Level 33 Level 35
Level 34

16 - Gjashtëmbëdhjetë


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lëviz (lëvizja, lëviza, lëvizur)
I move
baba
father, spiritual leader
bashkë
together
dot
not at all (possible)
puna (punës, punën)
the work
mbaj (mbaja, mbajta, mbajtur)
I keep
njoh (njihja, njoha, njohur)
I know, I recognize
shpresoj (shpresoja, shpresova, shpresuar)
I hope
cila (cilës, cilën)
which (fem.)
lidhje
link, connection, relation, relationship
rrugë
street
kujtohem (kujtohesha, u kujtova, kujtuar)
I remember
tillë
such, like so
burrë
man
çmendur
crazy
drejt
right; straight
plako
dude
afër
near, close, beside
[i] mundur, [e] mundur
beatten, defeated
mundem (mundesha, u munda, mundur)
I lose
frikë
fear