Level 31 Level 33
Level 32

Quilòmetres


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sau đó
després ("després d'això")
nơi
lloc
nhưng
però
chạy xe đạp
"conduir" una bicicleta
bao nhiêu cây số?
quants quilòmetres?
cây số
quilòmetre
kí lô mét
quilòmetre (versió 2)
Hôm qua anh đã đi xe đạp bao lâu?
Quant de temps vas anar en bici ahir?
Tôi phải đi thăm nhiều nơi
He d'anar a visitar molts llocs
đi thăm
anar a visitar
đôi khi
a vegades
thường
sovint