little time
Oboje kochają dzieci
They both love children
No i najważniejsze, nie załamuj się!
And most importantly, do not despair
Odchudzanie wcale nie jest proste
Losing weight is not in any way easy
To jest książka o miłości
It is a book about love
Nie mogłem znaleźć mojego paszportu
I couldn't find my passport
Nie mogłem znaleźć mojego hotelu
I couldn't find my hotel
Nie mogłem znaleźć mojego portfela
I couldn't find my wallet
Nie mogłem znaleźć moich kluczyków
I couldn't find my keys
Nie mogłem znaleźć mojego prawa jazdy
I couldn't find my driving licence
Nie mogę znaleźć mojego paszportu
I can't find my passport
Nie mogę znaleźć mojego hotelu
I can't find my hotel
Nie mogę znaleźć mojego portfela
I can't find my wallet
Nie mogę znaleźć moich kluczyków
I can't find my keys
Nie mogę znaleźć mojego prawa jazdy
I can't find my driving licence
muszę się przesiąść na inny pociąg
I have to change trains
od drzwi do drzwi
from door to door
tak samo
the same
zależy o ktorej godzinie
it depends on what time
Szukałem w Internecie
I searched online
język jest bardzo potoczny
the language jest very colloquial
nie ma sensu
it doesn't make sense
kiedy mam czas
when I have time
zazwyczaj
usually (z)
ma dwie córki
(he/she) has two daughters
jaki jest jego poziom?
what is his level?
jaki jest jej poziom?
what is her level?
nie jest używane
it's not used
okropna muzyka
awful music
ściągnąć
to download
często ściąga filmy
(he) often downloads films
Ściągnąłem dużo muzyki
I downloaded a lot of music
Ściągnąłem dużo filmów
I downloaded a lot of films
bardzo bym chciał, ale nie mogę
I would love to but I can't
to co robisz?
so what do you do?
zmywam naczynia
I do the dishes
zazwyczaj po pracy
usually after work
mało kto
hardly anyone
w tym tygodniu
this week
w przyszlym tygodniu
next week
nie wiem, czy pamiątasz, ale....
I don't know if you remember but...
bo mi się nie chce
because I don't want to / can't be bothered
pożyjemy zobaczymy
we'll see
muszę przygotować aplikację
I have to prepare the application
nie wiem, czy mi się chce iść do kina
I don't know if I can be bothered / want to
nie widziałem jeszcze
I haven't seen it yet
każdy głos jest tak samo ważny
every vote is just as important
odpoczynek jest tak samo ważny jak trening
rest is just as important as training
odpoczynek jest tak samo ważny jak praca
rest is just as important as work
Każdy klient jest tak samo ważny
Every customers is just as important
Wyjął z kieszeni nóż
he pulled a knife out of his pocket
Wyjąła z kieszeni nóż
She pulled a knife out of his pocket
wyjął z buta nóż
he pulled a knife out of his shoe
wyjął z plecaczka nóż
he pulled a knife out his (small) backpack
wyjął z kieszeni telefon
he took his phone out of his pocket
wyjął z kurtki telefon
he took his phone out of his jacket
wyjął z kieszeni portfel
he took his wallet out of his jacket
Wyjął z plecaka kawałek mięsa
he took a piece of meat out of his backpack
Wyjął z kieszeni chusteczkę
he took a handkerchief out of this pocket
chcę obejrzeć film
I want to watch a film
Chcę obejrzeć komedię
I want to watch a comedy
Chcę oglądać film o miłości
I want to watch a romantic film
Chcemy obejrzeć horror
We want to watch a horror film
Mam przyjaciółkę we Wrocławiu
I have a friend (fem,p) in Warsaw
Mam przyjaciółkę w Londynie
I have a friend (fem, p) in London
Chcemy obejrzeć komedię romantyczną
we want to watch a romantic comedy
Chcę obejrzeć film akcji
I want to watch an action film
Chcę obejrzeć dramat
I want to watch a drama
Chcę obejrzeć hiszpański film
I want to watch a Spanish film
Chcę obejrzeć polski film
I want to watch a Polish film
Chcę obejrzeć francuski film
I want to watch a French film
Chcę obejrzeć film w języku hiszpańskim
I want to watch a film in Spanish (lang)
Chcę obejrzeć film w języku francuskim
I want to watch a film in French (lang)
Chcę obejrzeć film zagraniczny
I want to watch a foreign film
Czy chcecie obejrzeć film?
do you (plural) want to watch a film?
Chcą obejrzeć polski film
They want to watch a Polish film
Chciałem obejrzeć hiszpanski film
I wanted to watch a Spanish film
Chciał obejrzeć hiszpanski film
He wanted to watch a Spanish film
Chciała obejrzeć hiszpanski film
She wanted to watch a Spanish film
chcieliśmy obejrzeć zagraniczny
we wanted to watch a foreign film
chcieli obejrzeć film akcji
they (m) wanted to watch an action film
chciały obejrzeć film
they (f) wanted to watch a film
O której godzinie się spotkamy?
What time are we meeting?
O której godzinie jest film?
What time is the film?
