1
Multimedia
Глаголи от I. група в сегашно време (-er)
2
Ready to learn
Глаголи от I. група в сегашно време (-er)
3
Ready to learn
Se réveiller (събуждам се) - в сегашно време
4
Ready to learn
Jeter (хвърлям) - в сегашно време
5
Ready to learn
S'appeler (казвам се) - в сегашно време
6
Ready to learn
Peser (тегля, меря; тежа) - в сегашно време
7
Ready to learn
Se lever (ставам) - в сегашно време
8
Ready to learn
Payer (плащам) - в сегашно време
9
Ready to learn
Essuyer (избърсвам) - в сегашно време
10
Multimedia
Глаголи от II. група в сегашно време (-ir)
11
Ready to learn
Глаголи от II. група в сегашно време (-ir)
12
Multimedia
Глаголи от III. група в сегашно време
13
Ready to learn
Глаголи от III. група в сегашно време (-endre)
14
Ready to learn
Глаголи от III. група в сегашно време (-оndre)
15
Ready to learn
Глаголи от III. група в сегашно време (-prendre)
16
Ready to learn
Être (съм) - в сегашно време
17
Ready to learn
Avoir (имам) - в сегашно време
18
Ready to learn
Faire (правя) - в сегашно време
19
Ready to learn
Falloir (трябва) - в сегашно време
20
Ready to learn
Aller (отивам) - в сегашно време
21
Ready to learn
Venir (идвам) - в сегашно време
22
Ready to learn
Tenir (държа) - в сегашно време
23
Ready to learn
Lire (чета) - в сегашно време
24
Ready to learn
Dire (казвам) - в сегашно време
25
Ready to learn
Recevoir (получавам) - в сегашно време
26
Ready to learn
Apercevoir (забелязвам) - в сегашно време
27
Ready to learn
Devoir (трябва) - в сегашно време
28
Ready to learn
Boire (пия) - в сегашно време
29
Ready to learn
Vouloir (искам) - в сегашно време
30
Ready to learn
Pouvoir (мога) - в сегашно време
31
Ready to learn
Savoir (знам) - в сегашно време
32
Ready to learn
Voir (виждам) - в сегашно време
33
Ready to learn
Croire (вярвам) - в сегашно време
34
Ready to learn
Naître (раждам се) - в сегашно време
35
Ready to learn
Connaître (зная, познавам) - в сегашно време
36
Ready to learn
Sortir (излизам) - в сегашно време
37
Ready to learn
Partir (заминавам) - в сегашно време
38
Ready to learn
Dormir (спя) - в сегашно време
39
Ready to learn
Sentir (чувствам, помирисвам) - в сегашно време
40
Ready to learn
Mentir (лъжа) - в сегашно време
41
Ready to learn
Rire (смея се) - в сегашно време
42
Ready to learn
Écrire (пиша) - в сегашно време
43
Ready to learn
Conduire (карам) - в сегашно време
44
Ready to learn
S'asseoir (сядам) - в сегашно време
45
Ready to learn
Plaindre (съжалявам) - в сегашно време
46
Ready to learn
Battre (бия) - в сегашно време
47
Ready to learn
Se taire (мълча) - в сегашно време
48
Ready to learn
Courir (тичам) - в сегашно време
49
Ready to learn
Mordre (хапя) - в сегашно време
50
Ready to learn
Suivre (следвам) - в сегашно време
51
Ready to learn
Vivre (живея) - в сегашно време
52
Ready to learn
Mourir (умирам) - в сегашно време
53
Ready to learn
Valoir (струвам) - в сегашно време
54
Multimedia
Le Futur Proche (Близко бъдеще време)
55
Ready to learn
Le Futur Proche (Близко бъдеще време)
56
Multimedia
Le Passé Récent (Близко минало време)
57
Ready to learn
Le Passé Récent (Близко минало време)
58
Multimedia
Le Passé Composé (Минало свършено време)
59
Multimedia
Le Participe Passé (Минало причастие)
60
Multimedia
L'Accord du Participe Passé (Съгласуване на Минало
61
Ready to learn
Le Passé Composé (Минало свършено време)
62
Ready to learn
Le Participe Passé des verbes du III groupe
63
Ready to learn
Le Futur Simple (Просто бъдеще време)
64
Ready to learn
Le Futur Simple - Exceptions
65
Multimedia
L'Imperfait (Минало несвършено време)
66
Ready to learn
Глаголи в Imperfait (Минало несвършено време)
67
Ready to learn
Être (съм) - в Imperfait (Минало несвършено време)
68
Ready to learn
Le Plus-que-parfait (Минало предварително време)
69
Ready to learn
Le Subjonctif
70
Ready to learn
Le Subjonctif des verbes irréguliers
71
Ready to learn
Être (да съм) - в Subjonctif
72
Ready to learn
Avoir (да имам) - в Subjonctif
73
Ready to learn
Aller (да отида) - в Subjonctif
74
Ready to learn
Vouloir (да искам) - в Subjonctif
75
Multimedia
Le Passé Simple (Минало просто време) - I. и II. г
76
Ready to learn
Le Passé Simple (Минало просто време) - I. и II. г
77
Multimedia
Le Passé Simple (Минало просто време) - III. група
78
Ready to learn
Le Passé Simple (Минало просто време) - III. 1 гру
79
Ready to learn
Le Passé Simple (Минало просто време) - III. 2 гру
80
Ready to learn
Le Passé Simple - Exceptions
81
Ready to learn
Le Passé Simple - Exceptions