Level 36 Level 38
Level 37

Czasowniki nieregularne


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å bli, blir, ble, har blitt
stać się
å brenne, brenner, brant, har brent
palić
å dra, drar, dro, har dratt
jechać , podróżowac
å drikke, drikker, drakk, har drukket
pić
å dø, dør, døde, har dødd
umrzeć
å finne, finner, fant, har funnet
znaleźć
å forstå, forstår, forsto, har forstått
rozumieć
å fortelle, forteller, fortalte, har fortalt
powiedzieć , opowiedzieć
å fortsette, fortsetter, fortsatte, har fortsatt
kontynuować
å få, får, fikk, har fått
dostać
å gi, gir, ga, har gitt
dać
å gjøre, gjør, gjorde, har gjort
robić
å gå, går, gikk, har gått
iść
å ha, har, hadde, har hatt
mieć
å hete, heter, het, har hett
nazywać się
å hjelpe, hjelper,hjalp, har hjulpet
pomóc
å komme, kommer, kom, har kommet
przyjść
å le, ler, lo, har ledd
smiać się
å legge, legger, la, har lagt
kłaść
å ligge, ligger, lå, har ligget
leżeć
å møte, møter, møtte, har møtt
spotkać
å se, ser, så, har sett
widzieć
å selge, selger, solgte, har solgt
sprzedać
å sette, setter, satte, har satt
położyć
å si, sier, sa, har sagt
powiedzieć
å sitte, sitter, satt, har sittet
siedzieć
å skrive, skriver, skrev, har skrevet
pisać
å sove, sover, sov, har sovet
spać
å spørre, spør, spurte, har spurt
pytać
å stå, står, sto, har stått
stać
å synge, synger, sang, har sunget
śpiewać
å ta, tar, tok, har tatt
wziąć
å treffe, treffer, traff, har truffet
spotkać , trafić
å velge, velger, valgte, har valgt
wybrać
å vite, vet, visse, har visst
wiedzieć
å være, er, var, har vært
być