Level 44 Level 46
Level 45

70 - Shtatëdhjetë


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
largohem (largohesha, u largova, larguar)
I leave
ujë
water
siguri
certainty, security
miku (mikut, mikun)
the friend
[i] çuditshëm, [e] çuditshme
weird
shef
chef
mor, more! (masc.), moj! (fem.), mo! (masc. or fem.)
hey, you, hey you!, (used to express different feelings)
telefon
telephone
minutë
minute
pyes (pyesja, pyeta, pyetur)
I ask
probleme
problems
njerëzit (njerëzve, njerëzit)
the people (pl.)
së shpejti
soon, shortly, presently, erelong
sërish (sërisht)
again, once again, still
gjashtë
six
burri (burrit, burrin)
the man