O której godzinie zaczyna się lekcja?
What time does the lesson start?
O której godzinie odjeżdża pociąg do....
What time is the train to ... ?
O której godzinie przylatuje twój samolot?
What time does your plane arrive?
od której do której jest lekcja?
From when to when is the lesson?
od której do której jest przerwa?
from when to when is the break?
od której do której jest mecz?
from when to when is the match?
od której do której jest film?
from when to when is the film?
lekcja jest od dziesiątej do trzynastej
the lesson is from ten to one
przerwa jest od dziesiątej do wpół do jedenastej
the break is from ten to half twelve
Jak długi jest film?
how long is the film?
Jak długa jest przerwa?
How long is the break?
Jak długa jest lekcja?
How long is the lesson?
Jak długi jest lot?
How long is the flight?
spałem od jedenastej do ósmej
I slept from eleven to eight
spał od dziesiątej do siódmej
he slept from ten to seven
spała od wpół do jedenastej do ósmej
she slept from half ten to eight
spaliśmy od wpół do jedenastej do ósmej
we slept from half ten to eight
spali od dziesiątej do siódmej
they (m) slept from ten to seven
spały od dziesiątej do siódmej
they (f) slept from ten to seven
mój autobus odjeżdża o godzinę wcześniej niż zakładałem
my bus leaves earlier than I expected
w poniedziałek mam lekcję o dziewiątej
on Monday I have a lesson at nine
we wtorek chodzę na spacer o piątej
on Tuesday I go for a walk at five
w środę mam lekcję o dziewiątej
on Wednesday I have a lesson at nine
w czwartek mam lekcję o szóstej
on Thursday I have a lesson at seven
w piątek pracuję w Newbury
on Friday I work in Newbury
proszę przeczytać notatki
please read the notes
Budzę się o siódmej
I wake up at seven
Obudziłem się o siódmej
I woke up at seven
Przyjechałem o siódmej
I arrived at seven
Zacząłem pracę o siódmej
I started work at seven
Zaczynam pracę o siódmej
I start work at seven
Wyszedłem z domu o siódmej
I left the house at seven
Wyszedłem z pracy o siódmej
I left work at seven
Nasz pociąg odjeżdża o siódmej
Our train leaves at seven
Nasz autobus odjeżdża o siódmej
Our bus leaves at seven
O której zwykle wstajesz?
What time do you (ty) normally get up?
O której pan zwykle wstaje?
What time do you normally (m) get up?
O której pani zwykle wstaje?
What time do you normally (f) get up?
Zwykle robię zakupy po pracy
I normally go shopping after work
Zwykle robię zakupy przed pracą
I normally go shopping before work
Zwykle robię zakupy w soboty
I normally go shopping on Saturdays
Zwykle robię zakupy w niedziele
I normally go shopping on Sundays
w poniedziałki
on Mondays
we wtorki
on Tuesdays
w środy
on Wednesdays
w czwartki
on Thursdays
w piątki
on Fridays
Zamawiamy artykuły spożywcze z dostawą do domu
We get our groceries delivered
Zamawiamy nasze zakupy on-line
We order our groceries online
"Pracowałem trzy noce w tygodniu"
I worked three nights a week
wypowiedź jest wyważona
the statement is balanced
książka jest pouczająca
the book is informative
książka jest pouczająca nie tylko dla dzieci
the book is informative, not only for kids
Nasza propozycja jest wyważona
our proposal is very balanced
Jak widzisz, mój tekst jest wyważony
as you can see, my text is balanced
Ogólnie cały artykuł jest bardzo wyważony i obiektywny
overall the whole article is very balanced and objective
Ogólnie artykuł jest bardzo wyważony
overall the article is very balanced
tekst jest bardzo wyważony
the text is very balanced
wyjął z plecaka dwie koperty
he took two envelopes out of his backpack
wyjął z plecaka linę
he took a rope out of his backpack
wyjął z plecaka kawałek chleba
he took a piece of bread out of his backpack
wyjął z plecaka butelkę piwa
he took a bottle of beer out of his backpack
wyjął z plecaka zeszyt
he took a notebook out of his backpack
Jesteśmy małżeństwem już dwa lata
we've been married for two years
Nie mogłem znaleźć mojego paszportu
I couldn't find my passport
Nie mogłem znaleźć mojego hotelu
I couldn't find my hotel
Nie mogłem znaleźć mojego portfela
I couldn't find my wallet
Nie mogłem znaleźć moich kluczyków
I couldn't find my keys
Nie mogłem znaleźć mojego prawa jazdy
I couldn't find my driving license
Nie mogę znaleźć mojego paszportu
I can't find my passport
Nie mogę znaleźć mojego hotelu
I can't find my hotel
Nie mogę znaleźć mojego portfela
I can't find my wallet
Nie mogę znaleźć moich kluczyków
I can't find my keys
Nie mogę znaleźć mojego prawa jazdy
I can't find my driving license
Uczę ich przez dziesięć miesięcy
I've been teaching them for ten months
trzeba kwiaty podlać
we must water the plants (it's necessary to)
nie ma za co
not at all (after 'it's an honour to meet you')