Level 5 Level 7
Level 6

Personal Pronouns (Përemrat vetor)