Level 12 Level 14
Level 13

Substantiv 6


254 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absolution
förlåtelse för sina synder
absolutism
helnykterhet; envälde
agnosticism
kunskap om gud är omöjlig
grå eminens
rådgivare i bakgrunden
alkemi
försök att skapa guld
hydraulik
mekaniskt vätskesystem
patina
beläggning, t.ex på koppar
pneumatik
tryckluftsteknik
reproteknik
återgivning av original
textur
ytstruktur
espri
kvicktänkthet
feedback
återkoppling
darwinism
de starkas överlevnad
akribi
vetenskaplig noggranhet
hermeneutik
läran om tolkning
eon
lång tidsålder
etikett
umgängesregler
patos
lidelse
postmodernism
ny fas efter det moderna
räfst
rättslig rannsakning
tarot
spåkort
telepati
tankeöverföring
voltige
akrobatik på häst
antroposofi
andlig rörelse
credo
personlig tro
cynism
råhet, känslokyla
defaitism
uppgivelseanda
eskapism
verklighetsflykt
fetischism
dyrkan av föremål
hedonism
med njutning som mål
holism
fokus på helheten
konstruktivism
all verklighet är subjektiv
metafysik
läran om tillvarons natur
nihilism
förnekande av normer
pacifism
förespråkande av fred
utilitarism
värdering efter nyttan
arabesk
ornament med bladslingor
dadaism
irrationell konstrikting
kitsch
smaklös konst
naturalism
verklighetstrogen stil
braille
blindskrift
facklitteratur
böcker om fakta
fackspråk
yrkesspråk
kalligrafi
skönskrivningskonst
layout
grafisk komposition
lektyr
lässtoff
lyrik
poesi
parnass
skaldekonst; vitterhet
release
publicering
stenografi
snabbskrift
typografi
utformning av trycksaker
diskant
höga toner
kontrapunkt
flätning av musikstämmor
chiffer
hemligt språk, meddelande
intonation
tonfall
lingvistik
språkvetenskap
ortografi
rättstavning
polemik
hetsig debatt
prosodi
språks ljudmelodi
retorik
talekonst
romani
romani språk
sofism
spetsfundighet
pantomim
teater med gester
apanage
statsbidrag till kungahuset
baptism
tillämpare av vuxendop
bigotteri
andligt hyckleri
celibat
sexuell avhållsamhet
exegetik
bibeltolkning
exorcism
andeutdrivning
genesis
uppkomst
hedendom
religionslöshet
heresi
utan rätta tron
konfession
trosbekännelse
liturgi
gudstjänstordning
metodism
frireligiös rörelse
monoteism
tron på endast en gud
panteism
att gud finns i allt
polygami
månggifte
scientologi
andlig vetenskapsrörelse
teodicé
ondskans gudsförklaring
ballistik
projektilers rörelse
preusseri
militärt översitteri
vakuum
lufttomt utrymme
grodperspektiv
syn underifrån
mareld
lysande havsorganismer
mimicry
skyddande djurhärmning
orogenes
bergskedjebildning
osmos
vätskeutjämning i växter
taxonomi
klassificering av arter
erosion
jordnötning
topografi
terrängbeskrivning
irrigation
konstbevattning
induktion
härledning
korda
linje som skär cirkel
median
statistiskt mittvärde
titrering
haltbestämningsmetod
viskositet
vätskors trögflutenhet
afasi
talproblem
agorafobi
torgskräck
albinism
brist på pigment
analgesi
sänkt smärtuppfattning
anatomi
kroppens uppbyggnad
anestesi
bedövning, känsellöshet
antibiotika
bakteriedödande medel
appendicit
blindtarmsinflammation
artrit
ledinflammation
astigmatism
brytningsfel, t.ex i ögat
ataxi
fel i muskelkoordinationen
atrofi
förtvining
bronkit
luftrörsinflammation
bulimi
hetsätning
delirium
förvirringstillstånd m halluc.
