Level 3 Level 5
Level 4

Adjektiv 4


476 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dunkel
skum och otydlig
flack
platt
flammig
ojämn i färgen
knollrig
smålockig
komfortabel
bekväm
bastant
kraftig och stadig
fibrös
trådaktig
opak
ogenomskinlig
spröd
bräcklig
tungrodd
klumpig
tunnsådd
gles och sällsynt
yppig
fyllig
bjärt
färggrann
brokig
blandad
bylsig
om för stora kläder
cerise
körsbärsröd
gräll
färgstark
illande
intensiv, t.ex om färg
fragil
ömtålig
gäll
skarp
intakt
i ursprungligt skick
korrugerad
veckad
krum
böjd och krokig
krusig
smålockig
kyffig
trång
lealös
slapp
mör
lätt att tugga
narig
torr och sprucken
robust
kraftig och stadig
skir
tunn och ömtålig
skrå
på sned
duven
kraftlös; avslagen
däven
dåsig; avslagen
fotsid
som når till fötterna
stripig
om okammat hår
adhesiv
vidhäftande
anlupen
angripen, t.ex av rost
elastisk
tänjbar
mobil
flyttbar
kompakt
tätt ihopsatt
multipel
mångfaldig
schablonmässig
vanlig och tråkig
ombonad
bekväm och hemtrevlig
gisten
otät
målerisk
färgrik och tjusande
bottenlös
enorm
diger
stor eller omfattande
dryg
som räcker länge
grundmurad
stabil
labil
ostadig
lavinartad
snabb och stor
pur
ren och oblandad
rar
sällsynt
ringa
liten och knapp
rundlig
stor och omfattande
slätstruken
medelmåttig
urmodig
föråldrad
mättad
fylld
grumlig
oklar
lummig
lövrik
porös
hålig
ymnig
riklig
byig
om oregelbunden vind
jolmig
kvav e. smaklös
karg
kal och ofruktsam
krabb
med korta och höga vågor
kuperad
backig
kvalmig
varm och fuktig
extern
utvändig
heterogen
olikartad
homogen
enhetlig
konkav
inåtbuktande
konvex
utåtbuktande
variabel
föränderlig
resistent
motståndskraftig
taktil
via beröring
nätt
söt; rejäl
sensuell
sinnlig, vällustig
unilateral
ensidig
subsidiär
understödjande el. sekundär
ankommen
smårutten, om frukt
aromatisk
väldoftande
gällen
halvsur
härsken
om gammal mat
suggestiv
hypnotiskt påverkande
diskret
taktfull och finkänslig
murrig
mörk; surmulen
spartansk
enkel och sparsam
spatiös
rymlig
spräcklig
fläckig i olika färger
stereotyp
alltid likadan
sublim
upphöjd, storslagen
subtil
knappt märkbar
tvär
plötslig
uniform
enhetlig
utförlig
grundlig
vedertagen
allmännt accepterad
veritabel
sann och verklig
vidlyftig
alltför stor
vital
livaktig; viktig
voluminös
omfångsrik
vulgär
grov och osmaklig
yvig
tät och riklig
överilad
förhastad
andlös
spänd och koncentrerad
betuttad
bekymrad; förtjust i
blasé
likgiltig och ointresserad
brydd
förvirrad
desillusionerad
besviken
disträ
tankspridd
egal
likgiltig
fryntlig
glad och trevlig
förströdd
tankspridd
gramse
förargad
harmsen
förargad
hugad
intresserad
hågad
som har lust
indifferent
likgiltig
indignerad
upprörd
konsternerad
förbryllad
liknöjd
ointresserad
lyrisk
entusiastisk
melankolisk
tungsint, dyster
misslynt
förargad
modstulen
nedslagen
moloken
dyster och nedstämd
nyter
glad och pigg
rabiat
ursinnig
sentimental
känslosam
gripande
skakande
missmodig
nedslagen
euforisk
upprymd
annalkande
som närmar sig
kosmetisk
förskönande
expressiv
utrycksfull
finstämd
lågmäld och nyanserad
frugal
enkel och torftig
förgänglig
obeständig
imposant
storslagen
jordbunden
realistisk och fantasilös
markerad
tydligt framträdande
notabel
anmärkningsvärd
pikant
kryddig; vågad
pittoresk
lantligt idyllisk
slående
påfallande
vag
oklar
enahanda
enformig
kompatibel
ihoppassningsbar
stationär
ej flyttbar
abnorm
avvikande
bemängd
uppblandad med
