Level 9 Level 11
Level 10

Substantiv 3


240 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
impromptu
improviserat musikstycke
paradigm
värlsbild, synsätt
domän
område
korollarium
självklar följdsats
kronologi
tidsordning
postulat
grundsats
alster
skapat verk
arketyp
urbild
ceremoni
högtidlig ritual
chimär
illusion, inbillning
decennium
årtionde
dekad
tioårig period
emblem
symbol eller märke
epok
tidsålder
era
lång tidsperiod
genre
stilart
inauguration
högtidlig invigning
janusansikte
dubbelnatur
järtecken
övernaturligt varsel
kainsmärke
ondsketecken
kodex
regelsamling
matrikel
medlemsförteckning
odyssé
äventyrlig resa
orden
utmärkelse
prospekt
reklambroschyr
calypso
dans och musikstil
kadrilj
äldre salongsdans
menuett
ett slags dans
filosofi
livssyn
collage
bild av hopklistrade delar
installation
större konstverk
ism
konstriktning
logotyp
firmamärke
montage
ihopsatt verk
mosaik
ihopsatta olikfärgade bitar
opus
konstnärligt verk
pastisch
stilhärmning
antologi
ihopsatt samling texter
appendix
tillägg
asterisk
hänvisningsstjärna
avhandling
lång vetenskaplig uppsats
bestseller
succébok
blänkare
förhandsnotis
bulletin
periodisk rapport
cedilj
hake under bokstaven c
diktamen
uppläsning för nedskrivning
drapa
hyllningsdikt
edition
bokupplaga
elegi
klagodikt
encyklopedi
uppslagsverk
epilog
slutord
epos
längre berättande dikt
essä
ett slags uppsats
exlibris
bokägarmärke
exposé
översiktlig redogörelse
fabel
moraliserande djursaga
feature
stor reportageartikel
foliant
stort bokformat
font
typsnitt
föreskrift
bestämmelse, instruktion
haiku
kort dikt
hexameter
ett versmått
index
register
ingress
inledning av artikel
inlaga
bladen i en bok
intrig
händelseförlopp
jamb
versfot
kantat
lovsång; hyllningsdikt
kapitäl
liten versal
kolumn
spalt
korpus
stor textmängd
korrektur
provtryck för rättning
krönika
framställn. i tidsföljd
kväde
högtidlig dikt
lathund
hjälpande snabbmanual
liggare
dagbok
limerick
rimmande skämtvers
loggbok
dagbok
motiv
centralt tema
nidbild
elak förvrängning
notis
kort artikel
ode
högtidlig dikt
pamflett
smädesskrift; broschyr
parlör
fickordbok
passus
kort textavsnitt
pastoral
dikt eller musikstycke
pekoral
löjlig och misslyckad text
recension
omdöme om bok, film
referat
sammandrag
resumé
sammanfattning
sakprosa
faktatext
strof
grupp versrader
synopsis
översikt
sägen
gammal saga
tablå
tabellformad översikt
tilde
vågformat tecken
urkund
skriftlig källa
vademecum
liten fickhandbok
aria
soloframträdande i opera
arpeggio
uppdelat musikackord
ballad
berättande folkvisa
ensemble
samverkande grupp
etyd
övningsstycke i musik
fermat
tecken för förlängd ton
fuga
ett slags musikstycke
hymn
högstämd sång
kadens
avslutande musikstycke
koloratur
sångutsmyckning
kuplett
sång i revyföreställning
libretto
text till opera
madrigal
en äldre musikform
omkväde
refräng
oratorium
musikaliskt verk
ouvertyr
musikalisk inledning
partitur
nothäfte med alla stämmor
postludium
avslutande musikstycke
sonat
större instrumentalverk
svanesång
sång för avsked
tabulatur
notskrift för gitarrer
akronym
förkortning av initialer
allegori
bildlig framställning
anafor
upprepande inledning
anakronism