diet
kosthållning
dyslexi
läs- och skrivsvårigheter
dyspepsi
matsmältningsstörning
ektomi
medicinsk bortskärning
encefalit
hjärnhinneinflammation
eutanasi
dödshjälp
fysioterapi
sjukgymnastik
gingivit
tandköttsinflammation
glaukom
grön starr
hepatit
leverinflammation
homeopati
naturläkemetod m.spädning
hypokondriker
inbillad sjuk
insemination
konstgjord befruktning
katarr
inflammation i slemhinna
kiropraktik
ryggbehandling
krupp
andningssjukdom
lumbago
ryggskott
luxation
urledvridning
mammografi
bröstcancerundersökning
manikyr
handvård
metabolism
ämnesomsättning
motorik
rörelseförmåga
myopi
närsynthet
nekros
vävnadsdöd
obsetrik
förlossningsvård
osteoporos
benskörhet
pandemi
världsspridd smitta
paroxysm
häftigt sjukdomsanfall
pedikyr
fotvård
peristaltik
tarmrörelse
placebo
verkningslös medicin
pneumoni
lunginflammation
psoriasis
en hudsjukdom
recidiv
återfall, t.ex i sjukdom
respiration
andning
starr
grumlig ögonsjukdom
stomi
öppningshål från magen
sutur
kirurgiska stygn
takykardi
hjärtklappning
tetanus
stelkramp
tinnitus
öronsus
tonus
musklers vilospänning
triage
sortering av patienter
östrogen
kvinnligt könshormon
korus
flera röster samtidigt
nemesis
hämnd
karisma
personlig utstrålning
teach-in
debattmöte
brainstorming
gemensam idékläckning
logistik
transport- och materialadm.
arbitrage
valutaspekulation
avans
vinst
bokföring
ekonomisk redovisning
deflation
penningsvärdeshöjn; prisfall
entreprenad
stort arbete mot betalning
kredit
lånat köp
moratorium
tillfälligt stopp
räntabilitet
lönsamhet
häleri
handel med stöldgods
antisemitism
judeförföljelse
diaspora
om förskingrade folkgrupper
etablissemang
samhällets maktskikt
fanatism
blind tro
nobless
samhällets förnäma
sociologi
läran om gruppbeteende
imperialism
erövringspolitik
nepotism
att favorisera släktingar
amnesti
benådning
anarki
samhällskaos pga laglöshet
autokrati
envälde
exil
landsflykt
fascism
förtryckande regim
federalism
delstatssystem
feodalism
gammalt samhällssystem
hegemoni
herravälde
immunitet
skydd
oligarki
fåmannavälde
teknokrati
expertstyrt samhälle
autism
självförsjunkenhet
schizofreni
personlighetsklyvning
bettleri
tiggande
sexism
könsfördomsfullhet
demens
psykisk ålderssjukdom
exhibitionism
drift att visa upp sig
klaustrofobi
rädsla för instängdhet
kleptomani
sjuklig drift att stjäla
narcissism
självförälskelse
sadism
lust att plåga
genes
utveckling
medium
informationskanal
sekterism
avvikande smågrupper
sinologi
vetenskapen om Kina
nautik
sjöfartsvetenskap
ontologi
läran om varandet
epistemologi
läran om kunskap
etnologi
läran om folkkultur
genealogi
släktforskning
grafologi
läran om handstilen
grafonomi
läran om skriften
metrik
verslära
akustik
läran om ljud
etymologi
läran om ords ursprung
fonetik
läran om språkljud
semantik
läran om ords betydelse
syntax
satslära
parapsykologi
läran om det övernaturliga
teologi
religionsvetenskap
antropologi
läran om människosläktet
dendrologi
läran om träd
entomologi
läran om insekter
etologi
läran om djurbeteende
fysiologi
läran om levande organismer
limnologi
läran om sötvattensliv
paleontologi
läran om utdöda djur
stratigrafi
läran om kartskikt
seismologi
läran om jordbävningar
speleologi
läran om grottor
tektonik
läran om jordskorpan
agronomi
läran om jordbruk
pomologi
läran om fruktträdsodling
aerodynamik
läran om gasers rörelse
aritmetik
räknelära
optik
läran om ljuset
audiologi
läran om hörseln
cytologi
läran om celler
dermatologi
läran om huden
ergonomi
läran om arbetsmiljön
farmakologi
läran om läkemedel
fysionomi
utseende
geriatri
läran om ålderssjukdomar
gerontologi
läran om åldrandet
hematologi
läran om blodet
histologi
läran om kroppsvävnader
neurologi
läran om nervsystemet
nutrition
näringslära
odontologi
läran om tänderna
oftamologi
läran om ögonen
patologi
läran om sjukdomar
pediatrik
läran om barnsjukdomar
venerologi
läran om könssjukdomar
gastronomi
matlagningskonst
antagonism
motsättning och fiendeskap