Level 54 Level 56
Level 55

700 - Shtatëqind


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mundohem (mundohesha, u mundova, munduar)
I try
[i] thyer, [e] thyer
broken
[i] zi, [e] zezë
black
telefoni (telefonit, telefonin)
the telephone
nxehtë
hot
[i] nxehtë, [e] nxehtë
hot (adverb)
[i] harruar, [e] harruar
forgotten
[i] qeshur, [e] qeshur
jovial
[i] vogël, [e] vogël
small, little
të dy, të dyja
both
ha (haja, hëngra, ngrënë)
I eat
ngrihem (ngrishesha, u ngrita, ngritur)
I get up
zakonisht
usually
telashe
trouble (pl.)
ndjek (ndiqja, ndoqa, ndjekur)
I follow
sesi
how, just how...
kontroll
control
kthehem (kthehesha, u ktheva, kthyer)
I return
[i] rrezikshëm, [e] rrezikshme
dangerous