Level 2 Level 4
Level 3

1B Benjamin


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en dag
dzień
god
dobry
god dag!
dzień dobry!
å hete
nazywać się
å hilse
przywitać się, zapoznać się
hyggelig
przyjemny, miły
hyggelig å hilse på deg!
miło cię poznać
na
å
znak bezokolicznika