Level 29 Level 31
Level 30

Abans/després


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
miền nam
el sud
ở miền nam
al sud
ở miền Nam của Catalonia
al sud de Catalunya
thấy
veure
Anh có thấy tôi không?
Em veus?
Anh đã đến đó vào thứ mấy?
Quin dia vas arribar allà?
đến đây
arribar aquí
đến đó
arribar allà
Bao lâu?
Quant de temps?
cho đến
fins
cho đến ngày mai
fins demà
tôi sẽ ở đây 1 ngày
seré aquí 1 dia
Anh ở Catalonia bao lâu?
Quant de temps passes a Catalunya?
Tôi ở Catalonia 2 ngày.
A Catalunya hi passo 2 dies.
tôi nghĩ
penso
Tôi nghĩ cô ấy đẹp.
Penso que ella és maca.
Có lẽ,...
Potser,...
Khi nào... ?
Quan... ?
về
tornar
Khi nào anh sẽ về Catalonia?
Quan tornaràs a Catalunya?
sau khi
després que/de (+verb)
trước khi
abans que/de (+verb)
trước
abans de (+nom)
sau
després de (+nom)
sau 9 giờ
després de les 9
trước 8 giờ
abans de les 8
trước khi học tiếng Việt
abans que estudiï vietnamita