Level 55 Level 57
Level 56

800 - Tetëqind


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arsyeja (arsyes, arsyen)
the reason
funksionoj (funksionoja, funksionova, funksionuar)
I function
era (erës, erën)
the wind
grup
group
urdhëro!
here!; you were saying...
tetë
eight
festë
party
ekzistoj (ekzistoja, ekzistova, ekzistuar)
I exist
seksi (seksit, seksin)
the sex
gjithçka
everything
anë
side
shuma (shumës, shumën)
the sum, the fee
[të] vegjël, [të] vogla
small (pl.)
kujtoj (kujtoja, kujtova, kujtuar)
I remember, I assume
burrat
the men
[i] frikësuar, [e] frikësuar
scared