Level 21
Level 22

Verb 5/Övrigt


121 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rekognoscera
utforska omgivningen
residera
vara bosatt
retuschera
försköna en bild
recitera
läsa upp högt
redigera
bearbeta, t.ex text
rekapitulera
återge kortfattat
revidera
granska och omarbeta
repellera
stöta ifrån
remittera
skicka vidare ärende
reklamera
klaga på felaktig vara
repatriera
återföra till hemlandet
förlika sig med
acceptera
förgapa sig
bli förälskad
dalta
överdrivet pyssla om
förfaras
bli förstörd
acklimatisera sig
vänja sig
förflackas
bli ytligare
frodas
må bra och växa snabbt
levra sig
stelna, om blod
avbörda sig
lämna ifrån sig
reservera sig
anmäla avvikande mening
anförtro sig
lita på och berätta
brösta sig
stoltsera och skryta
bärga sig
behärska sig
böja sig
ge efter
fägnas
glädjas
förta sig
överanstränga sig
idas
orka med
långledas
vara uttråkad
yvas
vara stolt
blamera sig
skämma ut sig
bära sig
löna sig
felas
fattas
förlikas
komma överens
späka sig
plåga sig
utkristallisera sig
bli tydlig
vänslas
smekas
värdigas
nedlåta sig
allokera
tilldela plats
anstifta
avsiktligt orsaka
bokstavligen
ej bildligt menat
bård
mönstrad kant
controller
ekonomiövervakare
courtage
mäklararvode
desinformation
vilseledande information
docka
hamnbassäng
dra i långbänk
dra ut på
efterlåten
undfallande
entropi
tendens till oordning
eponym
ord av persons namn
fantomsmärta
inbillad amputerad smärta
farled
segelväg
filibuster
maratontalare
force majeure
giltigt hinder
fotnot
kommentar i sidbotten
fullfjädrad
skicklig
funktionalism
funktionen avgör formen
futuristisk
framtidstänkande
föranstalta
anordna
förbindlig
artig
förfela
misslyckas
förkärlek
särskilt tycke för
förvissa sig om
skaffa sig övertygelse
grundlig
noggrann
göra någon förnär
göra någon illa
handplocka
noggrannt välja ut
hastverk
slarvigt jobb
heraldik
läran om släktvapen
hispig
vimsig och nervös
högstämd
högtidlig
i sinom tid
förr eller senare
inarbeta
få att bli del av
individualist
självstyrd person
interferens
samverkande vågmönster
invändig
på insidan
irrlära
falsk lära
ivra för
tala varmt för
jet-lag
tidsomställd dygnsrytm
kallbrand
vävnadsdöd
kartera
göra karta över
knapphändig
kortfattad
knåpgöra
petig småsyssla
krampaktig
spänd
kuvös
behållare för nyfödda
kvantmekanik
teori om småpartiklar
linda in orden
inte säga rakt ut
lockout
utestängning av strejkare
luminiscens
ljusutstrålning
långrandig
tråkig och enformig
låta undslippa sig
råka säga
lämna därhän
inte ta fasta på
lömsk
opålitligt förrädisk
mantra
upprepat meditationsord
marmorerad
ådringsmönstrad
matiné
föreställning på dagen
meningsutbyte
dispyt
moaré
ett slags tygmönstereffekt
märglös
kraftlös
nebulosa
gasmoln i rymden
nocturne
musikaliskt nattstycke
omsusad
som omges av rykten
omvittnad
intygad av andra
onkologi
läran om cancersjukdomar
origo
nollskärningspunkt
oår
tid av missväxt
performance
föreställning av konstnär
permeabel
om genomsläpplig hinna
prevalens
sjukdoms folkvanlighet
primalskrik
nyföddas ångestskrik
relä
magnetisk kretsbrytare
reproduktion
avbildning
restaurera
rusta upp
retorisk fråga
fråga med självklart svar
rundskrivelse
skrivelse till flera
saktfärdig
långsam
scoop
unik sensationell nyhet
skolios
snedhet hos rygg
subvention
statligt pengastöd
svinn
små lagerförluster
tillika
likaså
vattendelare
opinionsdelande fråga