brännande
viktig och aktuell
doktrinär
sträng och ensidig
eftertrycklig
kraftig
endemisk
inhemsk
exceptionell
ytterst ovanlig
extraordinär
utöver det vanliga
flyktig
kortvarig och övergående
fortlöpande
oavbruten
fragmentarisk
ofullständig
förlupen
missriktad
förutsättningslös
opartisk
genomgripande
mycket grundlig
gripbar
konkret
gångbar
giltig
handgriplig
konkret
hårfin
mycket liten
initial
inledande
intermittent
ryckvis återkommande
karaktäristisk
typisk
kringskuren
begränsad
kronisk
permanent
medial
i mitten
oförgriplig
fast och bestämd
omstörtande
revolutionär
omvälvande
revolutionär
optimal
så bra som möjligt
partikulär
en särskild
primär
i första hand
proaktiv
framåt och förebyggande
progressiv
framåtsträvande
påtaglig
tydligt märkbar
redundant
överflödig
relevant
av betydelse
renodlad
äkta och oblandad
representativ
typisk
signifikativ
typisk; betydelsefull
skriande
uppenbar och upprörande
strikt
som ska följas exakt
särpräglad
egenartad
urvattnad
kraftlös
utrerad
driven till sin spets
uttömmande
detaljerat komplett
överflödig
onödig
preliminär
inledande, ej slutgiltig
djuplodande
genomgripande
fundamental
viktig
förhanden
finnas just nu
immanent
inneboende
intellektuell
tankemässig; bildad
kategorisk
bestämd och ovillkorlig
kongenial
samstämmig
konsekvent
regelbunden
kärnfull
innehållsrik
lagbunden
reglerad och bestämd
marginell
oväsentlig
nyckfull
oberäknelig
parentetisk
mindre viktig
perifer
i utkanten; oväsentlig
pragmatisk
praktiskt inriktad
principiell
grundläggande
reguljär
regelbunden, ordinär
schematisk
enkel och överskådlig
svepande
allmännt hållen
evidensbaserad
vetenskapligt belagd
implicit
underförstådd
plausibel
trolig
rationell
förnuftsenlig, rimlig
saklig
grundad på fakta
subjektiv
personlig och osaklig
universal
överallt gällande
surrealistisk
overkligt konstig
illusorisk
overklig e. förvillande lik
illustrativ
belysande
koncis
kortfattad och exakt
summarisk
kortfattad
vinklad
om ej opartisk artikel
bildlig
ej bokstavligt menad
bokstavstrogen
ordagrann
lakonisk
kortfattad
uttryckligen
tydligt och direkt
ortodox
renlärigt regelföljande
predestinerad
förutbestämd
världslig
materiell och oandlig
abrupt
plötslig
befryndad
besläktad
brydsam
svår och besvärlig
frapperande
slående, påfallande
fullödig
gedigen och äkta
futil
obetydlig
förborgad
dold och hemlig
förvänd
helt fel
grav
allvarlig
graverande
besvärande
gunstig
gynnsam
hävdvunnen
allmännt accepterad
idelig
ständig
jämbördig
likvärdig
kapabel
i stånd
liberal
tolerant, fördomsfri
malplacerad
olämplig
manierad
konstlad
menlig
skadlig
mikroskopisk
mycket liten
minutiös
noggrann
moderat
måttfull
måttlös
överdrivet stor
måttlig
lagom stor
nöjaktig
acceptabel
obsolet
föråldrad, ur bruk
omständlig
utförlig; invecklad
ordinär
vanlig
predisponerad
mottaglig för
prekär
besvärlig; ömtålig
primitiv
enkel och outvecklad
prominent
framstående
provisorisk
tillfällig
radikal
grundlig, genomgripande
rekorderlig
rejäl; präktig; pålitlig
remarkabel
anmärkningsvärd
rudimentär
liten och outvecklad
självskriven
självklar
skenbar
ej vad den tycks vara
skickad
lämpad
utagerad
avklarad
utspekulerad
listigt planerad
utstuderad
listigt planerad
vansklig
besvärlig
överhängande
brådskande och hotande
avhjälpa
rätta till
lovlig
tillåten
bipolär
om två motsatta lägen
endogen
inifrån verkande
funktionell
praktisk o. ändamålsenl.
