Level 2
Level 1

Adjektiv 1


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
grovhuggen
med kraftiga drag
luguber
mörk och dyster
allsköns
allt slags
talande
som skvallrar om något
kursiv
om lutande text
elokvent
vältalig
arid
ökentorr
invärtes
inuti kroppen
beträngd
i knipa
chevaleresk
ridderlig
hårdför
hänsynslöst kraftig
legislativ
lagstiftande
akut
plötslig och allvarlig
alldaglig
vanlig
angelägen
brådskande
bisarr
underlig
bärig
lönsam
degenererad
försämrad
desorienterad
vilsen
destruktiv
förstörande
drastisk
rakt på sak
dräglig
någorlunda bra
förhandenvarande
nu gällande
habituell
vanemässig
helgjuten
gedigen
heroisk
hjältemodig
högtflygande
ambitiös
inrotad
invand
istadig
envis
pyramidal
enorm
överseende
förlåtande