Level 48 Level 50
Level 49

193 - Njëqind e nëntëdhjetë e tre


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kuptim
meaning
qesharake
ridiculous
e vërteta
the truth
tutje
away, aside, forth
plot
full
vdekja (vdekjes, vdekjen)
the death
takoj (takoja, takova, takuar)
I meet
At
Father (religious leader), priest
[i] veçantë, [e] veçantë
special, particular
trap
asshole; raft
borxh
debt
hera
the time (as in first, second, third time)
burra
men
ftohtë
cold
[i] ftohtë, [e] ftohtë
cold (adjective)
[i] martuar, [e] martuar
married
çështje
case
çfarëdo
anyhow, whatever, all
pikë
point, dot