iterativ
upprepande
lateral
i sidledd
partiell
delvis
periodisk
regelbundet upprepandes
selektiv
utväljande
bördig
fruktbar
karcinogen
cancerframkallande
amorf
formlös
binär
tvåfaldig
infinit
oändlig
kinestetisk
rörelseuppfattande
momentan
ögonblicklig
nominell
till namnet, på pappret
proportionell
med ett linjärt samband
simultan
samtidig
singulär
ensam i sitt slag
statisk
oföränderlig¨
stokastisk
slumpmässig
symmetrisk
regelbunden, likformig
synkron
samtidig
benign
godartad
inherent
medärvd
mental
psykisk
okulär
via synen
palliativ
om lindrande vård
kontroversiell
omstridd
mangrann
fulltalig
publik
allmänn och offentlig
exklusiv
förnämt avskild
oförskylld
orättvis
konformism
likriktning och anpassning
förstulen
hemlig och i smyg
infallsrik
påhittig
intim
privat och förtrolig
obscen
fräck och oanständig
originell
säregen och ovanlig
perplex
förvånad, handfallen
pimpinett
överdrivet prydlig
proper
välvårdad, ordentlig
prudentlig
överdrivet noggrann
självrådig
egensinnig; egenmäktig
formligen
bokstavligen
offentlig
allmänn; statlig
byråkratisk
krånglig och regelfixerad
exekutiv
verkställande
formell
officiell; opersonlig
förutvarande
före detta
interim
tillfällig
kollektiv
gemensam
konfidentiell
förtrolig och hemlig
konstitutiv
grundläggande
normativ
som innehåller en åsikt
stående
fast och återkommande
lukrativ
lönsam
diplomatisk
smidig och förhandlande
pedagogisk
skickligt undervisande
befängd
orimlig och tokig
behändig
lätthanterlig
förtjänstfull
utmärkt och bra
kopiös
väldigt stor
kognitiv
tankemässig
subliminal
undermedvetet påverkande
beprövad
som är tillförlitlig
berättigad
som har rätt till
delikat
smakfull; känslig
diffus
oklar
enastående
unik
förtrogen
väl bekant med; intim
ihållande
oavbruten
kurant
frisk; gångbar; lättsåld
mönstergill
utmärkt och föredömlig
obillig
orimlig
omgående
genast
pejorativ
nedsättande
penibel
genant och besvärlig
preventiv
förebyggande
reell
verklig
sannskyldig
äkta
scenisk
dramatisk
skral
svag och undermålig
spatial
rumslig
sporadisk
oregelbunden
stringent
strikt och följdriktig
svävande
otydlig
symtomatisk
typisk
tillbörlig
rimlig och passande
tillnärmelsevis
ungefärligen
tongivande
ledande, inflytelserik
unison
samstämmig
vederbörlig
passande; rättmätig
vittnesgill
giltig och trovärdig
åskådlig
klar och tydlig
ändamålsenlig
praktisk
överhängade
nära hotande
anslående
tydlig; effektfull
abstrakt
icke konkret, ogripbar
absurd
orimlig
astronomisk
väldigt stor
arbiträr
godtycklig
autonom
självständig
diametral
rakt motsatt
arkadisk
lantligt idyllisk
bestickande
lockande
fabulös
otrolig
flegmatisk
långsam
egenartad
säregen
eklektisk
som använder andras idéer
esoterisk
endast för de invigda
evinnerlig
evig
facil
billig; rimlig
inkännande
med stark inlevelse
innevarande
just nu pågående
intrikat
invecklad
inträngande
grundlig och noggrann
intagande
förtjusande
braskande
uppseendeväckande
artificiell
konstgjord
autentisk
äkta
erbarmlig
mycket dålig
enhetlig
likartad
entydig
klar och tveklös
distinkt
tydlig
enhällig
samstämmig
ensartad
likartad
extensiv
omfattande
flexibel
anpassningsbar
elementär
grundläggande
empirisk
baserad på erfarenheter
explicit
uttryckligen
eterisk
flyktig
efemär
kortvarig
essentiell
nödvändig, väsentlig
evident
uppenbar
exempellös
utan motstycke
fakultativ
valfri
befogad
med bra anledning
bilateral
dubbelsidig
basal
grundläggande
avsigkommen
förfallen och neddekad
inkommensurabel
ojämförbar
oreserverad
fullständig
ovillkorligen
utan undantag
ovidkommande
irrelevant
obefogad
som saknar skäl
objektiv
saklig
menlös
ofarlig; oskyldig; intetsäg.
oansenlig
liten och obetydlig
oantastlig
felfri, perfekt
oavvislig
nödvändig och ofrånkomlig
oavvänd
stadig och oavbruten
obeaktad
förbisedd
odisputabel
obestridlig
oförblommerad
rakt på sak
oförmedlad
direkt och oväntad
oförmärkt
osedd, i smyg
oförvållad
oavsiktlig, av misstag
ogrundad
utan bra anledning
ohemul
utan bra skäl
ohöljd
öppen och tydlig
omistlig
oumbärlig
opåkallad
onödig, obefogad
opåtald
ännu okritiserad
otadlig
felfri
otillbörlig
olämplig
otillständig
fräck och oförskämd
otymplig
stor och klumpig
oumbärlig
nödvändig
outgrundlig
svårbegriplig
ovedersäglig
tvärsäker och obestridlig
oländig
svårframkomlig
obenägen
ovillig
oförsynt
fräck
oförvitlig
oklanderlig
oförvägen
orädd
ohängd
ouppfostrad
omutlig
sträng och opåverkbar
osedlig
omoralisk
omaka
som ej passar ihop
obetänkt
förhastad
biografisk
livsskildrande
fiktiv
påhittad
reciprok
ömsesidig
retrospektiv
tillbakablickande
repressiv
undertryckande
repulsiv
frånstötande
reversibel
omvändbar
återbörda
lämna tillbaka
agrar
jordbruksanknuten
alkalisk
kemiskt basisk
kommersiell
affärsmässig
bedagad
gammal
plisserad
med små veck