Level 3 Level 5
Level 4

Level 4


102 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nie mam tego
I don't have it
wytłumaczyć
to explain
Życie nie jest łatwe.
Life is not easy
więc...
so...
i tak dalej, i tak dalej
and so on, and so on
to jest skomplikowane
it's complicated
zawsze jest ciepło
(it)'s always hot
to jest to samo
it's the same
interesuję się jezykami obcymi
I'm interested in foreign languages
moje lekcje są dopasowane do potrzeb ucznia
my lessons are tailored to the student's needs
czasami robię błędy
I sometimes make mistakes
w przyszłości
in the future
w przeszłości
in the past
natura jest piękna
the nature is beautiful
to jest nowe słowo
it's a new word
potrzebować
to need
Mam dużo przyjaciół
I have many friends
w Argentynie
in Argentina
studiowałem
I studied
Studiuję na uniwersytecie.
I study at university
W szkole uczę się
at school I study
czuć się
to feel
czuję się
I feel
Spotykamy się na wymianę językową
We meet for a language exchange
głównie
mainly
zależy od
it depends on
korzystać
to use (k)
używać
to use (u)
w tym tygodniu
this week
w zeszłym tygodniu
last week
w przyszłym tygodniu
next week
w tym miesiącu
this month
w zeszłym miesiącu
last month
w przyszłym miesiącu
next month
w tym roku
this year
w zeszłym roku
last year
w przyszłym roku
next year
muszę iść po wodę
I have to go for some water
właśnie skończyłam lekcję
I just finished a class
Byłeś już tu kiedyś?
Have you (m) been here before?
Kiedyś mieszkałem w Polsce
I once lived in Poland
Jestem pierwszy raz
This is my first time
Wczoraj było tak ładnie
Yesterday it was so nice
Czy one były na meczu
Did they go to the match?
Byliśmy na treningu
We went to training
On chyba był na dobrej imprezie
Perhaps he went to a good party
Byliśmy na imprezie
We went to a party
Pani Maj była rano na zakupach
Pani Maj went shopping in the morning
Byłem rano na zakupach
I went shopping in the morning
Byliśmy na zakupach
We went shopping
Karolina i Mami były w kinie
Karolina and Mami went to the cinema
Byliśmy w kinie na Irańskim filmie
We went to the cinema for an Iranian cinema
Karol był na siłowni
Karol went to the gym
Byłem na siłowni
I went to the gym
Karol i Karolina byli w szkole
Karol and Karolina were at school
Angela w sobotę była w pubie
Angela went to the pub on Saturday
Czy byliście w Krakowie?
Were you in Krakow? (m, pl)
Wczoraj byliśmy na wystawie
Yesterday we went to the exhibition
dzisiaj jest ładnie ale wczoraj było brzydko
today it's nice but yesterday it was bad (weather)
byłyście już na wakacjach?
have you (f, pl) been on holiday?
Gdzie był Javier?
Where was Javier?
te banany wczoraj były zielone a dzisiaj już są żółte
the bananas were green yesterday but today they're yellow
Jak weekend?
How was your weekend?
Weekend był świetny
the weekend was great
W piątek w nocy
on Friday night
byłem w Galerii
I went to the mall
były duże rabaty
there were a lot of discounts
Wstyd, ale spędziłem tam kilka godzin
it's embarrassing but I spent a few hours there
wstyd, ale dzisiaj grałem na Xboxie dwie godziny
it's embarrassing but I played Xbox for two hours
Poznałem bardzo interesujacych ludzi
I met a lot of interesting people
rozmawiałem po polsku
I talked in Polish
tańczyłem i wróciłem do domu
I danced and I went home
To znaczy, że była dobra impreza
that means that it was a good party
było wspaniale
it was amazing
co robiłaś w weekend?
what did you (f) do at the weekend?
byłem w kinie razem z Annie
I went to the cinema with Annie
oglądaliśmy polski film
we watched a Polish film
rozumiałem tylko trochę, ale to nic
I only understood a little, but that's OK
spacerowaliśmy
we went for a walk
robiliśmy zdjęcia
we took some photos
spałem
I slept
byłem w domu
I was at home
rysować
to draw
pomagałem
I helped
to był spokojny weekend
it was a quiet weekend
Cały weekend spędziłem w Londynie
I spent the whole weekend in London
Pracowałem
I worked
uczyłem się polskiego
I studied Polish
....... kiedy jechałem pociągiem
...when I was on the train
spotkałem się też ze znajomymi w pubie
I also met some friends in the pub
piłem polskie piwo
I drank Polish beer
I jak było?
And how was it?
smakowała ci czekolada?
did the chocolate taste good?
smakował ci chleb
did the bread taste good?
smakowało ci piwo
did the beer taste good?
smakuje ci sushi
did the sushi taste good?
nie spotkałeś się z Javierem?
you didn't meet Javier?
ni wiem, gdzie on był
I don't know where he was
Ja cały czas się martwię
I worry all the time
W piątek nie było go w szkole
On Friday he didn't go to school
nie było jej w szkole
she didn't go to school
Może coś się stało
Maybe something happened