som ej stämmer tidsenligt
antonym
motsatsord
assonans
ett slags halvrim
brandtal
starkt framförande
devis
valspråk
diftong
stavelse med två vokaler
diminutiv
förminskningsord
diskurs
samtal
divis
bindestreck
eufemism
förskönande omskrivning
homograf
ord med samma stavning
homonym
ord med samma uttal
honnörsord
viktigt ord
hyperbol
språklig överdrift
idiom
uttryck
inpass
inlägg i diskussion
interjektion
utropsord
jargong
språk typisk för grupp
katakres
hopblandning av uttryck
kiasm
korsade satsdelar
kliché
sliten fras
kraftuttryck
svordom
litotes
språklig underdrift
maxim
kort visdomsregel
metafor
bildligt uttryck
monogram
märke av initialer
monolog
en enda persons tal
morfem
orddel
neologism
nybildat ord
nomenklatur
termförteckning
okvädinsord
skällsord
ordstäv
ordspråk
oxymoron
ihopsatta motsatser
palindrom
samma ord baklänges
parabel
liknelse; matematisk kurva
pidgin
blandspråk
rundfråga
enkätundersökning
sentens
visdomsord
skröna
lögnaktig historia
slagord
motto
slogan
reklamfras
suffix
ordändelse
superlativ
starkt berömmande ord
svada
lång ström av ord
syllogism
logisk slutledning
tautologi
onödig upprepning
tirad
lång ström av ord
truism
självklart påstående
versal
stor bokstav
vokabulär
ordförråd
audition
scenprov
fars
komiskt teaterstycke
intermezzo
mellanspel
melodram
sentimentalt teaterstycke
serenad
nattlig sångarhyllning
skillingtryck
folklig visa
audiens
mottagning hos kunglighet
apokalyps
uppenbarelse; världsslutet
besvärjelse
trollformel
epistel
långt brev; bibeltext
gloria
ljusring runt huvudet
ikon
helgonbild
koral
kyrkosång
lysning
meddelande om giftemål
mytologi
gudalära
nekrolog
dödsruna
traktat
religiös text
kavalkad
lång rad
knappologi
system av struntsaker
algoritm
lösningsprocedur, -schema
axiom
självklar grundsats
bisektris
vinkeldelande linje
anamnes
sjukdoms förhistoria
pensum
förelagt arbete; läxa
bilaga
extra tillägg
certifikat
tillståndsbevis
cirkulär
rundskrivelse
depesch
brådskande meddelande
diarium
ärenderegister hos mynd.
edikt
bestämmelse
inlaga
skrivelse till myndighet
kommuniké
meddelande till allmännheten
mantalslängd
förteckning över bosatta
memorandum
skriftlig sammanfattning
petition
begäran till myndighet
plenum
möte där alla deltar
policy
grundprinciper, riktlinje
skrivelse
formellt riktat brev
stadga
samling föreskrifter
statut
stadga eller regel
bokslut
ekonomisk årsredovisning
option
rätt till aktieköp
revers
skuldsedel
voucher
betalningsbevis
författning
lagbestämmelse
förordning
bestämmelse av regeringen
klausul
tillägg i bestämmelse
dossier
samling handlingar
förlaga
originalet till en kopia
journal
anteckningar, ex om patient
kompendium
sammanfattande bokhäfte
promemoria
minnesanteckningar
agenda
dagordning
betänkande
rapport efter utredning
dagordning
lista över ärenden
gallup
opinionsundersökning
ideologi
åskådning eller lära
interpellation
riksdagsfråga
motion
riksdagsförslag
proposition
regeringsförslag
referendum
folkomröstning
entente
pakt mellan stater
fördrag
överenskommelse
disputation
försvar av doktorsavhandl.
fakultet
avdelning på universitet
memento
påminnelse; varning
postskriptum
tillägg
filologi
tolkning av gamla texter