Level 40 Level 42
Level 41

30 - Tridhjetë


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vite
years
javë
week, weeks
eci (ecja, eca, ecur)
I walk
zgjohem (zgjohesha, u zgjova, zgjuar)
I wake up
[i] zgjuar, [e] zgjuar
smart
dal
I exit
fjala (fjalës, fjalën)
the word
thjesht
simply, easy
[i] thjeshtë, [e] thjeshtë
simple
ha (haja, hëngra, ngrënë)
I eat
dita (ditës, ditën)
the day
[i] lirë, [e] lirë
cheap, free, independent
lartë
high
qetë
quiet
[i] qetë, [e] qetë
calm
budalla
fool
koka (kokës, kokën)
the head
rruga (rrugës, rrugën)
the road
shpirt
soul, sweetheart
idiot
idiot