Level 5 Level 7
Level 6

Uttryck 1


96 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
i stadens hank och stör
inom stadens gränserna
i jämbredd med
sida vid sida
på basis av
som grund
i sänder
åt gången
vice versa
omvänt
över hövan
för mycket
gästspel
kort besök
på småtimmarna
efter midnatt
status quo
oförändrat läge
stackato
om hackig musik
runda ord
fula ord
på nåder
endast av snällhet
till nöds
i värsta fall
till förfång
som gör skada
halmstrå
sista utväg
vinna anklang
väcka intresse
gemene man
folk i allmännhet
kreti och pleti
vem som helst
new age
andlig folkrörelse
oskrivet blad
ej ännu utvecklad
rendezvous
avtalat möte
vara i faggorna
vara nära förestående
se tiden an
avvakta
i gåsmarsch
på rad efter varandra
reda pengar
kontanta pengar
a och o
det viktigaste
i långa banor
i stor mängd
med berått mod
avsiktligt
från scratch
från början
utan prut
utan krångel
pö om pö
lite i taget
på rak arm
utan förberedelse
som en skottspole
snabbt hit och dit
samma skrot och korn
lika dåliga
på bar backe
utfattig
utan krus
direkt
i tid och otid
hela tiden
aha-upplevelse
plötslig insikt
till påseende
till för att prova
självsvåldig
av egen hänsynslös vilja
stoppa i malpåse
sluta använda ett tag
trojansk häst
gömt angrepp inifrån
behäftad med
som lider av
till fromma för
till nytta för
till reds
klar att användas
leva i sus och dus
festa mycket
på stående fot
genast
på en höft
ungefär el. på måfå
i runda tal
ungefär
samt och synnerligen
utan undantag
i ur och skur
i alla väder
i sporrsträck
med full fart
stick i stäv
tvärt emot
till äventyrs
mot förmodan
mellan fyra ögon
i enskildhet
i förskingringen
långt borta
på pin kiv
för att retas
ergo
följaktligen
pro forma
för syns skull
a priori
på förhand
de facto
i själva verket
ambrosia
gudarnas mat
in memoriam
till minne av
en face
rakt framifrån
in extenso
i sin helhet
adagio
långsamt musiktempo
andante
lugnt musiktempo
crescendo
stigande tonstyrka
forte
stark musikstyrka
legato
mjuka tonövergångar
presto
snabbt musiktempo
scherzo
livligt musiktempo
lingua franca
internationellt hjälpspråk
verbatim
ordagrant
in spe
blivande
tete-a-tete
förtroligt möte
fait accompli
fullbordat faktum
in blanko
inte ifylld, tex om check
in natura
annan betalning än pengar
carte blanche
oinskränkt fullmakt
crème de la crème
samhällets förnämsta
curriculum vitae
levnadsbeskrivning
en masse
i mängder
en passant
i förbigående
gordisk knut
enkelt löst svårt problem
alter ego
andra jag
a la carte
på fasta menyen
ad hoc
bara för detta ändamål
modus operandi
tillvägagångsätt
vara renons
vara utan något
fix idé
tvångstanke
hors-d'oeuvre
smårätter
skåpmat
ingenting nytt
bevingade ord
välkänt uttryck
bräckt vatten
söt- och saltvatten
a cappella
sång utan instrument