Level 4
Level 5

Level 5


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Laura była w kinie
Laura was at the cinema
Laura oglądała polski film
Laura watched a Polish film
Laura spacerowała z Karoliną po Kazmierzu
Laura walked with Karolina in Kazmierz
dobrze mi idzie
I'm doing well / smashing it
dobrze ci idzie
you're doing well / smashing it
Mami robiła zdjęcia
Mami took some pictures
Mam zamiar odwiedzić mojego kuzyna
I'm planning to visit my cousin (m)
Mami pomagała pani Maj robić obiad
Mami helped Mrs Maj make lunch
Angela kupiła sweter
Angela bought a sweater
Angela była w Galerii Krakowskiej
Angela was at Krakowskiej Gallery
Angela była ze znajomymi w klubie
Angela was with some friends at a club
Angela poznała bardzo intersujących ludzi
Angela met some very interesting people
Angela rozmawiała po polsku
Angela spoke in Polish
Uwe spędził cały weekend w Warszawie
Uwe spent the whole weekend in Warsaw
Uwe uczył się polskiego
Uwe learnt Polish
Uwe pił polskie piwo
Uwe drunk Polish beer
nie działa
it doesn't work
Nawzajem
Likewise
bez mleka
without milk
piłem wodę`
I drank water
jadłem jajecznicę
I had scrambled eggs
piłem wino
I drank wine
to jest smieszne
it's funny (s)
Mam nadzieję, że poczujesz się lepiej.
I hope that you feel better
Czuję się słaby
I feel weak
nie mam siły
I don't have energy
O czym jest ten film?
What is the film about?
to zadzwoń jak będziesz gotowy
so call when you're ready
położyć
to go and lie down
Cześć wszystkim!
Hi everyone!
Od poniedziałku do piątku
From Monday to Friday