Level 64 Level 66
Level 65

Casar-se


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
góc
cantonada
chợ
mercat
rất muộn
molt tard
chính phủ
govern
Đủ rồi!
Ja n'hi ha prou!
như thế nào?
com? (com què?)
phát âm
pronunciar
có gia đình
ser casat ("tenir família")
chúng tôi chưa nói về việc này
encara no hem parlat d'aquest tema
Có nghĩa là...
Això vol dir que...
hoàn hảo
perfecte
Đó không phải là vấn đề
Això no és cap problema
hoàn hảo đối với tôi
perfecte per a mi
lúc đó
llavors, en aquell moment
vợ
dona (esposa)
con
fill
độc thân
solter, fadrí
ly dị
divorciat
Tôi còn độc thân
Jo encara sóc fadrí